Reklama i marketing

2018-10-24 15:54

Kontakt do Działu Reklamy i Marketingu serwisu Murator.pl

Kontakt do Działu Reklamy

Andrzej Tuzinowski
Dyrektor Handlowy –  Biuro Reklamy Prasy i Internetu TIME SA
Tel. +48 694 404 021
atuzinowski@grupazpr.pl

Rafał Arak
Dyrektor Handlowy – segment Budowa
Tel. 22 59 05 322, 694 428 004
rarak@grupazpr.pl

Diana Zygiert
Koordynator reklamy serwisu Murator.pl
Tel. 22 590 50 47,  668 696 198
dzygiert@grupazpr.pl

Kontakt dla agencji i domów mediowych
reklama_agencyjny@murator.com.pl

Nasz serwis należy do sieci reklamowej IDMnet.

Kontakt do Działu Marketingu

Irena Walczak 
Dyrektor Marketingu Budowa
Tel. 22 59 05 313
iwalczak@grupazpr.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych