Murowanie komina wewnątrz domu: poradnik jak dobudować komin

2021-10-04 13:06

Murowanie komina wewnątrz domu: jak nie popełnić błędów? Gdy przyjdzie ci do głowy, że brakuje w domu kominka, pieca kaflowego, kozy lub kotła gazowego, musisz wziąć pod uwagę to, że trzeba z nich odprowadzać spaliny. Czy zawsze trzeba wtedy zbudować komin? Jeśli tak, jak zrobić to w najprostszy sposób?

Murowany komin
Autor: Joanna Marciniak-Wróblewska Najczęstszym powodem zmuszającym do dobudowy komina w domu, w którym go brak, jest chęć lub potrzeba zainstalowania kominka

Dom może nie mieć komina dymowego lub spalinowego, jeśli jest ogrzewany przez urządzenia elektryczne, ale przeważnie ma komin lub kominy wentylacyjne, odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń. Przy planowaniu nowego urządzenia grzewczego bardzo często pojawia się pokusa, aby skorzystać z takiego komina, zamieniając jego funkcję.

Adaptacja komina wentylacyjnego

Jest to możliwe, ale pod warunkiem że komin wentylacyjny nadaje się pod względem technicznym do bezpośredniego podłączenia urządzenia grzewczego lub do wprowadzenia do środka wkładu kominowego. Trzeba wówczas znaleźć sposób na wentylację pomieszczeń po rezygnacji z któregoś z kanałów wentylacyjnych, na przykład przez zastosowanie wentylacji mechanicznej. Niestety, większość kominów wentylacyjnych ma zbyt mały przekrój kanałów, żeby mogły służyć odprowadzaniu spalin lub żeby zmieściły się w nich stalowe wkłady kominowe. Połączenie sąsiadujących pionów poprzez wyburzenie dzielących ich ścianek jest praktycznie niemożliwe bez uszkodzenia komina. Jeśli jednak kryterium wymiarów kanału jest spełnione, wówczas pozostaje zrobić w dolnej części pionu wentylacyjnego otwór na trójnik do czopucha łączącego z urządzeniem grzewczym, otwór rewizyjny oraz otwór umożliwiający zainstalowanie odskraplacza kondensatu. Trzeba również zamurować kratki wentylacyjne i wykonać otwór w czapce kominowej, przez który wsuwa się do komina wkład i łączy go na dole z trójnikiem. Pozostaje zainstalowanie nasady kominowej na szczycie wkładu.

Budowa komina - jak ustrzec się błedów?
Zasady murowania przewdu kominowego
Autor: Mariusz Bykowski Komin tradycyjny muruje się z cegieł pełnych, łącząc je zaprawą cementową lub cementowo wapienną klasy M3 lub M5

Murowanie komina wewnątrz domu

Murowanie komina wewnątrz domu należy zacząć od znalezienia projektanta, który oceni, w którym miejscu komin może stanąć i jakie powinien mieć wymiary (wysokość, średnica przewodu), a następnie sporządzi dokumentację, na podstawie której wykonawcy będą mogli przeprowadzić budowę. Komin wewnątrz domu powinien biec przy którejś ze ścian nośnych i przechodzić przez połać dachu tak, aby nie przeciął kalenicy, grzbietu lub kosza dachowego.

Murowany komin ceglany musi stanąć na fundamencie, który zdoła przenieść na grunt jego ciężar. Będzie to więc albo żelbetowa, oddzielna stopa fundamentowa, albo poszerzenie przy którejś z ław fundamentowych. Stopa może zostać posadowiona wyżej niż ławy ścian fundamentowych – już od 50 cm poniżej posadzki. W przypadku kominów systemowych wznoszonych z pustaków keramzytobetonowych, wystarczy zrobić na jastrychu zazbrojoną nadlewkę, która rozłoży punktowy nacisk komina na większą powierzchnię (przy kominach wyższych), lub postawić cokół odseparowany od podłoża dwiema warstwami papy na posadzce. Dobudowa fundamentu  pod komin łączy się, niestety, z wykuciem niemałej dziury w podłodze parteru. Podobne dziury będą też wykonywane w każdym z kolejnych stropów, a w końcu także w dachu.

Trzeba pamiętać, żeby komin murowany wewnątrz domu był odseparowany od konstrukcji drewnianych – ze względów przeciwpożarowych. Dylatacje takie, szerokości 2-5 cm, wypełnia się wełną mineralną. W przypadku stropów i innych konstrukcji drewnianych ich szerokość musi być większa (minimum 10 cm) i trzeba je wypełnić wełną mineralną. Szczelina między kominem a stropem innym niż drewniany powinna wynosić z każdej strony 5 cm. Przestrzeń, która w ten sposób powstaje, należy wypełnić wełną mineralną.

POLECAMY: Jak zbudować komin z cegły

Murowana obudowa komina powinna być oddylatowana, czyli oddzielona od ściany (wystarczy szeroki pas papy), a jednocześnie kotwiona do niej. Kotwy rozmieszcza się w co drugiej lub co trzeciej warstwie cegieł. W przypadku dobudowy najlepiej sprawdzą się kotwy wkręcane w ścianę, a drugą stroną kładzione na cegłach. Gdy zdecydowałeś się na komin systemowy z obudową keramzytobetonową, kotwienie może się okazać zbędne, gdyż zalecenia mówią o rozstawie kotew 4-5 m, a ściany wewnętrzne domów jednorodzinnych przeważnie aż tyle nie mają.

Czapka kominowa
Autor: Andrzej T. Papliński Na szczycie komina montuje się czapę z betonu C12/15 zbrojonego stalą miękką

Przejście komina przez dach

Szczególnej uwagi wymaga przeprowadzenie komina przez połać dachową tak, aby nie doprowadzić do rozszczelnień. Należy tu pamiętać o odseparowaniu go od elementów drewnianych o minimum 10 cm. Gdy jednak odległość od krokwi jest większa, obudowę komina warto połączyć z więźbą specjalnymi kotwami, by ją ustabilizować. Ocieplenie dachu oraz inne materiały izolacyjne muszą natomiast dochodzić do komina. Folie (wiatroizolacyjną, paroizolacyjną) lub papę trzeba wywinąć na komin na około 15 cm i szczelnie z nim połączyć. Szalenie ważne są właściwe obróbki blacharskie między obudową komina a pokryciem. Obróbek wymaga też przejście komina przez dach płaski.

Wkład kominowy

Wewnątrz przewodu kominowego z cegieł umieszcza się wkład – stalowy bądź kamionkowy. Niekiedy nie jest on potrzebny, wystarczy sam wymurowany kanał. Przegrody między poszczególnymi kanałami biegnącymi w obudowie powinny mieć szerokość minimum 12 cm (szerokość jednej cegły). Jeśli w kominie będzie wkład, potrzebna może być jego termoizolacja. Wykonuje się ją z wełny mineralnej w postaci fabrycznie ponacinanych otulin, którymi łatwo otoczyć wkład o okrągłym przekroju. Zawsze ociepla się kominy na odcinkach przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane, na przykład zimne strychy. Czasem wystarczającym izolatorem jest pusta przestrzeń między wkładem a obudową. Termoizolacja murowanych ścian komina wystających ponad dach ma poprawić ciąg w przewodzie spalinowym lub wentylacyjnym. Z ich ocieplenia na tym odcinku można zrezygnować, gdy wkład kominowy jest szczelnie zaizolowany wełną od wewnątrz obudowy.

Obudowa na zewnątrz część komina

Zewnętrzną część komina, tę nad dachem, jeśli nie murujesz jej z klinkieru lub cegły licówki, trzeba wyposażyć w stosowną obudowę, pasującą do architektury budynku. Może być wykonana z takich właśnie cegieł, płytek klinkierowych, metalu lub kamienia. Szczyt komina murowanego należy od góry zakończyć tak zwaną czapką, wykonywaną ze zbrojonego betonu. Powinna mieć spadek umożliwiający spływanie wody. Musi też wystawać poza obrys komina, tworząc kilkucentymetrowy okap. Czapka wymaga odseparowania od ścianek komina pasem papy.