| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Bez dostępu wody i wilgoci

Bez dostępu wody i wilgoci

Podziemne i stykające się z gruntem części domu są narażone na działanie wilgoci i wody. Aby chronić przed nią wyższe części budynku, konieczna jest hydroizolacja pozioma i pionowa.

Sposób zaizolowania domu zależy od rodzaju gruntu, na jakim jest wznoszony, poziomu wody gruntowej, tego, czy ma piwnicę, czy nie. W okolicy ścian fundamentowych i piwnic może się pojawić woda gruntowa, jeśli jej poziom znajduje się powyżej poziomu posadowienia budynku. Częściej jednak podziemne części budynku są narażone na wodę przesiąkową.
W gruntach przepuszczalnych woda szybko przesącza się do głębszych warstw, ale może zachodzić zjawisko jej kapilarnego podciągania z głębszych warstw. W ten sposób wilgoć może się przemieszczać nawet do 1m w górę od źródła – wody gruntowej lub podskórnej.

Jaka izolacja

Ze względu na źródła zawilgocenia dobiera się odpowiedni rodzaj izolacji. Może ona być:

  • przeciwwilgociowa (lekka) – stosuje się ją w budynkach posadowionych w gruntach przepuszczalnych powyżej poziomu wód gruntowych. Chroni przed zawilgoceniem wodą opadową, wilgocią podciąganą kapilarnie oraz naturalna wilgocią gruntu;
  • przeciwwodna (średnia i ciężka) – stosuje się ją do zabezpieczania budynków przed wodą opadową, wodą gruntową działającą pod ciśnieniem i wtedy, gdy poziom tej ostatniej znajduje się powyżej podłogi piwnicy lub istnieje niebezpieczeństwo okresowego podnoszenia się jej poziomu powyżej tej podłogi. Jest niezbędna także w gruntach o słabej przepuszczalności, gdzie istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia się wód opadowych.

Rodzaje folii

Płaskie. Są produkowane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub niskiej gęstości (LDPE), poliolefinu (TPO) i polichlorku winylu (PCW). Mają postać cienkiego arkusza grubości 0,2-2mm. Do izolacji fundamentów nie powinno się używać folii cieńszych niż 0,4mm (0,2mm może mieć folia stanowiąca izolację podłogi na gruncie). Można je stosować na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Zależnie od rodzaju izolacji dobiera się grubość folii i sposób łączenia. Niektóre mają powierzchnię pokrytą krzyżykowym wzorem, co ułatwia powiązanie z zaprawą.
Tłoczone. Produkuje się je z HDPE w postaci arkuszy z wytłoczeniami o przekroju okrągłym lub kwadratowym. Z tego względu nazywa się je też kubełkowymi lub guziczkowymi. W zależności od warunków wodno-gruntowych mogą stanowić izolację jednowarstwową lub element izolacji wielowarstwowej. Jeśli wzdłuż ścian fundamentowych lub piwnicznych jest ułożony drenaż, zwykle stosuje się folie z warstwą geowłókniny. Folie mają grubość 0,5-1mm, a głębokość wytłoczeń 8mm, choć zdarzają się także z wytłoczeniami 20-milimetrowymi. Głębiej tłoczy się folie grubsze – 1-milimetrowe.

W poziomie i w pionie

Ułożone i połączone izolacje pozioma i pionowa tworzą szczelny system ochrony budynku.
Izolacja pozioma. Chroni ściany, stropy i płyty podłogowe na zewnątrz i w środku budynku przed kapilarnym podciąganiem wody. Stosuje się tu głównie folie płaskie z HDPE, PCW lub TPO.
Izolacja pionowa. Chroni boczne ściany fundamentów i piwnic przed przesączającą się wodą. Powinna wystawać 30 cm nad powierzchnię terenu. Do jej wykonania zwykle używa się mas bitumicznych. Jednak podczas zasypywania fundamentów izolacja może ulec uszkodzeniu. Wtedy woda będzie się przedostawać na wewnętrzną stronę ściany. Dlatego też na powłokę z masy warto zastosować folię tłoczoną, która będzie dodatkowym płaszczem ochronnym.
Jako izolację pionową stosuje się też folie płaskie. Gdy izolacja jest lekka, folii nie trzeba mocować do ścian. W izolacjach przeciwwodnych najlepiej wybierać folię płaską samoprzylepną lub mocowaną mechanicznie do podłoża i dodatkowo zgrzewaną lub klejoną.

Autor: Wiktor Greg

Izolacja z folii tłoczonej

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak mocować

Folie płaskie układa się na suchym, wyrównanym i oczyszczonym podłożu na 5-centymerowy zakład i skleja specjalnymi klejami, taśmami lub zgrzewa. Arkusze folii z warstwą klejącą są z jednej strony zabezpieczone papierem, który odrywa się równomiernie w trakcie układania. Po wstępnym przyklejeniu arkusza dociska się go wałkiem do ściany. Folie można też ułożyć tylko na zakład – bez dodatkowego łączenia.
Folie tłoczone mocuje się do podłoża mechanicznie, najczęściej kołkami z podkładkami zapewniającymi szczelność. Do łączenia arkuszy służą wyprofilowane zatrzaski lub laminowane i zabezpieczone papierem paski kleju. Górną krawędź wystającą nad ziemię mocuje się do muru listwami umożliwiającymi usuwanie wilgoci spod folii. W trakcie dalszych prac otwory wentylacyjne w listwach nie mogą zostać zasłonięte.
Wilgoć odparowująca ze ściany może się skraplać na powierzchni folii i spływać po niej do drenażu opaskowego wokół domu.

Podziemne części domu

W domach bez piwnic konieczna jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Najczęściej robi się ją z umieszczonych na ławie fundamentowej i górnej powierzchni ścian fundamentowych (powyżej gruntu) folii hydroizolacyjnych. Przed założeniem folii powierzchnię fundamentu należy wyrównać zaprawą cementową. W budynkach niepodpiwniczonych powinno się także stosować izolację pionową wykonaną do wysokości 30cm powyżej poziomu gruntu.
W budynku podpiwniczonym ściany także zabezpiecza się izolacją pionową i poziomą. Jeżeli grunt nie jest silnie zawilgocony i ława fundamentowa znajduje się powyżej wody gruntowej, stosuje się izolację poziomą układaną w dwóch miejscach.  Pierwszą – na ławie fundamentowej, a drugą – na wysokości 30-50cm nad terenem, ale zawsze poniżej stropu nad piwnicą. Na zewnętrznej powierzchni murów układa się izolację pionową. Jeśli warunki gruntowe wymuszają zastosowanie drenażu, układa się izolację wielowarstwową z dodatkową warstwą folii tłoczonej i geowłókniny.

WARTO WIEDZIEĆ

Rodzajów folii budowlanych jest bardzo wiele. Każdy z nich nadaje się do stosowania w określonych miejscach i warunkach. Folii hydroizolacyjnych nie należy zastępować innymi, np. ogrodniczymi, sugerując się niższą ceną i podobnym wyglądem. Stosowanie folii niezgodnie z zaleceniami może doprowadzić do trwałego uszkodzenia budynku, które w wielu przypadkach będzie bardzo trudne lub nawet niemożliwe do usunięcia. Dlatego przy zakupie sprawdź, czy folia jest przeznaczona do hydroizolacji fundamentów i ścian piwnic, czy jest produkowana z aprobatą techniczną i czy potwierdza to deklarcja producenta.

Przeczytaj dodatkowo:
Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...

Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....

Alternatywa dla ław i ścian fundamentowych....

Alternatywą dla tradycyjnych fundamentów jest płyta fundamentowa. Czy warto dla niej zrezygnować z ław...

Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę. Kiedy drenaż...

Drenaż: jak zrobić? Sama hydroizolacja nie zawsze wystarczy, by zapewnić piwnicy ochronę przed zamoknięciem....

Geotechnik na budowie. Badanie gruntu

Zanim rozpoczniesz budowę warto zlecić badania gruntu wykwalifikowanemu geotechnikowi. Opinia geotechniczna...

Ściany oporowe przy wjeździe do garażu...

Ściany oporowe rodzaje, czyli z czego i jak je zbudować? Ściany oporowe oddzielają zagłębiony w terenie...