Jak ocieplić piwnicę? Sposoby na skuteczną izolację cieplną piwnicy

2016-01-30 15:28

Odpowiedź, na pytanie jak ocieplić piwnicę jest trudna. Inaczej wygląda bowiem izolacja ścian piwnicy a inaczej ocieplenie podłogi na gruncie. Trzeba też się zastanowić, czy korzystniejsze jest ocieplenie piwnicy od zewnątrz, czy od środka.

Ocieplenie piwnicy
Autor: Andrzej Szandomirski Ściany piwniczne najczęściej izoluje się od zewnątrz. Ocieplanie od środka to mniej skuteczna metoda, polecana ewentualnie przy okazji remontów

Izolacja ścian piwnicy

Grubość warstwy termoizolacyjnej trzeba dobrać tak, aby wartość współczynnika przenikania ciepła przez daną przegrodę nie przekroczyła maksymalnej wartości podanej w Warunkach technicznych. Dla ścian zewnętrznych jest to 0,25 W/(m2.K), jeśli temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej 16oC, lub 0,45 W/(m2.K), jeżeli osiąga wartość z przedziału 8-16oC. Takie wymagania są stawiane ścianom nadziemnym, a więc także w piwnicach częściowo wyniesionych nad poziom gruntu. Dla ścian zagłębionych w gruncie nie ma jednoznacznych wymagań. Ciepło ucieka przez nie co prawda wolniej, bo przylegający do nich grunt ma zimą temperaturę wyższą niż powietrze na zewnątrz, ale nie warto zmniejszać grubości izolacji termicznej.

Nie tylko ściany

Ocieplenia wymaga każda przegroda, za którą panuje inna temperatura niż w ogrzewanej piwnicy. Dotyczy to nie tylko podłogi i ścian zewnętrznych, ale także ścian wewnętrznych oddzielających ją od pomieszczeń nieogrzewanych lub ogrzewanych dużo słabiej. Jeżeli w piwnicy będzie utrzymywana taka sama temperatura jak w pomieszczeniach na wyższej kondygnacji, dzielącego je stropu można nie ocieplać. W przeciwnym razie warto ocieplić również strop.

Miejsca newralgiczne

Jeśli piwnica ma niezależne wejście z zewnątrz, newralgicznym miejscem staje się połączenie ściany z fundamentem i podłogą na gruncie. Ponieważ nie osłania tego miejsca odpowiednio gruba warstwa gruntu, powinno się ułożyć na zewnątrz przed odsłoniętą ścianą poziomy pas termoizolacji (szerokości 1 m). Aby jej nie uszkodzić, osłania się ją na przykład płytami chodnikowymi. Dodatkowy pas ocieplenia warto umieścić pod nawierzchnią, która stanowi opaskę domu, jeżeli fundamenty znajdują się tuż poniżej strefy przemarzania. Pozwoli to wydłużyć drogę ucieczki ciepła przez mostek, jaki powstaje w miejscu braku ciągłości między ociepleniem ułożonym na ścianach zewnętrznych a tym w podłodze na gruncie.

Ważne

Od zewnątrz, czy od środka

W budowanym domu najkorzystniej jest ułożyć ocieplenie na zewnętrznej stronie ścian. Stworzy wówczas ciągłą warstwę od fundamentu do dachu. Łatwiej  wtedy uniknąć mostka termicznego w strefie wieńca stropu między piwnicą a parterem. Termoizolacja taka dodatkowo osłoni izolację wodochronną przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania fundamentów, a także przed gryzoniami i korzeniami roślin. Ze względu na kontakt z wilgotnym gruntem i wodą opadową materiał ociepleniowy powinien byc nienasiąkliwy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest polistyren ekstrudowany XPS. Od środka izoluje się piwnice w domach już istniejących. Można to zrobić pod warunkiem, że ściana nie jest zawilgocona. W przeciwnym razie trzeba ją najpierw osuszyć i najprawdopodobniej odtworzyć hydroizolację. Gdy ociepla się piwnicę od wewnątrz, należy dodatkowo ocieplić wieniec stropowy od zewnątrz. Najlepiej przedłużyć izolację ścian parteru co najmniej 50 cm poniżej stropu.

Warto wiedzieć

Jak ustalić grubość ocieplenia?

Ściany piwnic mogą być wymurowane z bloczków betonowych, silikatowych, keramzytobetonowych lub z cegieł ceramicznych. Od materiału i grubości ściany zależy jej opór cieplny. Najwyższy opór mają ściany keramzytobetonowe – przy grubości 24 cm jest to R = 5,7 (m2.K)/W. Jeśli stosujesz termoizolację o λ = 0,04 W/(m.K), wystarczy warstwa grubości 7 cm, aby osiągnąć U = 0,25 W/(m2.K). Najgrubszego ocieplenia wymaga ściana betonowa – przy grubości 24 cm jej opór cieplny to zaledwie 0,18, a więc jest właściwie pomijalny. Za osiągnięcie odpowiedniego U ściany odpowiada w całości izolacja termiczna. Ta z materiału o λ= 0,04 musi mieć aż 15 cm. Aby ograniczyć grubość ocieplenia, trzeba wybrać materiał o lepszej izolacyjności – λ = 0,032 pozwala ją pocienić do 12 cm. Materiał izolacyjny w podłodze na gruncie musi mieć opór cieplny co najmniej 2,0 (m2.K)/W. Minimalna warstwa polistyrenu o λ = 0,4 może mieć 8 cm grubości. Ściany oddzielające ogrzewaną piwnicę od części nieogrzewanej nie mogą mieć U większego niż 1 W/(m2.K). Silikatowa ściana grubości 18 cm wymaga 4-centymetrowej izolacji o λ = 0,04.