Piwnica

W kategorii Piwnica znajdziesz informację dotyczące budowy i izolacji piwnic. Dowiesz się, czy budowa piwnicy się opłaca, a także z jakich materiałów najlepiej wykonać ściany piwnic. Poznasz również technologie izolacji piwnic oraz sposoby, aby zapobiec zawilgoceniu piwnicy: system drenażowy, izolację obwodową, czy opaskę betonową. Sprawdź, z czego wykonać hydroizolację poziomą i pionową w piwnicy.

W domu z piwnicą wykop robi się pod całą powierzchnią zabudowy. Jeśli dom będzie posadowiony na ławach i stopach można zrobić wykop do poziomu posadzki poziomu piwnicy, a następnie w jego dnie wykonać mniejsze wykopy pod ławy i stopy fundamentowe.

Innym wyjściem jest wykonanie wykopu do głębokości posadowienia i ustawienie deskowania pod ławy i stopy na jego dnie. Przestrzeń pomiędzy ławami wypełnia się potem piaskiem i zagęszcza go. Postępuje się tak, gdy wokół domu ma być ułożony drenaż. Wtedy ściana wykopu musi być odsunięta o około 0,5 m od boku ławy fundamentowej.