Termomodernizacja a smog. Ocieplone domy mogą zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza

2019-09-06 13:06 MATERIAŁ SPONSOROWANY I ISOVER
termomodernizacja domu
Autor: Andrzej Szandomirski Za dwa lata wejdą w życie nowe – jeszcze bardziej wymagające – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie maksymalnej wartości przenikania ciepła

Według informacji z baz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za lata 2012–2015, wśród stu najbardziej zanieczyszczonych pod względem zawartości pyłów PM10 miast europejskich aż 48 było z Polski. Nikt nie ma już dziś wątpliwości, że główną przyczyną smogu w Polsce są niewłaściwie ogrzewane budynki.

Polacy zużywają zdecydowanie zbyt wiele energii, ponieważ większość domów jest niewystarczająco lub w ogóle nieocieplona. Ponadto nadal głównym paliwem stosowanym do ogrzewania jest węgiel i jego pochodne, których produkty spalania mają najgorszy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy.

Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za okres 2010–2016 mówią, że to emisja wynikająca z indywidualnego ogrzewania budynków jest w skali kraju najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia powietrza przez tego rodzaju pył. Z tego powodu największe przekroczenia norm występują właśnie w sezonie grzewczym. Obok wątpliwości dotyczących wykorzystywanych przez mieszkańców źródeł energii, warto także zastanowić się nad jej ilością. Ogrzewanie domów i mieszkań w Polsce pochłania prawie tyle energii, co cały przemysł lub transport. Wynika to m.in. z ogromnych strat, których przyczyn należy upatrywać w niewłaściwej termoizolacji (w tym niewystarczającej szczelności budynku), jak również zupełnym braku izolacji termicznej.

termomodernizacja
Autor: ISOVER Dom energooszczędny to długofalowa inwestycja

Termomodernizacja z dofinansowaniem

Skala problemu jest tak duża, że polski rząd skonstruował program „Czyste Powietrze” który ma na celu walkę ze smogiem i po­prawę jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Od 19 września 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieców i termo­modernizację domów jednorodzinnych. Na ten cel zostanie przeznaczone 103 mld zł.

Energooszczędne domy - inwestycja długofalowa

Energooszczędne domy o niskim zapotrzebowaniu na energię charakteryzują się doskonałą izolacyjnością przegród, która jest efektem odpowiednio dobranej pod względem jakości i grubości warstwy izolacji. Jednym z powodów, dla których będziemy budować energooszczędne domy są zaostrzające się przepisy. Za dwa lata wejdą w życie nowe – jeszcze bardziej wymagające – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie maksymalnej wartości przenikania ciepła. Zmiany wprowadzane są skokowo od kilku lat. Skutkują one koniecznością stosowania grubszej warstwy izolacji niż obecnie i wyborem materiałów o jak najlep­szych parametrach izolacyjności termicznej. Nowe budownictwo w dużej mierze spełnia już kryteria zawarte w warunkach technicz­nych, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Kluczowym problemem jest termorenowacja istniejących budynków, które są słabo zaizolowane, albo nie są zaizolowane wcale. Ponad 83% wszystkich budynków w Polsce powstało przed 2000 rokiem, część z nich została objęta gruntowną termorenowacją, jednak większość wymaga kompleksowej poprawy.

Ekspert radzi
Anna Gil
Anna Gil, kierownik Biura Doradztwa Technicznego ISOVER

Efektywna izolacja wełną mineralną szklaną, poza zapewnieniem komfortu termicznego, wpływa również na komfort akustyczny, bezpieczeństwo przeciwogniowe, ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery o ponad połowę w stosunku do domów niezaizolowanych oraz pozwala ograniczyć zużycie paliw, co w przeliczeniu na bardzo popularne w Polsce paliwo jakim jest węgiel, może dać oszczędności od 30 do 80% zapotrzebowania na ten surowiec. Pamiętajmy, że wybierając między materiałami i rozwiązaniami, których zastosowanie umożliwi spełnienie minimalnych wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej a produktami i rozwiązaniami, dzięki którym nasz dom stanie się energooszczędny, decydujemy też o tym, jaką wartość będzie miał ten budynek za kilka lub kilkanaście lat. Nowe domy, powstające od 2021 roku, będą musiały być energooszczędne, co pociąga za sobą konieczność stosowania materiałów izolacyjnych o lepszych parametrach cieplnych i/lub grubszej warstwy izolacji. Wybierając mądrze, możemy sporo zaoszczędzić, ale również zadbać o komfort, zdrowie i środowisko.

ISOVER smog kampania
Autor: ISOVER

Dom nieszkodliwy dla środowiska

Kolejnym powodem, dla którego chcemy budować energooszczędne domy jest większa świadomość w zakresie ochrony środowiska. Konieczność walki ze smogiem oraz podniesienie standardów efektywności energetycznej w budynkach, to kluczowe wyzwanie dla całego kraju. Z pewnością program „Czyste Powietrze”, jak i wszystkie inne rządowe programy wsparcia w formie dotacji do inwestycji lub ulg podatkowych, pozytywnie wpłyną na całą branżę budowlaną, w tym branżę izolacyjną. Efektywna izolacja wełną mineralną ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery o ponad połowę oraz pozwala ogra­niczyć do 30% ilość palonego węgla w piecu. Inwestując w energooszczędne technologie w budynkach, można zredukować emisję aż 3,3 milionów ton CO2 do atmosfery.

Rozwój budownictwa energooszczędnego będzie miał ogromne znaczenie dla krajowej i globalnej gospodarki. Obok pozytywnego wpływu na ochronę środowiska, równie istotne są kwestie związane z redukcją zapotrzebowania na energię. Zapewni to większe bezpieczeństwo i przeciwwagę dla rosnących kosztów energii wynikających z wysokich opłat za emisję CO2. Nowe przepisy przełożą się także na wzrost koniunktury w budownic­twie. Te zmiany widać już teraz. Przekonanie, że warto inwestować w budynki o wysokim standardzie energetycznym oraz poddawać termorenowacji już istniejące, z roku na rok będzie coraz silniejsze.

Wybór materiału - porównaj parametry

W Polsce najbardziej popularny rodzaj dachów, to dachy skośne, na których najlepiej sprawdzają się lekkie i sprężyste materiały, jak wełna mineralna szklana. Nie obciąża ona nadmiernie konstrukcji, a jednocześnie, dzięki dużej elastyczności, umożliwia wypełnienie całej przestrzeni pomiędzy krokwiami, eliminując tym samym drogi, którymi ucieka ciepło. Ważną zasadą jest zastosowanie drugiej warstwy izolacji pod krokwiami, która pozwoli wyeliminować mostki termiczne. Najbardziej efektywna izolacja poddasza użytkowego to izolacja dwuwarstwowa.

Wybierając wełnę mineralną, warto postawić na produkt o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – oznaczonym na etykiecie literą λD (lambda). Wybór materiału o niższej lambdzie w miejsce słabszego materiału (o gorszych właściwościach termoizolacyjnych) to cieplejsze, bardziej komfortowe poddasze i niższe rachunki za ogrzewanie. Natomiast, gdy mamy stosunkowo niskie poddasze i zależy nam na każdym centyme­trze jego wysokości, dzięki niskiej lambdzie uda się uzyskać założony opór cieplny przy wykorzystaniu stosunkowo cienkiej warstwy izolacji. Ważne jest także, że decyzja o wyborze wełny szklanej ma wpływ również na bezpieczeństwo, gdyż jest to produkt niepalny, dodatkowo łatwy w montażu i w wielu przypadkach niewymagający sznurkowania.

Efektywność izolacji, a tym samym korzyści finansowe, zależą w dużej mierze od prawidłowego montażu. Nawet, kiedy zlecamy prace fachowcom, warto znać podstawowe zasady i najczęściej popełniane błędy, aby móc odpowiednio skontrolować cały proces.

Ważny krok to dokładne odmierzenie rozstawu między krokwiami. Trzeba zapamiętać, że po rozpakowaniu wełna skompresowana wcześniej w opakowaniu powinna się rozprężyć do grubości nominalnej, w czym pomaga strzepnięcie jej. Izolowanie dachu najlepiej rozpocząć od dołu krokwi, przesuwając się w kierunku kalenicy, dbając o szczelne wypełnienie przestrzeni, bez przerw, szczelin czy ubytków. W przypadku wykorzystania w dachu membrany wysokoparoprzepuszczalnej ponad krokwiami, można wykorzy­stać wełnę o grubości odpowiadającej wyso­kości krokwi, gdyż w takim przypadku wełna może stykać się z membraną i jednocześnie nie zaburzy drożności szczeliny wentylacyj­nej dachu, występującej ponad membraną. W innym przypadku (m.in. przy wykorzystaniu pełnego deskowania) należy układać wełnę w taki sposób, aby zachować szcze­linę wentylacyjną pomiędzy wełną a desko­waniem. Drugą warstwę wełny układamy w poprzek, pod krokwiami. Należy pamię­tać, że o efektywności izolacji decyduje m.in. jej ciągłość. Podczas izolacji dachu skośnego należy zwrócić szczególną uwagę na odpo­wiednie wykonanie izolacji w miejscach łą­czenia dachu ze ścianą, czyli ciągłość izolacji w okolicy wieńca.

termomodernizacja
Autor: ISOVER W Polsce najbardziej popularny rodzaj dachów, to dachy skośne, na których najlepiej sprawdzają się lekkie i sprężyste materiały

Liczy się izolacja

Dobrze zaprojektowany i wykonany budynek pod względem oszczędności energii to budynek charakteryzujący się szczelnością powietrzną. Dla zachowania tej szczelności i odpowiedniego zarządzania wilgocią w dachu stosuje się folie bądź membrany paroizo­lacyjne. Praktycy i specjaliści rekomendują układanie membrany bądź folii paroizolacyjnej na całej powierzchni poddasza. Dosko­nale sprawdza się tutaj inteligentna paroizolacja, która dzięki zmiennemu zachowaniu w okresie letnim i zimowym (zmienny opór dyfuzyjny) pozwala regulować przepływ wilgoci w połaci dachowej. Co z kolei zapobiega utrzymywaniu się wilgoci np. na krokwiach i ryzyku powstawania tam pleśni i grzybów.

LEPIEJ BEZ SMOGU - kampania społeczna ISOVER

Partnerzy

ISOVER to marka materiałów izolacyjnych wchodząca w skład produktów budowlanych firmy Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, należąca do Grupy Saint-Gobain. ISOVER zapewnia kompleksową ofertę materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej, zarówno z włókien szklanych, jak i skalnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE