Zgłoszenie nadbudowy – adaptacja poddasza: WZÓR. Nadbudowa budynku bez pozwolenia

2019-09-25 9:59
remont poddasze
Autor: Andrzej Szandomirski

Roboty budowlane polegające na adaptacji poddasza kwalifikowane są jako nadbudowa. W związku z tym wymagają dopełnienia odpowiednich formalności. Ich rodzaj zależy od tego, jakie roboty zamierzamy wykonać. Wyjaśniamy, kiedy do adaptacji poddasza w domu jednorodzinnym będziemy potrzebować pozwolenia na budowę, a kiedy będzie to możliwe bez pozwolenia.

Adaptacja poddasza to nadbudowa

Tak jak w przypadku rozbudowy budynku, nadbudowa ma na celu powiększenie kubatury oraz powierzchni użytkowej budynku. Jednak w przypadku nadbudowy nie zmienia się powierzchnia zabudowy budynku, lecz jego wysokość. Nadbudowa jest rodzajem budowy, co wynika z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. W nadbudowie nowa część budynku posadowiona jest nie na gruncie, a na istniejącej części obiektu budowlanego, przez co nie mają w niej miejsca roboty ziemne oraz fundamentowe. Rozróżnienie pomiędzy nadbudową a budową ma znaczenie czysto teoretyczne, gdyż wymagane są te same dokumenty. Może to być jednak istotne w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w tym przypadku nadbudowa oraz budowa traktowane są oddzielnie.

Przykłady nadbudowy domu

Nadbudową będą roboty budowlane polegające m.in. na:

 • adaptacji poddasza poprzez podniesienie ścianki kolankowej,
 • dobudowaniu nowej kondygnacji,
 • podwyższeniu istniejącej kondygnacji,
 • wybudowaniu nowego pomieszczenia nad garażem,
 • podwyższeniu ścian szczytowych.

Konieczne pozwolenie na budowę

Adaptacja poddasza będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku gdy:

 • w ramach adaptacji planujemy przeprowadzić roboty budowlane, które wymagają pozwolenia
 • ma się odbyć w domu wpisanym do rejestru zabytków.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na adaptację poddasza niewiele różni się do tej przy pozwoleniu na budowę domu. Przede wszystkim będziemy potrzebować projektu budowlanego sporządzonego przez projektanta z uprawnieniami.

zgłoszenie nadbudowy - adaptacja poddasza
nadbudowa wzor screen

Autor: archiwum serwisu

Zgłoszenie nadbudowy budynku : WZÓR do pobrania

Przedstawiamy, jak wygląda zgłoszenie nadbudowy budynku i jak je wypełnić: wzór zgłoszenia do pobrania znajdziesz TUTAJ >>>

Wzory i formularze do pobrania

Nadbudowa na zgłoszenie zamiast pozwolenia

Nie będziemy potrzebować pozwolenia na budowę, jeśli:

 • dom nie jest wpisany do rejestru zabytków,
 • poddasze, które planujesz zaadaptować na mieszkanie, jest w dobrym stanie technicznym i nie musisz wykonywać żadnych robót budowlanych lub roboty, które planujesz, nie wymagają pozwolenia na budowę.

W ramach takiej procedury możemy przeprowadzić następujące rodzaje robót:

 • remont,
 • przebudowa nieobejmująca przegród zewnętrznych ani elementów konstrukcyjnych,
 • rozbudowa instalacji wewnętrznych.

Procedura zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania jest łatwiejsza do przeprowadzenia od pozwolenia na budowę. Wszystkie niezbędne dokumenty możemy przygotować samodzielnie. Będziemy jednak potrzebować ekspertyzy technicznej od projektanta i kilku dokumentów.

W zgłoszeniu nadbudowy powinniśmy wykazać dotychczasowy i planowany sposób użytkowania, czyli wpisujemy, że zgłaszamy zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Do zgłoszenia dołączamy:

 • rysunek pokazujący usytuowanie domu na działce, na którym wskazujemy część budynku, w której chcemy zmienić sposób użytkowania; możemy tu wykorzystać np. mapę zasadniczą, którą otrzymamy odpłatnie w wydziale geodezji starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu;
 • opis techniczny charakteryzujący budynek i jego konstrukcję;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – składamy je na specjalnym druku, który otrzymamy w urzędzie. Jeśli nie jesteśmy właścicielami, potrzebujemy zgody właścicieli na dokonanie zmiany sposobu użytkowania, natomiast jeśli jesteśmy jednymi właścicielami – musimy mieć zgodę pozostałych współwłaścicieli;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a gdy nie ma planu miejscowego – decyzję o warunkach zabudowy;
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez projektanta z uprawnieniami – w związku z adaptacją strychu na mieszkanie, zmieniają się warunki bezpieczeństwa pożarowego i układ obciążeń, dlatego projektant musi potwierdzić, że na poddaszu można urządzić mieszkanie;
 • w wyjątkowych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe pozwolenia, uzgodnienia lub opinie, np. uzgodnienie z konserwatorem zabytków, jeśli budynek znajduje się na obszarze znajdującym się pod ochroną konserwatorską.

Zgłoszenie nadbudowy składamy w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu. Możemy tu skorzystać ze wzoru zgłoszenia nadbudowy dostępnego na stronie internetowej dowolnego urzędu. Urząd ma 30 dni na przyjęcie zgłoszenia lub wydanie sprzeciwu. W tym okresie może też wysłać do nas pismo wzywające do uzupełnienia zgłoszenia. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu, po upływie 30 dni możemy zaadaptować poddasze na mieszkanie. Mamy na to 2 lata – tyle bowiem jest ważne zgłoszenie.

Wysokość pomieszczeń na poddaszu

Ścianka kolankowa służy do przenoszenia obciążenia z dachu na strop oraz ściany zewnętrzne niższej kondygnacji. Przy wrysowywaniu takiej ścianki w projekt należy uwzględnić takie parametry jak szerokość budynku, konstrukcję dachu oraz jego kąt nachylenia. Wymiary ścianki kolankowej decydują bowiem o wysokości pomieszczeń na poddaszu. Nie znaczy to jednak, że nie można zaadaptować poddasza na użytkowe, gdy w projekcie nie przewidziano ścianki kolankowej.

Przeczytaj też:

Jeśli dach oparty jest na murłacie przenoszącej obciążenie, można wstawić na poddaszu przedściankę, która odcina powierzchnię, w miejscu gdzie skosy stykają się z podłogą. Chodzi o to, by zwiększyć ustawność pomieszczeń oraz oddzielić ciasną, trudną do zagospodarowania i niewygodną do sprzątania przestrzeń. Należy przy tym pamiętać, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń pozostanie bez zmian, jedynie ograniczy się w ten sposób ich przestrzeń. Nie trzeba się zatem obawiać, że zmniejszą się pokoje na poddaszu. Dzięki temu nie tylko zwiększy się funkcjonalność pokojów, ale zmniejszy zużycie energii grzewczej, ponieważ ogrzewany będzie jedynie wykorzystany fragment poddasza.

Przeczytaj też:

Adaptacja poddasza

To czy możliwa będzie adaptacja poddasza zależy przede wszystkim od kąta nachylenia dachu oraz od wysokości ścianki kolankowej, przy czym im mniejszy jest kąt nachylenia dachu, tym wyższa musi być ścianka kolankowa. Poddasze będzie spełniało funkcje użytkowe na stały pobyt osób, jeśli jego średnia wysokość wynosi 2,2 m. Jeżeli poddasze ma być przeznaczone jedynie na pobyt czasowy, a więc do 4 godzin na dobę, średnia wysokość może wynosić 1,9 m.

Przeczytaj też:

Warto zaplanować taką wysokość poddasza, aby można było wygodnie z niego korzystać. Wysokość ścianki kolankowej należy zatem dobierać w zależności od funkcji, jaką poddasze ma pełnić, a także szerokości budynku, rodzaju dachu oraz kąta nachylenia połaci. Jeśli poddasze ma pełnić funkcję gospodarczą, wysokość ścianki kolankowej nie powinna być wyższa niż 70 cm. W przypadku poddasza użytkowego ścianka kolankowa powinna być większa.

Przeczytaj też:

Optymalna wysokość w takiej sytuacji to 80–110 cm, ponieważ będzie wówczas można postawić łóżko czy biurko. Jeśli chcemy postawić komodę, niższą szafkę czy nawet stół z krzesłami, wysokość ścianki powinna wynosić co najmniej 140–150 cm. Natomiast w sytuacji gdy zależy nam na takich pomieszczeniach na poddaszu, które wysokością przypominają typowe pokoje na pełnej kondygnacji, powinniśmy projektować ścianki kolankowe o wysokości ok. 200 cm.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE