Mieszanie środków ochrony roślin [Porada eksperta]

2013-07-15 18:39

Czy Amistar 250 SC można mieszać z Decis 2,5 EC?

Stanisław Ignatowicz
Radzi: Stanisław Ignatowicz

Od 1974 r. pracuje w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW i zajmuje się szkodnikami, ich życiem i metodami zwalczania. Preferuje metody biologiczne, mechaniczne, fizyczne, biotechniczne, a stosowanie chemicznych środków ochrony roślin uważa za ostateczność w najbliższym otoczeniu człowieka.

Łączne stosowanie dwóch rożnych środków ochrony roślin (mieszanie) jest przydatną praktyką sadowniczą, gdyż pozwala zaoszczędzić czas, materiały pędne oraz wodę. Należy jednak pamiętać, że postępowanie wiąże się z pewnym ryzykiem. Mieszanie może spowodować pogorszenie właściwości fizycznych cieczy mieszanej. Mogą powstać osady, kaszka, kryształki, kłaczki lub rozwarstwienie się cieczy. Po zmieszaniu dwóch różnych środków chemicznych mogą obniżyć się ich grzybo- lub owadobójcze właściwości. Mieszanina może też być szkodliwa dla roślin - fitotoksyczna. Nie jest zalecane mieszanie środka Amistar 250 SC z preparatem Decis 2,5 EC. W tabelach łącznego stosowania fungicydów z zoocydami taka kombinacja nie jest wymieniana, stąd nie polecam. Można samemu wykonać próbę mieszania w małym naczyniu i obserwować w ciągu 1-2 godzin. Proponuję zrezygnować z mieszania, jeśli w próbce cieczy pojawią się osady, kaszka, kryształki, kłaczki lub rozwarstwienie się cieczy. Ciecz taką należy zniszczyć przestrzegając zasad dobrej praktyki ochrony roślin.

Inne porady tego eksperta