| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Budowa garażu to poważna sprawa. Wybierz idealny projekt domu garażem

Budowa garażu to poważna sprawa. Wybierz idealny projekt domu garażem

Rola współczesnego garażu często wychodzi poza schronienie dla samochodów. Aby spełniał dobrze swoje rozliczne funkcje, trzeba bardzo skrupulatnie wybrać odpowiedni projekt garażu, a następnie dokładnie odzwierciedlić go podczas budowy garażu. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy projekt domu z garażem, który będzie dopasowany do naszych potrzeb.

Wbudowanych dzisiaj domach garaż zaczyna wielkością dorównywać do tej pory największemu pomieszczeniu, jakim jest salon. Garaż na dwa samochody bez dodatkowej strefy gospodarczej to minimum 30 m2, jeśli jednak ma pełnić również funkcje gospodarcze, jego powierzchnia wzrasta do 40, a nawet 50 m2. Tak duża ranga garażu jest wyzwaniem zarówno na etapie planu zagospodarowania posesji, jak i programu funkcjonalnego domu.

Dlatego już w fazie projektowania lub wyboru projektu domu powinny zapaść kluczowe decyzje dotyczące jego usytuowania, powiązania z domem, ulicą. Trzeba postawić sobie pytania, czy garaż będzie wolno stojący, wbudowany w bryłę domu, czy tylko dostawiony do jego boku? Z przejściem wewnętrznym do części mieszkalnej czy dostępny jedynie z zewnątrz? Na jeden czy na dwa samochody? Z jedną bramą wjazdową czy dwiema? Z miejscem na dodatkowe funkcje czy osobnym pomieszczeniem służącym celom gospodarczym?

Dobry projekt garażu to podstawa komfortu

Gdy decydujemy się na garaż wbudowany w parter domu, warto przeanalizować, czy nie uszczupli on nadmiernie powierzchni mieszkalnej domu. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na to, jak została zagospodarowana przestrzeń nad garażem. Często część mieszkalną i garażową przykrywa się wspólnym stropem – wówczas nad garażem mieści się część strefy nocnej domu.

Jednak pomieszczenie na popularny samochód osobowy może być dużo niższe (wystarczy 2,2 m) od pomieszczeń mieszkalnych parteru – wówczas najlepszym rozwiązaniem jest rozczłonkowanie bryły budynku, polegające na wyodrębnieniu fragmentu z garażem i towarzyszącymi mu pomieszczeniami gospodarczymi. Strop nad garażem tworzy wtedy poziom pośredni między parterem a piętrem. Pomieszczenie nad garażem w naturalny sposób jest wtedy odseparowane od pozostałych miejsc w domu – można je przeznaczyć na pokój sportowy, kino domowe, gabinet, pokój gościnny czy osobne mieszkanie dla opiekunki lub pomocy domowej.

Koniecznie też trzeba zwrócić uwagę na sposób połączenia garażu z częścią mieszkalną domu. Ponieważ pełnią one różne funkcje, powinny być jak najbardziej odseparowane. Najlepiej, aby między częścią mieszkalną a garażową znalazła się strefa pośrednia, pozwalająca ograniczyć napływ spalin do wnętrza domu i ewentualną ucieczkę ciepła, jeśli garaż ma być nieogrzewany. Wybierając projekt domu z garażem w piwnicy, trzeba zwrócić uwagę, czy umożliwia on parkowanie dwóch samochodów i wygodny wjazd.

Autor: Jerzy Kala

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jaki projekt garażu? Oto 3 pomysły na wygodny garaż

1. Budowa garażu w dobrym miejscu

Usytuowanie garażu na działce zależy od zagospodarowania całej posesji. Trzeba również wziąć pod uwagę charakter ulicy, przy której stoi dom. Jeśli jest ona ruchliwa, położenie garażu powinno umożliwiać manewrowanie samochodem w obrębie posesji, tak aby nie trzeba było wyjeżdżać samochodem tyłem wprost na ulicę. Ze względu na zagospodarowanie powierzchni działki najwygodniej jest, jeśli droga od granicy działki do garażu jest jak najkrótsza i jak najprostsza. Czasami jednak wygoda użytkowania garażu stoi w sprzeczności z wymogami estetyki.
Garaż wysunięty przed budynek wprawdzie zapewni jak najkrótszy dojazd, ale brama garażowa, szczególnie duża, może przytłoczyć elewację frontową. Cofnięcie garażu za front domu zapewni mu dość dyskretne położenie, ale podjazd będzie wtedy dłuższy i będzie wymagał utwardzenia większej powierzchni. Trzeba też pamiętać o konieczności zostawienia na podjeździe wolnej przestrzeni do parkowania wielkości 6 - 7 m2 przeznaczonej dla dodatkowego samochodu lub pojazdów gości.

ZDANIEM SPECJALISTY

Budowa garażu w zgodzie z prawem

Garaż w świetle przepisów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli buduje się go razem z domem, niezależnie czy jest wolno stojący, czy wbudowany, pozwolenie jest wspólne (należy to ująć we wniosku). Jeśli budowany jest później lub dobudowywany do już istniejącego domu, wymaga osobnego pozwolenia na budowę. Konieczność dopełnienia tych formalności dotyczy również garaży gotowych – do każdego producent jest zobowiązany dołączyć projekt niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Do wniosku o pozwolenie na budowę garażu trzeba dołączyć cztery egzemplarze uzgodnionego i zaopiniowanego projektu budowlanego. Kupując gotowy projekt garażu, należy pamiętać, że stanie się on projektem budowlanym dopiero wówczas, gdy zostanie zaadaptowany do warunków konkretnej działki.

2. Garaż przy granicy działki

Gdy działka jest niewielka, budowa garażu może nastąpić tuż przy ulicy, czyli w linii ogrodzenia albo tuż przy granicy z sąsiednią parcelą. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Budynek usytuowany przy granicy izoluje posesję akustycznie i wizualnie, co jest ważne, gdy sąsiedztwo lub ulica, przy której stoi dom, są głośne lub nieestetyczne.
Aby postawić garaż w linii ogrodzenia, trzeba sprawdzić, czy na takie rozwiązanie pozwalają miejscowe przepisy. Sposób położenia budynków określa plan miejscowy, który wskazuje obowiązujące linie zabudowy, lub decyzja o warunkach zabudowy.
Aby postawić garaż przy granicy z działką sąsiada, trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie. Takie rozwiązanie dopuszczają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest ono również, gdy ze względu na małe rozmiary działki nie można zachować trzymetrowej odległości ściany budynku bez okien i drzwi od granicy oraz wtedy, gdy bezpośrednio przy tej granicy jest już budynek z taką ścianą albo wydano decyzję o pozwoleniu na jego budowę. W każdej z tych sytuacji nie trzeba starać się o uzyskanie zgody sąsiada.

3. Projek garażu bardzo ekonomicznego

Garaż usytuowany w piwnicy nie zwiększa powierzchni zabudowy domu, jednak znacząco podnosi koszty budowy. Aby zjazd do garażu nie nastręczał kłopotów zimą, trzeba wykonać odwodnienie nawierzchni oraz instalację przeciwoblodzeniową i wykończyć ją materiałem z ryflami.

Tańszy, ale zajmujący więcej miejsca na działce jest garaż w parterze domu. Takie rozwiązanie ogranicza powierzchnię mieszkalną parteru i zewnętrznych ścian. Jeśli część garażowa jest parterowa, dochodzi również koszt pokrycia dachu.
Wariant najbardziej ekonomiczny to garaż wbudowany, nad którym znajdują się pomieszczenia mieszkalne – powierzchnia działki jest wówczas w pełni wykorzystana. Niższe są również koszty budowy – wspólne są ściany i instalacje. Jeśli garaż w bryle domu jest nieogrzewany, każda jego ściana wspólna z częścią mieszkalną musi mieć takie parametry izolacyjne jak ściany zewnętrzne domu. Ściany i stropy garaży wbudowanych w dom muszą też zapewniać wymaganą izolację akustyczną. Wszystkie przegrody powinny być szczelne, aby spaliny lub opary paliwa nie mogły przenikać do sąsiednich pomieszczeń. Drzwi między garażem a domem muszą mieć odporność ogniową co najmniej 30 min.
Garaż w osobnym budynku, ale przylegający do jednej ze ścian domu to pozorna oszczędność – wymaga wykonania osobnych fundamentów i ścian, choć można pokryć go wspólnym dachem z domem.
Jeśli nad garażem przewidziano taras, jego konstrukcja powinna być oddylatowana od głównej bryły budynku. Strop można wybrać żelbetowy – tańszy od gęstożebrowego. Koniecznie natomiast garaż musi być wentylowany – unika się wtedy dodatkowych naprężeń konstrukcji, które powodują deformację tarasu.
Wolno stojący stanowi odrębną konstrukcję, wymaga osobnego pozwolenia na budowę garażu i większej działki. Jest też droższy niż wbudowany. Kłopotliwe jest również doprowadzenie do niego instalacji grzewczej, dlatego zwykle taki garaż pozostaje nieogrzewany.

Funkcjonalny garaż

O garażu należy myśleć już na etapie projektu domu. Czy będzie tylko na jeden samochód, czy...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Inteligentny dom. System sterowania bramami,...

System inteligentnego domu umożliwia sterowanie różnymi funkcjami budynku. Potrafi między innymi...

Dobór ościeżnicy drzwiowej. Ościeżnica stała czy...

Ościeżnica to nieodłączny element drzwi wewnętrznych lub drzwi wejściowych. Kupuje się ją przeważnie wraz ze...

Drzwi wewnętrzne z ukrytymi ościeżnicami. Jak...

Patrząc na drzwi z ościeżnicą ukrytą w ścianie, widzisz tylko styk płaszczyzny skrzydła drzwiowego i ściany...

Wymiary bram garażowych. Jak dobrać szerokość i...

Najpierw trzeba sprawdzić w projekcie, jaki wymiar bramy garażowej jest potrzebny. Później należy...

Niezawodne bramy garażowe

Sposób otwierania, wymiary, ocieplenie czy rodzaj napędu to tylko niektóre informacje istotne...