Larwy szkodników w glebie [Porada eksperta]

2013-01-10 13:15

W jaki sposób wytępić szkodniki żyjące w glebie? Jest u mnie chyba wszystko, począwszy od ogrodnicy, skończywszy na drutowcach. Powierzchnia to trawnik, pod drzewami ozdobnymi i warzywniak.

Stanisław Ignatowicz
Radzi: Stanisław Ignatowicz

Od 1974 r. pracuje w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW i zajmuje się szkodnikami, ich życiem i metodami zwalczania. Preferuje metody biologiczne, mechaniczne, fizyczne, biotechniczne, a stosowanie chemicznych środków ochrony roślin uważa za ostateczność w najbliższym otoczeniu człowieka.

Z glebą związane są różne owady. Jedne przebywają w glebie krócej, gdy w niej zimują lub kryją się przed niebezpieczeństwem. Inne w glebie są ciągle i niszczą podziemne części roślin. Są wtedy groźnymi szkodnikami roślin uprawnych. Do szkodników glebowych zaliczamy drutowce, pędraki, turkucia podjadka, gąsienice rolnic i larwy komarnic i leni. Skutki ich żerowania są różne. Powodują wypadanie rozsady, więdnięcie i zamieranie wschodzących roślin, czego wynikiem jest silne przerzedzenie wschodów. U starszych roślin pędraki i drutowce wygryzają korzenie i podstawy roślin, a żerując na korzeniach drzewek owocowych doprowadzają do zasychania pojedynczych gałęzi, zamierania młodych drzewek lub ich słabego rozwoju. W walce ze szkodnikami glebowymi szczególnie ważne są metody zapobiegawcze i agrotechniczne, zapobiegające masowemu rozmnażaniu się ich w naszych uprawach. Oto lista sposobów rozwiązania problemu najważniejszych szkodników glebowych: CHRABĄSZCZE I ICH LARWY, PĘDRAKI, SPRĘŻYKOWATE I ICH LARWY, DRUTOWCE: • Po nocnym obniżeniu temperatury chrabąszcze są odrętwiałe i wtedy rankiem dość łatwo można je otrząsać z młodych drzewek (na płachty ułożone pod drzewami). Po sparzeniu wrzątkiem i wysuszeniu są doskonałą karmą dla ryb, drobiu i trzody chlewnej. • Chrząszcze żerujące w koronach wysokich drzew liściastych można zwalczać dozwolonymi środkami chemicznymi. Zabieg należy zlecić wyspecjalizowanym firmom, które posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania zabiegu opryskiwania wysokich drzew. • Pędraki niszczą zabiegi agrotechniczne polegające na wzruszeniu gleby. Szkodniki wyrzucone na powierzchnię gleby, zwłaszcza w dni słoneczne i suche, szybko giną lub wybierają je ptaki. Intensywna uprawa gleby dziesiątkuje duże larwy. • Zadbać, aby zadarnione powierzchnie nie miały pustych miejsc; wtedy samice nie znajdą właściwego miejsca do złożenia jaj. • W zakładanych ogrodach działkowych silnie opanowanych przez pędraki (po ugorach lub zaoranych łąkach) można je zwalczać chemicznie stosując 2-3 tygodnie przed siewem lub sadzeniem roślin ozdobnych preparat Dursban 480 EC w dawce 50 ml na 100 m2. Cieczą roboczą należy opryskać powierzchnię podłoża i wymieszać z nim preparat. • Przy wysadzaniu drzewek owocowych należy zastosować Dursban 480 EC na wilgotną glebę do dołków przygotowanych dla drzewek, a glebę do zakopania wymieszać z preparatem, przestrzegając podanych dawki 50 ml na 100 m2. • Preparat nicieniowy Nemasys G zawierający nicienie owadolubne z gatunku Heterorhabditis megidis można zastosować do niszczenia pędraków metodą opryskiwania gleby lub podlewania w dawce 1 mln nicieni na 1 m2. • W razie stwierdzenia uszkodzeń roślin ozdobnych po ich wschodzie lub po posadzeniu można je w ostateczności podlewać stosując roztwór preparatu Dursban 480 EC. OPUCHLAKI • W uprawach polowych zaleca się zachowanie izolacji przestrzennej między nowymi a starymi plantacjami roślin wrażliwych (z jednego miejsca do drugiego opuchlaki przemieszczają się na nogach, bo utraciły zdolność do lotu). • W razie masowego wystąpienia opuchlaków na truskawkach opryskiwać rośliny i glebę pod nimi wkrótce po zbiorze owoców i uprzednim skoszeniu i usunięciu liści. Zabieg należy przeprowadzić z preparatem Durban 480 EC, Mospilan 20 SP lub Nurelle D 550 EC i powtórzyć po 14 dniach. Można też użyć Fastac 100 EC, ale tylko jeden raz w sezonie i tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 20 st.C. • Metoda biologiczna polega na zastosowaniu nicieni owadolubnych. Opuchlak jest skutecznie zwalczany preparatem Larvanem lub Nemasys F zawierającymi nicienie owadolubne. Larvanem jest środkiem zawierającym nicienie owadolubne z gatunku Heterorhabditis bacteriophora. Stosowany jest w dawce 500000-1000000 nicieni na m2 metodą opryskiwania lub podlewania gleby w celu zniszczenia larw opuchlaków. LARWY ROLNIC • Niszczyć chwasty w uprawach i w ich sąsiedztwie (zachwaszczenie sprzyja rozwojowi młodocianych stadiów gąsienic). Kwitnące chwasty nęcą motyle rolnic, dla których nektar stanowi pokarm warunkujący możliwość rozmnażania się. • Zaorywać pobliskie ugory, gdzie szkodniki znajdują dobre warunki do rozwoju. Ograniczamy im w ten prosty sposób dostęp do pokarmu „zastępczego”. • Intensywna uprawa gleby (zabiegi agrotechniczne) niszczy część gąsienic lub zmusza rolnice do opuszczenia siedliska. • Larwy rolnic są zjadane przez krety, ptaki, ropuchy i biegaczowate. Należy chronić te pożyteczne zwierzęta. • Jako pasożyty larw występują błonkówki i rączycowate (parazytoidy). Podczas wilgotnej pogody obumiera wiele larw wskutek porażenia przez wirusy, bakterie i grzyby. Do minimum należy ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które niszczą pożyteczne parazytoidy. • Starsze larwy w ciągu dnia zalegają pod grudkami ziemi przy uszkodzonej roślinie. Gąsienice te wybierać spod grudek gleby i niszczyć. • Przy masowych pojawach rolnic w danym rejonie należy przeprowadzić dezynsekcję gleby, stosując przed siewem lub sadzeniem roślin Durban 480 EC w ilości 5 ml na 100 m2. • Przy wczesnym wykryciu żerowania młodych gąsienic rolnic na warzywach można zastosować do opryskiwania roślin preparat Grot 250 EC, Nurelle D 550 EC lub Sumi-Alpha 050 EC w dawkach podanych w etykiecie-instrukcji stosowania wybranego środka. LARWY KOMARNIC • Nie dopuszczać do zachwaszczenia i zadarnienia gleby. • Zabiegi uprawowe znacznie obniżają liczebność i szkodliwość larw komarnic. Należy intensywnie uprawiać glebę, gdy jest ona sucha. • Uregulowanie stosunków wodnych (drenowanie podmokłych gleb) oraz odczynu gleby (wapnowanie) nie sprzyja występowaniu komarnic. Jaja i larwy komarnic są bardzo wrażliwe na niedobór wody i masowo giną w glebach osuszanych. Pola podmokłe należy więc drenować. • Należy chronić ptaki i ssaki owadożerne gnieżdżące się w pobliżu ogrodów i pól, gdyż niszczą one skutecznie larwy komarnic. Szczególnie pożyteczne są szpaki, kawki, a nawet gawrony, a z ssaków owadożernych – ryjówki i kret. • Larwy komarnic pożerają biegaczowate, pasożytami są rączycowate, choroby wywołują wirusy riketsje i grzyby. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin. • Przed posadzeniem roślin lub wysiewem w świeżo założonym ogrodzie działkowym, który jest silnie opanowany przez larwy komarnic, należy zastosować insektycydy doglebowe (Durban 480 EC) w okresie wiosennym lub jesiennym, mieszając je z 10-20 cm warstwą gleby. • Skuteczne jest też wysiewanie nasion zaprawianych dopuszczoną zaprawą do obrotu. Przynęty pokarmowe (opryskane środkiem liście sałaty) mogą służyć do zwalczania szczególnie młodych larw komarnic.

Inne porady tego eksperta

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.