Dlaczego oczyszczalnie roślinne?

2009-09-08 2:00

Oczyszczalnia przeznaczona dla indywidualnego gospodarstwa domowego powinna się opierać na prostej i niezawodnej technologii pozwalającej uzyskać wysoki stopień oczyszczania ścieków. Powinna być też łatwa w obsłudze i tania w eksploatacji.

Problem oczyszczania i odprowadzania ścieków z terenów nieskanalizowanych próbuje się rozwiązać od lat. Większość działań podejmowanych w gminach zmierza do budowy sieci kanalizacyjnych. Tymczasem na terenach o rozproszonej zabudowie, wiejskich czy podmiejskich, nie jest to rozwiązanie ani ekonomiczne, ani ekologiczne. Budowa sieci kanalizacyjnej na takich terenach jest kosztowna zarówno dla gminy, która ją finansuje, a później ponosi koszty eksploatacji, jak i dla mieszkańców płacących za budowę odcinków przyłączy kanalizacyjnych, często bardzo długich i przez to kosztownych. Dodatkowo odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną do zbiorczej oczyszczalni sprawia, że oczyszczone nie zasilają już lokalnych wód gruntowych. Jest to niekorzystne, gdyż poziom wód gruntowych stale się obniża.

W takiej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem wydaje się budowa małych oczyszczalni dla kilku blisko położonych budynków lub indywidualnych oczyszczalni dla domów wolno stojących, znacznie oddalonych od innych. Jest to tak zwany zdecentralizowany system sanitacji. Całościowy koszt takiego przedsięwzięcia jest niższy niż budowa sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo oczyszczone ścieki systematycznie zasilają wody gruntowe.

Dlaczego oczyszczalne roślinne?

Oczyszczalnia przeznaczona dla indywidualnego gospodarstwa domowego powinna się opierać na prostej i niezawodnej technologii pozwalającej uzyskać wysoki stopień oczyszczania ścieków, powinna być łatwa w obsłudze i tania w eksploatacji, a także odporna na nierównomierny dopływ i zmieniającą się jakość ścieków.

Ścieki powstające w pojedynczym gospodarstwie domowym mają swoją specyfikę:

  • zmienia się ich ilość i jakość,
  • zawierają detergenty i inne środki chemiczne powszechnie stosowane w domach.

Metody oczyszczania wykorzystujące działanie osadu czynnego czy błony biologicznej z powodzeniem stosowane w dużych oczyszczalniach o stałym dopływie ścieków w przypadku małych oczyszczalni często się nie sprawdzają. Mikroorganizmy tworzące osad czynny lub błonę biologiczną są wrażliwe na nierównomierny dopływ ścieków oraz środki chemiczne, a w nieodpowiednich warunkach mogą obumrzeć, co spowoduje gwałtowne pogorszenie efektów oczyszczania.

Z kolei oczyszczalnie z drenażem rozsączającym potrzebują dużo miejsca na działce (na samo urządzenie, ale i na zachowanie odpowiednich odległości od domu, studni itd.), a także odpowiedniego podłoża i zachowania odległości od wód gruntowych (co najmniej 1,5 m).

Oczyszczalnie roślinne nie mają takich wymagań. Są proste w budowie, wykorzystują naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, praktycznie nie potrzebują obsługi, a dodatkowo mogą być pięknym elementem krajobrazu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.