Zamieranie pędów drzew i krzewów iglastych [Porada eksperta]

2013-02-19 13:49

Mam 108 tui 'Smaragd' o wysokości około 50 cm. Sadziłem je w 2011 roku.Ich gałązki robią się najpierw czerwone a później usychają. Obcinam je, ale problem nie znika. Kupiłem preparaty przeciwko grzybowi, przeciw przędziorkom oraz nawóz do oprysku do tui 'Smaragd'. Czy mogę połączyć te środki w jednym oprysku, a jeśli nie, to który z nich kiedy zastosować i w jakich odstępach czasowych? Na początku maja tego roku podsypywałem rośliny nawozem do iglaków w ilości podanej na opakowaniu.

Stanisław Ignatowicz
Radzi: Stanisław Ignatowicz

Od 1974 r. pracuje w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW i zajmuje się szkodnikami, ich życiem i metodami zwalczania. Preferuje metody biologiczne, mechaniczne, fizyczne, biotechniczne, a stosowanie chemicznych środków ochrony roślin uważa za ostateczność w najbliższym otoczeniu człowieka.

Symptomy dotyczą choroby zwanej zamieranie pędów drzew i krzewów iglastych powodowanej przez grzyb z gatunku Pestalotiopsis funerea. Grzyb może powodować zgniliznę korzeni, sadzonek i podstawy pędu, a także zamieranie łusek, wierzchołków pędu różnych gatunków żywotnika (Thuja), choiny (Tsuga), jałowca (Juniperus), cyprysika (Chamaecyparis) i innych iglastych. Szczególnie łatwo grzyb atakuje rośliny uszkodzone (np. przez mróz) i osłabione, gdy rosną w niekorzystnych warunkach. Zamieranie łusek zaczyna się od wierzchołka i postępuje ku podstawie. Łuski żółkną, a potem brązowieją. Zamieraniem pędów towarzyszy więdnięcie, żółknięcie. Nekroza może rozpocząć się od wierzchołka i postępować do jego podstawy. Zmiany te obserwuje się zwykle wiosną, gdy po przebytej zimie pędy są uszkodzone przez mróz. Zimuje grzybnia grzyba na chorych roślinach lub na resztkach porażonych tkanek. Zwalczanie. Przede wszystkim żywotnikom należy zapewnić optymalne warunki wzrostu i rozwoju, gdyż osłabione krzewy są chętnie atakowane przez grzyb Pestalotiopsis funerea. Nie dopuszczać do przesuszania podłoża, skoków temperatury, przemrożenia i przenawożenia roślin. Chore fragmenty pędów należy wycinać i palić; wycinać też fragmenty poniżej infekcji (to Pan robi, ale nie pomaga). W związku z tym należy opryskiwać rośliny jednym z fungicydów: Sportak Alpha 380 EC lub Topas MZ 61 WP lub Topsin M 70 WP zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie wybranego środka ochrony roślin. Pisze Pan, że do ochrony roślin zakupił Pan nawóz stosowany metodą opryskiwania oraz środek przeciwko przędziorkom. Ze wszystkich szkodników najbardziej dokuczliwe są miodownica żywotnikowa (gatunek mszycy, rzadko u nas na tujach) i misecznik tujowiec (ten częsty na tujach, szczególnie na żywotniku zachodnim). Należy sprawdzić, czy na tujach są te szkodniki. Nie wykonujemy zabiegów, jeśli ich nie ma. Fungicydów (środków przeciw grzybom) z nawozem do opryskiwania nie należy łączyć, a trzeba zastosować je osobno z kilkudniową przerwą między jednym zabiegiem a drugim.

Inne porady tego eksperta