Reklama i marketing

2018-10-24 15:54

Kontakt do Działu Reklamy i Marketingu serwisu Murator.pl

Kontakt do Działu Reklamy

Andrzej Tuzinowski
Dyrektor Handlowy –  Biuro Reklamy Prasy i Internetu TIME SA
tel. +48 694 404 021

Rafał Arak
Dyrektor Handlowy – segment Budowa
tel. 22 59 05 322, 694 428 004

Diana Zygiert
Koordynator reklamy serwisu Murator.pl
tel. 22 590 50 47, 668 696 198

Kontakt dla agencji i domów mediowych
reklama_agencyjny@murator.com.pl

Nasz serwis należy do sieci reklamowej IDMnet.

Kontakt do Działu Marketingu

Szymon Wiechetek 
Brand Manager Murator
tel. 22 59 05 214

Biuro Obsługi Klienta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

tel. 22 590 55 55
klienci@grupazpr.pl

Prenumerata

tel. 22 590 55 55
klienci@grupazpr.pl
prenumerata.murator.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych