Koszt budowy domu 150 m2: wycena kosztów

2020-07-08 9:59

Ile kosztuje budowa domu 150 m2? Ile wydamy na poszczególne etapy budowy? Na czym można zaoszczędzić? Kwestie te należy przemyśleć już przy wyborze projektu.

Koszt budowy domu 150 m2: wycena kosztów
Autor: Andrzej T. Papliński Im bardziej skomplikowany dach, tym więcej kosztują nie tylko materiały, ale także robocizna. Powstaje też sporo odpadów – nawet jeśli wybierzemy pokrycia małoformatowe, ponieważ trzeba je będzie dopasować na każdym załamaniu dachu

Budowę domu trzeba zaplanować tak, żeby uniknąć przestojów z powodu braku pieniędzy na zakup materiałów lub wynagrodzenie ekipy budowlanej. Przestoje generują dodatkowe koszty i kłopoty, np. konieczność zabezpieczania domu lub jego elementów przed zniszczeniem. Radzimy zatem, jak dobrze skalkulować koszty budowy, by takich kłopotów uniknąć z powodu zbyt skromnego budżetu.

Gdzie szukać informacji o kosztach budowy dom

Orientacyjne koszty budowy możemy poznać w biurach sprzedających projekty gotowe, np. na stronie projekty.muratordom.pl. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ceny podane w takich uproszczonych kosztorysach są tylko orientacyjne. Oblicza się je bowiem na podstawie średnich krajowych cen robocizny i materiałów podawanych w systemie Sekocenbud, a te nie muszą się pokrywać z rzeczywistą sytuacją na danym terenie. Domy powstają w zróżnicowanych ekonomicznie regionach o różnej dostępności fachowców bądź firm wyspecjalizowanych w budowaniu według określonej technologii. Inaczej kształtują się ceny budowy w województwie świętokrzyskim i podlaskim, gdzie są niższe niż średnie GUS-owskie i inaczej w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, gdzie są wyższe. Najdrożej jest w Warszawie – inwestor ze stolicy zapłaci za robociznę 11% powyżej średniej.

W praktyce różnice są jeszcze większe. Kierownikowi budowy możemy zapłacić 2 tys. zł, ale też pięć razy więcej. Wszystko zależy od zakresu prac, na jakie się z nim umówimy. Jeśli nie mamy czasu, ochoty i możliwości poznawania tajników budowy domu, lepiej zatrudnijmy osobę, która zajmie się czymś więcej niż tylko prowadzeniem dokumentacji budowy - rzetelnie przypilnuje każdego jej etapu i pomoże rozwiązywać problemy na bieżąco (można się umówić na standardowy nadzór, a później ewentualnie dopłacać za dodatkową pracę - stawki za każdą wizytę na budowie wynoszą 100-200 zł).

We wszelkich uniwersalnych kalkulacjach kosztów budowy domu bierze się pod uwagę średni standard materiałów budowlanych oraz realizację budowy przez jedną firmę. Natomiast w przypadku budowy domu systemem gospodarczym koszt może być niższy o 10 do 20%.

  • Jaka stawka VAT

Ważne jest też, że w kosztorysach są podawane ceny netto, a dodanie do nich VAT radykalnie zmienia ostateczną kwotę. Dla większości prac budowlanych może być zastosowana stawka 8%, ale jeśli zdecydujemy się samodzielnie kupować materiały, VAT na nie wyniesie 23%.

Analizując koszty budowy domu widoczne w ofercie projektów gotowych, zwłaszcza tych, które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, trzeba brać pod uwagę, że mogą być od dłuższego czasu nieaktualizowane.

Za dobre źródło informacji o kosztach budowy możemy uznać prowadzone przez inwestorów dzienniki budowy na forach internetowych, np. forum.murator.pl, oraz grupy budujących domy według projektów gotowych na Facebooku. Warto tam zadawać pytania o realne wydatki, bo wielu budujących chętnie o nich opowiada.

Ceny w budownictwie nieuchronnie rosną

W 2019 r. stopniowo drożały materiały budowlane oraz koszty robocizny. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że produkcja budowlano-montażowa w październiku była droższa o 0,3% niż we wrześniu tego samego roku i aż o 3,2% w odniesieniu do października poprzedniego roku. GUS wyliczył również, że w pierwszym kwartale 2019 r. metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytku kosztował 4388 zł, w drugim już 4484 zł, a w trzecim 4376 zł. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia ze spadkiem kosztów budowy domu.

W 2018 r. ceny kształtowały się następująco: I kwartał – 4132 zł, II – 4294 zł, III – 4385 zł i IV kwartał – 4139 zł. Widać więc, że koszty budowy domu, choć się wahały, to z roku na rok wzrosły i należy się spodziewać, że wkrótce będą jeszcze wyższe.

Pierwszy powód to rosnący koszt robocizny. Drugi: już od początku 2021 r. nowo budowane domy będą musiały spełniać ostrzejsze niż teraz wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP - zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej inwestorzy będą zobowiązani przez państwo do budowania domów w standardzie wysoce energooszczędnym. Specjaliści szacują, że to podniesie koszt budowy domu o 10% i to bez uwzględnienia inflacji.

Warto zamówić kosztorys inwestorski

Elementem dokumentacji projektowej jest tak zwany ślepy kosztorys. Nie ma w nim cen, bo służy do przekazania go do wypełnienia firmom budowlanym, by porównać ich oferty. Natomiast kosztorys inwestorski to dokument, który umożliwia poznanie, ale i kontrolowanie kosztów budowy. W nim również przyjmuje się średnie ceny, ale zawsze aktualne na dany kwartał. Są w nim wyliczone rzeczywiste ilości potrzebnych materiałów, sprzętu i robocizny, a w przypadku ostatniego składnika bierze się pod uwagę ceny z danego województwa. Kosztorys ten daje więc inwestorowi aktualną i szczegółową wycenę budowy domu, tyle że nadal na podstawie średnich cen, które w przypadku wielu materiałów mogą się różnić od rzeczywistych, a na pewno nie uwzględniają promocji i zniżek, jakie czasem oferują lokalne hurtownie w zamian za zakup w nich wszystkich materiałów.

Wydatek na kosztorys inwestorski warto ponieść, gdy jest już gotowa ostateczna dokumentacja projektowa budynku, czyli np. po adaptacji projektu gotowego do działki i oczekiwań inwestora. Przydaje się nie tylko do poznania kosztów budowy, ale także do porównania ofert wykonawców i wyboru najlepszej oferty.

Dzięki kosztorysowi inwestorskiemu mamy też możliwość łatwego rozliczenia wykonawców ze zużytych materiałów oraz kontrolowania wydatków. W przypadku zakupu kosztorysu inwestorskiego do projektu gotowego jest to dodatkowy wydatek rzędu 350 zł. Kosztorys do projektu realizowanego na indywidualne zamówienie kosztuje zwykle około 1 tys. zł.

Ile kosztują poszczególne etapy budowy domu?
Koszt budowy domu 150 m2: wycena kosztów
Autor: www.muratorprojekty.pl Niezawodny - wariant II - Murator M236b. Według kosztorysu całkowity koszt jego budowy to 404 935 zł (ceny wg Sekocenbud) Link: Sprawdź szczegóły projektu >>>

Koszt budowy domu 150 m2

Jako przykład do obliczeni kosztów budowy domu 150 m2 posłużył nam projekt Niezawodny - wariant II z kolekcji projektów gotowych Muratora (Niezawodny - wariant II – Murator M236b).

To dom parterowy z użytkowym poddaszem o powierzchni całkowitej 158,4 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi 88,5 m2. Zaaranżowano na niej 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnię i spore pomieszczenie gospodarcze.

W projekcie domu przewidziano żelbetowe ławy fundamentowe, ściany z betonu komórkowego, strop gęstożebrowy Teriva, drewnianą konstrukcję dachu, pokrycie z dachówki ceramicznej, izolację cieplną ścian ze styropianu grubości 16-18 cm, a połaci dachowych z wełny mineralnej grubości 30 cm, wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym i częściowo panelami drewnopodobnymi. W tabelach przedstawiamy skróconą wersję szczegółowego kosztorysu budowy domu, z aktualnymi cenami wg Sekocenbudu. Jedynie koszt instalacji został obliczony na podstawie wskaźników cenowych, więc jest orientacyjny.

Murator M236b - koszt budowy stanu zerowego

Robocizna [zł] Materiały [zł] Razem [zł]
Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów 1121 0 1121
Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe 7113 12 989 20 102
Izolacja fundamentów 2276 1886 4162
Zasypanie wykopów przy fundamentach 2639 0 2639
Podkłady pod posadzki na gruncie w budynku 5980 2753 8734
Schody zewnętrzne - wejściowe i na tarasie oraz podesty żelbetowe 9731 5050 14 781
Suma wydatków 28 860 22 679 51 539

Murator M236b - koszt budowy stanu surowego otwartego

Robocizna [zł] Materiały [zł] Razem [zł]

Ściany murowane nośne - zewnętrzne i wewnętrzne - parter

7498 10 589 18 087
Kominy 2314 13 371 15 685
Stropy i gzymsy 12 526 13 782 26 308
Schody wewnętrzne żelbetowe 3189 906 4095
Dach - konstrukcja 4364 6905 11 269
Dach - pokrycie i izolacja 5375 16 679 22 054
Dach - obróbki, rynny, rury spustowe 2579 11 593 14 172
Suma wydatków 37 845 73 825 111 670

Murator M236b - koszt budowy od stanu surowego otwartego do zamkniętego

Robocizna [zł] Materiały [zł] Razem [zł]
Ścianki działowe 3198 3850 7049
Posadzka na parterze na gruncie - izolacje i szlichty 4515 7221 11 736
Posadzka na piętrze- izolacje i szlichty 3503 2980 6483
Stolarka okienna 4711 16 666 21 377
Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 526 8713 9240
Suma wydatków 16 454 39 431 55 885

Murator M236b - koszt wykończenia wewnętrznego

Robocizna [zł] Materiały [zł] Razem [zł]
Izolacja cieplna dachu nad poddaszem 952 5 084 6 036
Okładzina poddasza z płyt gipsowo-kartonowych 9121 3821 12 942
Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne  16 125 6212 22 338
Posadzki - wykończenie 5485 19 793 25 278
Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka 1842 10 750 12 592
Suma wydatków 33 525 45 661 79 186

Murator M236b - koszt wykończenia zewnętrznego

Robocizna [zł] Materiały [zł] Razem [zł]
Elewacja 21 630 22 035 43 665
Posadzki na tarasie parteru, schodach zewnętrznych i na tarasach 3696 5378 9073
Suma wydatków (wykończenie zewnętrzne) 25 326 27 412 52 738

Murator M236b - wskaźnikowa wycena kosztów instalacji

Rodzaj instalacji Wskaźnik cenowy [zł/m2] Koszt [zł]
Instalacja wodociągowa wew. od wodomierza 62 7352
Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 87 10 309
Instalacja c.o. wewnętrzna 200 23 602
Instalacje elektryczne 107 12 654
Suma wydatków 53 917
Koszt budowy domu 150 m2: wycena kosztów
Autor: redakcja Taki udział w koszcie całkowitym mają poszczególne etapy budowy Niezawodnego wariant II (Murator M236b)

Koszty budowy a rozwiązania projektowe

Już pierwszy rzut oka na rysunki z projektu budowlanego pozwala wyciągnąć ważne wnioski dotyczące kosztów budowy domu. Na koszt budowy domu bardzo duży wpływ mają jego wielkość, kształt, technologia budowy oraz to, czy jest parterowy, z poddaszem użytkowym, czy piętrowy i czy ma piwnice.

Efektywna budowa domu w systemie Ytong

Najtaniej zbudujemy dom o zwartej bryle zbliżonej do sześcianu lub prostopadłościanu, przykrytej prostym dachem dwuspadowym lub płaskim. Wynika to z najkorzystniejszego stosunku powierzchni zabudowy do uzyskanej kubatury - uzyskujemy dużą przestrzeń wewnętrzną mimo użycia względnie niewielu materiałów do budowy. Bardziej skomplikowana bryła uatrakcyjnia budynek, ale zwiększa jego koszt, bo wymaga bardziej skomplikowanego fundamentowania, wzniesienia większej liczby ścian i trudniejszej do wykonania więźby dachowej.

Wiele osób jest przekonanych, że z dwóch domów o tej samej powierzchni netto ten z użytkowym poddaszem będzie tańszy od piętrowego, ale nie zawsze tak jest. Dom z poddaszem ma mniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych, ale też mniejszą powierzchnię użytkową.

Przeczytaj też:

Jak obliczyć powierzchnie na poddaszu: powierzchnia użytkowa a netto >>>

Budowę domu piętrowego podrażają wyższe koszty budowy ścian zewnętrznych, ich ocieplenia i tynków, lecz oszczędza się na więźbie i izolacji dachu. Droższe może się okazać wykończenie i aranżacja pomieszczeń pod skosami, bo trudno do tego użyć standardowych mebli. Dlatego w ostatecznym rozrachunku koszt metra kwadratowego pełnowartościowego piętra nierzadko okazuje się mniejszy niż poddasza.

Bardzo kosztowne bywają elementy urozmaicające bryłę budynku takie jak balkon, ryzalit, wykusz, lukarna. Balkony służą głównie do wietrzenia pościeli. Warto za to płacić kilkanaście tysięcy złotych? Okna łukowe lub o innym nietypowym kształcie kosztują nawet 30-40% więcej niż prostokątne. Skomplikowany, wielopołaciowy dach z wolim oczkiem pochłonie nawet 40% kosztów całej budowy.

Wiata garażowa zamiast garażu w bryle budynku to zysk blisko 60 tys. zł.

O prawie 30% więcej zapłacimy za dom z podpiwniczeniem. Po pierwsze – wykop. Cena usługi operatora koparki zależy od wielu czynników, w tym: poziomu wód gruntowych i rodzaju gleby. W przypadku koparko-ładowarki ceny wahają się od 120 do 180 zł/h, a gdy się okaże, że potrzebny jest ciężki sprzęt gąsiennicowy, cena będzie mniej więcej o połowę wyższa. Po drugie – koszt wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Jeśli podłoże jest bardzo spoiste (np. gliniaste), trzeba jeszcze doliczyć cenę drenażu wokół budynku i ewentualnego wykopania płytkiej studni, do której jest odprowadzana woda.

Zaskakująco wysokie mogą być koszty wykonania wszelkich niestandardowych rozwiązań, na które w pierwszej chwili łatwo nie zwrócić uwagi. Na przykład półokrągłe schody przed wejściem. Wymagają pracochłonnego docinania płytek i generują dużo odpadów materiałowych, więc będą kosztować nawet o kilka tysięcy złotych więcej niż proste.

Koszt budowy domu 150 m2: wycena kosztów
Autor: Andrzej Szandomirski Podpiwniczenie zwiększa koszt budowy domu przeciętnie o jedną trzecią, na działce z wysokim poziomem wód gruntowych jest jeszcze drożej

Koszty budowy dom 150 m2: na czym zaoszczędzić

Całkowicie zrozumiałe jest szukanie oszczędności przy budowie domu – skoro można zrobić coś taniej, to dlaczego nie? Jednak taniej nie powinno oznaczać gorzej. Zacznijmy od tego, na czym na pewno nie warto oszczędzać.

Stan surowy najlepiej zlecić jednej firmie budowlanej z rekomendacjami. Kolejne ekipy będą tańsze, gdy zastaną ściany proste, dach symetryczny i idealnie wyprowadzone otwory okienne.

Nowoczesne okna i drzwi, na które wydajemy mniej więcej 10% kwoty przeznaczonej na całą budowę, nierzadko wymagają specjalistycznego montażu, który powinna przeprowadzić przeszkolona ekipa. Lepiej nie zastępować jej pomocnikami murarza. To samo dotyczy budowy więźby i układania pokrycia dachowego – do tego zatrudniamy cieśli i dekarzy. Zastosowanie systemowych rozwiązań, które mogą być droższe od tradycyjnych, również przyczynia się do oszczędności polegających na tym, że dach przez długie lata nie wymaga naprawy. Dotyczy to tak naprawdę wszystkich elementów budynku.

Na czym warto zaoszczędzić budując dom?

  1. Trzymajmy się warunków i ustaleń dotyczących wymagań, jakie musi spełniać dom, który chcemy wybudować. To my się dopasowujemy do obowiązującego prawa i wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lepiej nie liczyć na to, że uda się kogoś przechytrzyć, bo grozi to poważnymi konsekwencjami finansowymi.
  2. Dobre przygotowanie się do budowy, czyli zapewnienie finansowania i płynności finansowej, a potem trzymanie się kosztorysu oraz harmonogramu budowy to również mniejsze wydatki.
  3. Jeśli chcemy zbudować dom tanio, wybierzmy znane technologie i łatwo dostępne materiały. Popularne, więc także tanie, są technologia murowa i ściany dwuwarstwowe. Ponieważ są najczęściej wybierane, nie ma problemów ze znalezieniem znających je wykonawców, więc ich stawki za robociznę nie są wygórowane. Ściany dwuwarstwowe są mniej więcej o połowę tańsze od trójwarstwowych, a ze względu na wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła, niekoniecznie droższe od jednowarstwowych.
  4. Jednak największe pole do oszczędności mamy na etapie wyboru materiałów do wykończenia wnętrz i wyposażenia. Jeśli brakuje nam pieniędzy, zastanówmy się, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować. Panele nigdy nie będą parkietem, ale kosztują mniej i można znaleźć modele zarówno ciche, jak i bardzo trwałe. Tanie panele trójwarstwowe kosztują około 50 zł/m2 i można ułożyć je samodzielnie. Parkiet egzotyczny to wydatek nawet 300-400 zł/m2, a za montaż płaci się jeszcze co najmniej 100 zł/m2.
  5. Łazienkę można wyposażyć i elegancko wykończyć za 10 tys. zł, ale w tej cenie na pewno nie będzie w niej marmuru i pozłacanej armatury.
  6. Proste schody żelbetowe wykończone płytkami gresu lub drewnem będą kosztować 12 000-15 000 zł. Za ozdobione rzeźbionymi balustradami ręcznie wykonanymi przez stolarza zapłacimy dwa razy więcej.
  7. Wielopłaszczyznowe, podwieszane sufity robią wrażenie, zwłaszcza jeśli się je odpowiednio podświetli. Gdy z nich zrezygnujemy i zamiast tego zastosujemy tradycyjne oprawy oświetleniowe, w kieszeni zostanie nam zapewne kilkanaście tysięcy złotych.

Sprawdź koszty budowy poszczególnych etapów

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.