Ewa Trusewicz

Ewa Trusewicz
Inżynier budowlany. Interesuje się fizyką budowli i racjonalnym wyborem technologii. Z uwagą śledzi rozwój rynku budowlanego i stara się, by to, co ciekawe trafiło na łamy „Muratora”.