Formalności budowlane

Dział Formalności budowlane – to jeden z najważniejszych obszarów wiedzy, bez której nie da się wybudować domu. W pojęciu „formalności budowlane” kryją się takie zagadnienia, jak pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, projekt budowlany i projekt wykonawczy, zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Formalności budowlane to również wszystkie czynności i decyzje związane z planem zagospodarowania miejscowego, na którym znajduje się działka. Do formalności budowlanych zaliczają się także warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które trzeba uwzględnić projektując dom, planując jego usytuowanie na działce z zachowaniem przewidzianych w prawie odległości od granicy działki.

W ramach formalności budowlanych z zakresu warunków technicznych ważna jest również wiedza, jakie wymagania co do energooszczędności stawiane są obecnie nowym budynkom – od tego zależy projekt domu, koszt jego budowy oraz koszty jego eksploatacji. Materiały budowlane używane do budowy domu także podlegają regulacjom prawnym, dlatego warto sprawdzać dokumenty dopuszczające do użytku poszczególne wyroby i systemy budowlane, dobrze też sprawdzać gwarancje, jakie oferują ich producenci.            

Trzeba pamiętać, że niezgodne z prawem odstępstwa od spełnienia wszystkich formalności budowlanych podlegają karze, może się też zdarzyć, że wybudowany dom zostanie potraktowany przez nadzór budowlany jak samowola budowlana.