Radosław Murat

Radosław Murat
Technik budowlany, dziennikarz, specjalista w dziedzinie budownictwa i remontów. Związany z „Muratorem” od 2001 r. Na łamach „Muratora” dzieli się swoją wiedzą o materiałach i technologiach do budownictwa jednorodzinnego.