| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Hydroizolacja z papy lub folii. Poznaj zasady hydroizolacji fundamentów

Hydroizolacja z papy lub folii. Poznaj zasady hydroizolacji fundamentów

Lepiej dmuchać na zimne i starannie zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią i wodą. Oto kilka praktycznych wskazówek jak zrobić hydroizolację fundamentów. Poznaj zasady stosowania pap i folii izolacyjnych.

Autor: Łukasz Knapik

Modyfikowana polimerami papa termozgrzewalna to uniwersalny materiał do wykonywania poziomych i pionowych powłok hydroizolacyjnych

Żeby dokładnie zabezpieczyć fundamenty przed wpływem wody, można użyć materiałów izolacyjnych w postaci płaskich arkuszy. Są to papy asfaltowe na lepiku lub modyfikowane polimerami oraz folie z tworzyw sztucznych. Układamy je na wyrównanym podłożu lub przyklejamy do niego.

Izolacja z zasadami

Należy zwrócić uwagę, czy z podłoża nie wystają z niego ostre fragmenty, które mogłyby przebić izolacje. W izolacjach z materiałów rolowych najważniejsze jest prawidłowe, szczelne połączenie powłok ułożonych na różnych fragmentach fundamentów, przede wszystkim poziomych z pionowymi. Dlatego należy pamiętać o odpowiednim wysunięciu warstw poziomych na zewnątrz muru, tak żeby można było je prawidłowo skleić z izolacją pionową lub podpodłogową. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku folii, które są trudne do łączenia. Papę na lepiku układa się w co najmniej dwóch warstwach. Papy termozgrzewalne należy skleić z podłożem. W tym celu należy rozpuścić warstwę bitumiczną na ich spodniej stronie. Najprościej jest to zrobić, podgrzewając ją palnikiem. Membrany samoprzylepne polimerowo-bitumiczne są od spodu pokryte warstwą papieru. Wykonując powłokę hydroizolacyjną, papier odkleja się i sukcesywnie skleja membranę z podłożem, przyciskając ją, żeby usunąć spod niej powietrze.

Hydroizolacja - miejsca newralgiczne

Miejscami newralgicznymi są narożniki, bo płaskie arkusze hydroizolacji mogą w nich popękać. Nie wolno wykonywać narożników, zginając papę czy folię pod kątem niemal prostym. Nawet z papy w pełni modyfikowanej SBS, która jest bardzo elastyczna. W takim miejscu trzeba przygotować wyoblenia, wypełniając narożnik plastyczną masą bitumiczną, na przykład KMB.

Warstwa dociskowa i zasypywanie fundamentów

Gdy układasz izolację pionową fundamentów na południowej stronie domu w letni słoneczny dzień, po kilku godzinach możesz zobaczyć rozpuszczony asfalt ściekający po ścianie. Taka powłoka będzie bezwartościowa. Dlatego należy pamiętać o właściwym czasie wykonania warstwy dociskowej i zasypania fundamentów. Fundamenty ociepla się zwykle polistyrenem ekspandowanym, czyli styropianem EPS, lub polistyrenem ekstrudowanym – XPS. Okładzina ta pełni także funkcję warstwy dociskowej. Nie wolno przyklejać jej do papy lepikiem asfaltowym na zimno. Zawiera on rozpuszczalniki organiczne, które działają destrukcyjnie. Warstwy ociepleniowe z polistyrenu można kleić do papy tylko lepikiem asfaltowym na gorąco, klejem poliuretanowym lub specjalnym klejem bitumicznym.

Hydroizolacja tarasu. Jak zaizolować taras i wykończyć go płytkami ceramicznymi?

Taras, który stanowi zadaszenie parteru, jest częstym, ale trudnym rozwiązaniem stosowanym w...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Wełna mineralna skalna i szklana. Porównanie i...

Wełna mineralna skalna i szklana są z pozoru identyczne. Obie stanowią dobrą izolację termiczną, akustyczną i...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...

Od nowego roku zaostrzyły się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w...

Domy pasywne i energooszczędne - termoizolacja a...

Przy projektowaniu i budowie domów pasywnych lub takich, które zużywają minimalne ilości...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...

Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...