Renta planistyczna 2024 – ile wynosi? Jak obliczana jest renta planistyczna? Nowe przepisy

2024-04-16 15:17

Wartość nieruchomości może się zmieniać w zależności od wielu czynników. Jeśli wzrośnie z przyczyn niezależnych od właściciela na przykład w wyniku zmian miejscowego planu zagospodarowania lub jego uchwalenia często może spowodować potrzebę zapłaty renty planistycznej. Co to jest renta planistyczna? Jaka jest jej wysokość?

Domy jednorodzinne
Autor: Szymon Starnawski

Spis treści

  1. Co to jest renta planistyczna?
  2. Jak obliczana jest renta planistyczna?
  3. Renta planistyczna – nowe przepisy
Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania

Co to jest renta planistyczna?

Uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiana może powodować wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości. W przypadku obniżenia wartości właściciele mogą wystąpić z żądaniem odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomości. Jednak jeśli zmiany wynikały z przyczyn niezależnych od gminy to roszczenia wobec niej nie obowiązują. Jeśli zmiany planu zwiększają wartość wówczas w myśl Punktu 4 Artykułu 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy „właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie”. To jest właśnie renta planistyczna. Renta planistyczna jest nazywana czasami podatkiem od wzrostu wartości nieruchomości lub podatkiem od wzrostu ceny działki. Jest pobierana od wzrostu wartości działek, domów a także mieszkań i lokali wszelkiego przeznaczenia, np. garaży.

Jak obliczana jest renta planistyczna?

Renta planistyczna zgodnie z ustawą jest określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jest dochodem własnym gminy. Jej wysokość w myśl starych przepisów nie mogła być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Od jesieni 2023 obowiązują jednak nowe przepisy, które wprowadziła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Renta planistyczna – nowe przepisy

Według dawnej ustawy opłata była pobierana przy sprzedaży nieruchomości, ale tylko w przypadku gdy transakcja odbywała się w okresie do 5 lat od czasu uchwalenia zmian w planach zwiększających wartość.

W myśl nowych przepisów renta będzie pobierana bez ograniczeń czasowych. Dodatkowo warunkiem jej zapłaty nie będzie sprzedaż a zostaną nią obciążeni wszyscy właściciele nieruchomości.

Zmieniono także zapis dotyczący jej wysokości i obecnie pobierana jest w maksymalnej kwocie 30% wzrostu wartości nieruchomości.

W ten sposób renta planistyczna stała się parapodatkiem, który zapłacą wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się obszarze, gdzie uległy zmianom lub gdzie uchwalono miejscowe plany zagospodarowania, które zwiększyły wartość działek, domów i mieszkań.

Przepiękne Pole Mokotowskie wiosną 2024. Musisz zobaczyć te zdjęcia