Najważniejsze parametry styropianu. Kupujemy materiały izolacyjne

2020-11-04 11:18 Materiał sponsorowany Termo Organika
Styropian grafitowy Termo Organika
Autor: Termo Organika

Styropian to bez wątpienia najczęściej używany izolator do ocieplania budynków, obecny na rynku od ponad od pół wieku. Jednocześnie jest najbardziej ekonomicznym i bezpiecznym materiałem izolacyjnym. Najważniejszym parametrem styropianu jest lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Grubość styropianu oraz jego współczynnik lambda decydują o skutecznie działającej izolacji cieplnej.

Jednym z głównych atutów styropianu jest  wyjątkowo mała przewodność cieplna. Przykładowo styropian o niskiej lambdzie i grubości 15 cm, chroni przed zimnem równie skutecznie, jak betonowy mur o grubości niemal 4 metrów.

Oznaczenie na opakowaniu

Pierwszym sposobem na rozróżnienie styropianu jest zamieszczona obok nazwy informacja o aplikacji – czyli miejsca docelowego przeznaczenia. Standardowo są podawane cztery rodzaje aplikacje:

  • Fasada
  • Dach-podłoga
  • Fundament
  • Parking

W każdej z podanych  kategorii zastosowań producenci oferują kilka odmian różniących się właściwościami izolacyjnymi i mechanicznymi.

Styropian grafitowy Termo Organika
Autor: Termo Organika

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) – najważniejszy parametr, określa jak skutecznym izolatorem cieplnym jest dany rodzaj styropianu. Im wartość współczynnika λD jest niższa, tym styropian cieplejszy. Wśród dostępnych na rynku styropianów fasadowych deklarowana wartość tego współczynnika może się różnić nawet o ponad 35%. Trzeba wziąć to pod uwagę, gdy wylicza się grubość ocieplenia. Osiągnięcie zakładanego efektu docieplenia ściany wymaga znacznego zróżnicowania grubości warstwy izolacji termicznej. Wśród styropianów dostępnych na rynku rozróżnia się materiały o współczynniku λD od 0,044 do 0,031 W/m2. Wykorzystanie styropianu o niższym λD pozwala na zmniejszenie grubości ocieplenia i uzyskanie takiego samego efektu. Wyższa wartość współczynnika wymusza zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia. Warto zwrócić na to uwagę zwłaszcza podczas docieplania starego domu, w którym nie planuje się zmiany położenia okien. Bardzo gruba izolacja ogranicza dopływ światła dziennego przez otwory okienne, może również pogorszyć estetykę budynku. Ale to nie wszystkie konsekwencje.

UWAGA: Współczynnik przewodzenia ciepła wpływa na grubość ocieplenia im mniejsza jego wartość tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych.

Styropian grafitowy Termo Organika
Autor: Termo Organika
  • Wytrzymałość na rozciąganie oznaczony symbolem TR jest kolejnym ważnym parametrem dla styropianu. To bardzo istotna cecha  przy  ocieplaniu ścian zewnętrznych, gdzie styropian mocuje się za pomocą kleju do styropianu W płytach fasadowych minimalna dopuszczalna wartość TR  80 kPa, ale pod warunkiem, że produkt posiada zewnętrzne badania notyfikowanych laboratoriów, potwierdzających ich parametry (np. certyfikat lub rekomendacje ITB). Jeśli wyrób takich dokumentów nie posiada, wówczas do ocieplania ścian zewnętrznych należy zastosować styropian o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 kPa. Styropian nie spełniający deklarowanych przez producenta parametrów, stwarza  wyższe ryzyko braku wytrzymałości elewacji  co przekłada się na mniejszą sprawność, trwałość i estetykę.
  • Wytrzymałość na  ściskanie CS(10), to z kolei parametr bardzo istotny  przy izolowaniu podłóg, dachów, stropów, ścian fundamentowych i innych miejsc gdzie izolacja jest narażona na ściskanie. Wartość oznacza silę przy ugięciu próbki o 10% i jest podawana w kPa. Ten parametr nie jest deklarowany w przypadku płyt styropianowych z przeznaczeniem na fasadę, ponieważ ten rodzaj sił ściskających w aplikacji „FASADA” nie występuje. Dla ułatwienia i lepszej interpretacji producenci podają jakie jest obciążenie użytkowe powierzchni z zastosowaniem poszczególnych styropianów. Dla płyt styropianowych o deklarowanej wytrzymałości na ściskanie:     - CS(10) 60 kPa obciążenie użytkowe wynosi 1800 kg/m2 ,

- CS(10) 80 kPa obciążenie użytkowe wynosi 2400 kg/m2,  

- CS(10)100 kPa  obciążenie  użytkowe wynosi 3000 kg/m2,

- CS(10)100 kPa  obciążenie  użytkowe wynosi 4500 kg/m2.

  • Nasiąkliwość jest cechą podawaną dla płyt styropianowych mających zastosowanie w miejscach gdzie izolacja ma bezpośredni kontakt z wilgocią np. ściany fundamentowe poniżej poziomu gruntu, izolacja pod płytą fundamentową, itp. Symbolem tej cechy jest oznaczenie WL(T) podawane w %. Badanie jest bardzo restrykcyjne, ponieważ próbki są przez 28 dni w pełni zanurzone w wodzie. Badanie jest także reprezentatywne dla długiego okresu (kilkudziesięciu lat) pracy izolacji termicznej w ekstremalnych warunkach. 
Ocieplenie domu styropianem Termo Organika
Autor: Termo Organika

Właściwości styropianu w odniesieniu do gęstość - czy trzeba ważyć?

Gęstość styropianu (podawana przez niektórych producentów na opakowaniu jako ilość kilogramów /1m3) nie jest parametrem użytkowym materiału izolacyjnego i w żaden sposób nie odzwierciedla deklarowanych parametrów zamieszczonych na opakowaniu. Waga paczki o określonej objętości i gęstości w przypadku styropianów konkretnych odmian nie powinna być zatem niższa od określonej, wyliczonej wartości. Jeśli waga jest zgodna z zalecaną do wybranej odmiany wyrobu, to można w pewnym przybliżeniu oczekiwać zgodności cech izolacyjnych  i wytrzymałościowych z deklaracją producenta. Zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku jest podstawowym zadaniem materiału izolacyjnego, jakim jest styropian. Rzeczywiste parametry techniczne płyt styropianowych muszą być zgodne z wartościami podanymi na etykiecie danej paczki. A to potwierdzić mogą tylko i wyłącznie pełne badania laboratoryjne wykonane na odpowiednich, wzorcowanych okresowo urządzeniach i to one dają pewność osiągnięcia przez produkt zamierzonych parametrów i właściwości użytkowych. Bazowanie tylko i wyłącznie na danych uzyskanych w wyniku ważenia paczki styropianu może wstępnie selekcjonować bardzo słabe jakościowo produkty, lecz nie pozwala uzyskać pewności w wyborze produktu spełniającego deklarowane parametry techniczne. Podobnie jak w przypadku każdego innego wyrobu budowlanego, wybierając styropian należy kierować się znajomością marki, rekomendacją użytkowników i niezależnych instytutów badawczych, potwierdzających odpowiednią jakość dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych.

Dlaczego nie warto inwestować w styropian słabej jakości

Jeżeli po przeciągnięciu palcem po płycie styropianu na jej powierzchni pojawią się kuleczki, świadczy to o jego bardzo słabej spoistości. Takiego produktu nie można w bezpieczny sposób montować na ścianach, gdyż grozi to w przyszłości rozwarstwieniem się, a w konsekwencji katastrofą budowlaną.

Wydatki na styropian stanowią 10-15% kosztów całego ocieplenia, a około 2% całkowitych kosztów budowy. Błędem jest sugerowanie się jedynie ceną. Różnica w cenie – jeśli ocieplamy cały dom – między produktem bardzo dobrym jakościowo a wyrobem słabym wynosi zaledwie kilkaset złotych.

Przewidywany okres trwałości docieplenia szacuje się na minimum 30 lat. Jednak te założenia dotyczą rozwiązań systemowych (kompletny system ociepleń),  wykonanych z produktów dobrych jakościowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE