Większe domy też tylko na zgłoszenie! Czy będą zmiany w prawie budowlanym w 2024?

2024-04-17 18:45

Nowelizacja prawa budowlanego jest na etapie konsultacji i propozycji zmian wprowadzanych przez komisje sejmowe i grupy specjalistów branżowych. Wiele zapisów wzbudza kontrowersje. Oto jakie zmiany są przygotowywane w prawie budowlanym. W jakiej postaci wejdą w życie i czy będzie to rok 2024, czas pokaże.

budowa domu
Autor: Andrzej Szandomirski Czy będą kolejne zmiany w prawie budowlanym?

Spis treści

  1. Domy powyżej 70 m² tylko na zgłoszenie
  2. Możliwość podważenia budowy na zgłoszenie
  3. Inne obiekty budowlane tylko na zgłoszenie
  4. Rozpoczęcie użytkowania domu
  5. Zmiany w uprawnieniach budowlanych

W komisjach sejmowych trwają prace nad projektem zmian w prawie budowlanym. Jedną z głównych nowości ma być rozszerzenie katalogu domów, które można zbudować bez pozwolenia na budowę, a tylko na zgłoszenie. W ubiegłym roku wprowadzono przepisy pozwalające na budowę domów o powierzchni do 70 m² tylko po uprzednim zgłoszeniu zamiaru budowy. Budynek taki może mieć 2 kondygnacje i powinien być wznoszony na własne potrzeby.

Domy powyżej 70 m² tylko na zgłoszenie

Obecny projekt zakłada możliwość budowy na takich samych warunkach domów o powierzchni większej niż 70 m². W przypadku większych domów konieczne ma być ustanowienie kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Możliwość podważenia budowy na zgłoszenie

Jednocześnie, jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, nowelizacja prawa budowlanego ma przynieść nowe uprawnienia terenowym urzędom architektoniczno-budowlanym związane z kontrolą budów na zgłoszenie. Chodzi o to, że dotychczas urzędy nie miały prawa sprzeciwu, nawet gdy widziały, że inwestycja była realizowana niezgodnie z prawem. W projekcie zmian w prawie budowlanym wprowadzono zapisy pozwalające na podważenie uproszczonego zgłoszenia. Przewiduje się, że będzie to możliwe w 2 sytuacjach:

  • gdy złożona w urzędzie dokumentacja będzie niepełna,
  • gdy będzie z niej wynikać, że inwestycja nie kwalifikuje się do uproszczonego zgłoszenia.

Inne obiekty budowlane tylko na zgłoszenie

Projekt nowelizacji prawa budowlanego przewiduje także możliwość wznoszenia tylko na zgłoszenie między innymi następujących obiektów:

  • przydomowych schronów,
  • ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m²,
  • kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy do 15 m².

Rozpoczęcie użytkowania domu

Kolejną zmianą zaproponowaną w projekcie ustawy jest to, żeby rozpoczęcie użytkowania domu jednorodzinnego było możliwe po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania.

Zmiany w uprawnieniach budowlanych

Projekt nowelizacji ma umożliwić uzyskiwanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie technikom i osobom po branżowej szkole II stopnia. Warunkiem jest odbycie czteroletniej praktyki projektowej oraz rocznej praktyki na budowie. Osoby z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub inżyniera architekta mają mieć zwiększony zakres uprawnień w specjalności architektonicznej.

Projekt przewiduje też zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a także przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Źródło: Portal Samorządowy, Dziennik Gazeta Prawna

Jak zorganizować budowę domu w technologii tradycyjnej? Pogadane. Zbudowane. #36
Materiał sponsorowany
Listen on Spreaker.