| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Czym projekt budowlany różni się od projektu domu jednorodzinnego?

Czym projekt budowlany różni się od projektu domu jednorodzinnego?

Projekt budowlany musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla działki albo ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt budowlany jest niezbędny, ponieważ dołączasz go do wniosku o pozwolenie na budowę. Jedną z jego składowych jest część architektoniczo-budowlana, czyli projekt domu jednorodzinnego.

Projekt budowlany jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Musi być zgodny z warunkami zabudowy wydanymi dla działki albo ustaleniami planu miejscowego.

Co zawiera projekt budowlany

Każdy projekt budowlany składa się z dwóch części:

 1. architektoniczno-budowlanej, czyli projektu domu określającego jego funkcję, formę i konstrukcję oraz proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe;
 2. projektu zagospodarowania działki, który musi być sporządzony na zaktualizowanej mapie geodezyjnej i zawierać przede wszystkim:
  • określenie granic działki;
  • obrys planowanych budynków;
  • sieć przyłączy;
  • układ komunikacyjny
  • oraz układ zieleni.

Projekt domu jednorodzinnego: indywidualny lub gotowy

Możemy wybrać projekt indywidualny, jeśli chcemy, aby dom był niepowtarzalny albo mamy co do niego szczególne wymagania.

W wypadku projektu indywidualnego możemy zlecić projektantowi załatwienie dalszych formalności, np. pozwolenia na budowę.

Inna możliwość to projekt gotowy, powtarzalny. Wtedy cena jest niższa i stała, ale trzeba pamiętać, że projekt musi zostać dostosowany do naszej działki i warunków zabudowy. Adaptacja projektu, jeżeli nie uwzględnia większych zmian, będzie kosztować mniej więcej tyle samo co projekt.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi, nie można go więc zmieniać w trakcie budowy bez zgody autora. W wypadku istotnych zmian konieczne będzie ponowne przedłożenie poprawionego projektu w urzędzie i ubieganie się o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

W projektach gotowych często jest zaznaczony możliwy zakres zmian zaakceptowany bezterminowo przez autora. W biurze projektowym kompleksowo projekt domu jednorodzinnego przygotowują wspólnie:

 • architekt;
 • inżynier konstruktor;
 • inżynier instalator.

Uwaga! Wszyscy ci fachowcy muszą należeć do odpowiednich izb branżowych, mieć uprawnienia potwierdzone egzaminem przed samorządami zawodowymi i wpisem do rejestru prowadzonego przez izby. Jest to warunek niezbędny do tego, abyśmy mogli otrzymać z urzędu pozwolenie na budowę domu.

Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Służebność drogi koniecznej - na czym polega i...

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...