| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Czym projekt budowlany różni się od projektu domu jednorodzinnego?

Czym projekt budowlany różni się od projektu domu jednorodzinnego?

Projekt budowlany musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla działki albo ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt budowlany jest niezbędny, ponieważ dołączasz go do wniosku o pozwolenie na budowę. Jedną z jego składowych jest część architektoniczo-budowlana, czyli projekt domu jednorodzinnego.

Projekt budowlany jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Musi być zgodny z warunkami zabudowy wydanymi dla działki albo ustaleniami planu miejscowego.

Co zawiera projekt budowlany

Każdy projekt budowlany składa się z dwóch części:

 1. architektoniczno-budowlanej, czyli projektu domu określającego jego funkcję, formę i konstrukcję oraz proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe;
 2. projektu zagospodarowania działki, który musi być sporządzony na zaktualizowanej mapie geodezyjnej i zawierać przede wszystkim:
  • określenie granic działki;
  • obrys planowanych budynków;
  • sieć przyłączy;
  • układ komunikacyjny
  • oraz układ zieleni.

Projekt domu jednorodzinnego: indywidualny lub gotowy

Możemy wybrać projekt indywidualny, jeśli chcemy, aby dom był niepowtarzalny albo mamy co do niego szczególne wymagania.

W wypadku projektu indywidualnego możemy zlecić projektantowi załatwienie dalszych formalności, np. pozwolenia na budowę.

Inna możliwość to projekt gotowy, powtarzalny. Wtedy cena jest niższa i stała, ale trzeba pamiętać, że projekt musi zostać dostosowany do naszej działki i warunków zabudowy. Adaptacja projektu, jeżeli nie uwzględnia większych zmian, będzie kosztować mniej więcej tyle samo co projekt.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi, nie można go więc zmieniać w trakcie budowy bez zgody autora. W wypadku istotnych zmian konieczne będzie ponowne przedłożenie poprawionego projektu w urzędzie i ubieganie się o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

W projektach gotowych często jest zaznaczony możliwy zakres zmian zaakceptowany bezterminowo przez autora. W biurze projektowym kompleksowo projekt domu jednorodzinnego przygotowują wspólnie:

 • architekt;
 • inżynier konstruktor;
 • inżynier instalator.

Uwaga! Wszyscy ci fachowcy muszą należeć do odpowiednich izb branżowych, mieć uprawnienia potwierdzone egzaminem przed samorządami zawodowymi i wpisem do rejestru prowadzonego przez izby. Jest to warunek niezbędny do tego, abyśmy mogli otrzymać z urzędu pozwolenie na budowę domu.

Decyzja o warunkach zabudowy - odpowiedzi na 9 najczęstszych pytań

Decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna, gdy chcesz wybudować dom na terenie nieobjętym...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...