| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zakończenie budowy domu jednorodzinnego: jak wygląda odbiór budynku

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego: jak wygląda odbiór budynku

Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny, jeżeli chcesz w nim legalnie zamieszkać. Zakończenie budowy wymaga zgromadzenia kilku dokumentów i złożenia ich w odpowiednich instytucjach. Przeczytaj, jakie dokumenty musisz złożyć po zakończeniu prac budowlanych i jakie koszty się z tym wiążą.

Odbiór domu wymaga dopełnienia kilku formalności. Procedura może przejść sprawnie, jeżeli odpowiednio wcześniej zadbasz o zgromadzenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty gromadzone w trakcie budowy a odbiór domu jednorodzinnego

Przez cały czas trwania budowy przechodzi się przez liczne procedury, które opisane są w dzienniku budowy. Zgromadzona w trakcie budowy dokumentacja zawiera informacje, które potrzebne są do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 • częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych - ich przeprowadzenie powinno być potwierdzone wpisami do dziennika budowy,
 • umowy z dostawcami mediów,
 • protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowej

Przeczytaj również: Ile dni mogą trwać procedury budowlane

Kierownik budowy Jerzy Maćkowiak z firmy Corso Projekt Sp. z o.o, ekspert budowy Silka Ytong podkreśla, że umowy z dostawcami mediów są niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy, ale także do zmiany taryfy poboru energii elektrycznej bądź rozpoczęcia poboru paliwa gazowego. Te formalności załatwiane są z reguły na początku prowadzenia prac budowlanych i często nie przywiązujemy już do nich uwagi. Koszt danego protokołu może się różnić w zależności od rodzaju instalacji i regionu Polski. Waha się on od 150 do nawet 500 zł.

Odbiór domu – ważne świadectwo charakterystyki energetycznej

Ważne świadectwo charakterystyki energetycznej to niezbędny dokument dołączony do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Na podstawie tego dokumentu określa źródła energii i na co jest ona zużywana. Certyfikat może być sporządzony przez upoważnionych specjalistów z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej posiadających uprawnienia budowlane.

Ze względu na coraz bardziej ekologiczne i energooszczędne budowanie efektywność energetyczna jest coraz ważniejszym aspektem. Koszt sporządzenia takiego certyfikatu to przedział cenowy od 300 do 800 zł.

Przeczytaj również: Zawiadomienie o zakończeniu budowy czy pozwolenie na użytkowanie?

WARTO WIEDZIEĆ

Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć:

 • Oryginał dziennika budowy;
 • Oświadczenie kierownika budowy;
 • Protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
 • Protokół kontroli przewodów kominowych;
 • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
 • Kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę)

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Formalne zamknięcie budowy – niezbędny element odbioru domu

Do odbioru domu wymagana jest także inwentaryzacja geodezyjna i formalne zamknięcie budowy. Wykonane pomiary i wszystkie istniejące elementy na mapę zasadniczą nakłada geodeta. O geodecie warto pamiętać wcześniej, gdyż na sporządzone przez niego dokumenty czeka się około miesiąca. W trakcie oczekiwania na dokumenty bez problemu można wykonywać prace końcowe. Koszt wykonania inwentaryzacji do około 1000 – 1500 zł.

Aby zakończyć budowę domu, kierownik budowy zobowiązany jest do dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim musi on zamknąć dziennik budowy oraz złożyć oświadczenie, w którym stwierdza zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo kierownik budowy musi zadbać o porządek na terenie budowy. Zamknięty dziennik budowy i oświadczenie dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Odbiór domu - zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po dopełnieniu wszystkich formalności i zgromadzeniu wszystkich wymienionych wcześniej elementów musisz złożyć zawiadomienie i zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Całość składasz w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Pamiętaj aby skompletować wszystkie dokumenty. Brak któregoś z nich może spowodować odrzucenie zgłoszenia, kolejne procedury, a przede wszystkim oddali termin, w którym będziesz mógł zamieszkać w domu.

Jak mówi kierownik budowy Jerzy Maćkowiak z firmy Corso Projekt Sp. z o.o odpowiedni organ ma 21 dni od daty złożenia dokumentów aby złożyć sprzeciw lub uwagi do naszego zgłoszenia. Jeżeli takich protestów nie będzie to można zacząć się wprowadzać. Urząd musi wydać potwierdzenie, w którym stwierdzi brak zastrzeżeń, co do użytkowania budynku, które jest niezbędne przy zameldowaniu, nadaniu numeru budynku czy wpisaniu nieruchomości do ksiąg wieczystych.

Warto pamiętać, że w przypadku domów wymagających pozwolenia na użytkowanie konieczna jest wizyta i odbiór domu na budowie przez przedstawiciela odpowiedniego szczebla organu nadzoru budowlanego, a następnie wydanie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Nadanie numeru porządkowego – końcowe formalności odbioru domu

Ostatnią formalnością przy odbiorze domu jest nadanie z urzędu gminy lub miasta, numeru porządkowego naszego budynku. Legalnie w domu możemy zamieszkać kiedy przydzielony numer domu znajdzie się na ogrodzeniu.

Klauzule niedozwolone w umowie przedwstępnej i przyrzeczonej - jakie pułapki stosują deweloperzy?

Deweloperzy często zawierają w umowach niekorzystne zapisy tzw. niedozwolone klauzule umowne, które...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Sprawdź, jakie pozwolenia są potrzebne, by zamontować fotoogniwa. Jakich trzeba dopełnić formalmości w...