| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Czym projekt budowlany różni się od projektu domu jednorodzinnego?

Czym projekt budowlany różni się od projektu domu jednorodzinnego?

Projekt budowlany musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla działki albo ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt budowlany jest niezbędny, ponieważ dołączasz go do wniosku o pozwolenie na budowę. Jedną z jego składowych jest część architektoniczo-budowlana, czyli projekt domu jednorodzinnego.

Projekt budowlany jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Musi być zgodny z warunkami zabudowy wydanymi dla działki albo ustaleniami planu miejscowego.

Co zawiera projekt budowlany

Każdy projekt budowlany składa się z dwóch części:

 1. architektoniczno-budowlanej, czyli projektu domu określającego jego funkcję, formę i konstrukcję oraz proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe;
 2. projektu zagospodarowania działki, który musi być sporządzony na zaktualizowanej mapie geodezyjnej i zawierać przede wszystkim:
  • określenie granic działki;
  • obrys planowanych budynków;
  • sieć przyłączy;
  • układ komunikacyjny
  • oraz układ zieleni.

Projekt domu jednorodzinnego: indywidualny lub gotowy

Możemy wybrać projekt indywidualny, jeśli chcemy, aby dom był niepowtarzalny albo mamy co do niego szczególne wymagania.

W wypadku projektu indywidualnego możemy zlecić projektantowi załatwienie dalszych formalności, np. pozwolenia na budowę.

Inna możliwość to projekt gotowy, powtarzalny. Wtedy cena jest niższa i stała, ale trzeba pamiętać, że projekt musi zostać dostosowany do naszej działki i warunków zabudowy. Adaptacja projektu, jeżeli nie uwzględnia większych zmian, będzie kosztować mniej więcej tyle samo co projekt.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi, nie można go więc zmieniać w trakcie budowy bez zgody autora. W wypadku istotnych zmian konieczne będzie ponowne przedłożenie poprawionego projektu w urzędzie i ubieganie się o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

W projektach gotowych często jest zaznaczony możliwy zakres zmian zaakceptowany bezterminowo przez autora. W biurze projektowym kompleksowo projekt domu jednorodzinnego przygotowują wspólnie:

 • architekt;
 • inżynier konstruktor;
 • inżynier instalator.

Uwaga! Wszyscy ci fachowcy muszą należeć do odpowiednich izb branżowych, mieć uprawnienia potwierdzone egzaminem przed samorządami zawodowymi i wpisem do rejestru prowadzonego przez izby. Jest to warunek niezbędny do tego, abyśmy mogli otrzymać z urzędu pozwolenie na budowę domu.

Decyzja o warunkach zabudowy - odpowiedzi na 9 najczęstszych pytań

Decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna, gdy chcesz wybudować dom na terenie nieobjętym...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...