Kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy - jak je wykorzystać przed i w trakcie budowy domu

2019-04-24 16:11

Jakie są rodzaje kosztorysów i do czego służą? Czy warto mieć kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy? Przeczytajcie, jak wykorzystać poszczególne kosztorysy podczas budowy domu.

Projekt mieszkania
Autor: thinkstockphotos.com

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Spośród kosztorysów wyróżniamy kilka ich rodzajów: kosztorys inwestorski szczegółowy, kosztorys ślepy uproszczony, kosztorys ofertowy, dodatkowy, powykonawczy i dla banku.

Kosztorys inwestorski przygotowany przez niezależnego kosztorysanta lub współpracującego z biurem projektowym pomoże nam wstępnie ocenić koszt budowy domu.

Kosztorys ofertowy sporządzany jest przez wykonawcę i określa za jaką kwotę wykonawca jest w stanie zrealizować naszą inwestycję. Kosztorys dodatkowy przygotowany przez wykonawcę na zlecenie inwestora, określa koszt wykonania prac dodatkowych, nie ujętych w pierwotnym kosztorysie ofertowym. Często taki kosztorys przygotowywany jest na ogrodzenie posesji, podjazdy i ścieżki, wykonanie tarasu, zagospodarowanie ogrodu.

Kosztorys powykonawczy to kosztorys sporządzony przez wykonawcę na podstawie już wykonanej pracy, przepracowanych przez pracowników godzin, zużytych materiałów i pracy sprzętu. Jest wykorzystywany do obliczenia kosztu budowy w przypadku zmiany zakresu lub ilości prac do wykonania. Pomocny szczególnie przy dużych remontach, w których nie da się z góry oszacować ostatecznego kosztu inwestycji.

Kosztorys dla banku jest uproszczoną formą kosztorysu, który zawiera jedynie zestawienie kosztów, bez określania/ujawniania ilości prac do wykonania. Taki kosztorys może przygotować dla nas firma zewnętrzna lub pomoże w jego wykonaniu generalny wykonawca, który najlepiej orientuje się w koszcie wykonania poszczególnych prac przez jego firmę.

W kosztorysowaniu wyróżnia się również kosztorys ślepy. Kosztorys ślepy jest zestawieniem prac do wykonania, zgodnie z kolejnością ich występowania wraz z ilością tych prac np. dwukrotne malowanie ścian w ilości 100 m2, a także zestawieniem materiałów i sprzętu wraz z ich ilością. Kosztorys ślepy nie zawiera żadnych cen wykonania prac.

Kosztorys budowy - dlaczego musisz go mieć...
Warto wiedzieć

Budując dom warto korzystać z rozwiązań sprawdzonych przy realizacji dużych obiektów. Inwestorzy zlecający np. budowę dróg lub hoteli, aby określić koszt inwestycji najpierw zlecają wykonanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie średnich cen rynkowych. Jest to punkt odniesienia podczas wyboru ofert wykonawców i dostawców: które oferty są poniżej, a które powyżej zaplanowanego budżetu. Podobnie może działać inwestor budujący dom jednorodzinny. Przy zakupie projektu domu, może zamówić kosztorys inwestorski. Dzięki temu pozna nie tylko planowany budżet całej budowy, ale też łatwiej będzie kontrolował koszty. Na przykład wybierając materiały będzie wiedział czy spowodują one przekroczenie czy oszczędności w stosunku do planu. Jeśli zaoszczędzi na kosztach stanu surowego zamkniętego, nadwyżki będzie mógł przeznaczyć na lepszej jakości materiały wykończeniowe lub instalacyjne. Albo odwrotnie…

Kosztorys inwestorski (koszt 300 zł) można zamówić do każdego domu z kolekcji Projekty Muratora - kosztorys inwestorski >>>

Kosztorys inwestorski – jak go wykorzystać?

Zlecenie wykonania kosztorysu inwestorskiego przez niezależnego kosztorysanta lub wykupienie go w biurze projektowym pozwala na określenie możliwości finansowych inwestora. Kosztorys inwestorski zawiera ilościowe zestawienie prac do wykonania i ich ceny. Ceny zawarte w kosztorysie są cenami netto, bez uwzględniania podatku VAT, który może wynieść 8 lub 23%.

Często po zakupie projektu i wysłaniu zapytań do firm wykonawczych, jesteśmy zaskoczeni wysokością wyceny i szukamy tańszej firmy. To jednak nie jest najlepsze rozwiązanie. Współpracując z najtańszą na rynku firmą, możemy być zaskoczeni organizacją ich pracy oraz koniecznością płacenia wysokich zaliczek przed wykonaniem prac. Dobra firma posiada własny kapitał inwestycyjny, z którego pokrywa budowę domu etapowo, a po wykonaniu danego etapu rozlicza się z inwestorem. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla inwestora byłby wybór projektu na miarę jego możliwości wraz z kosztorysem inwestorskim, który pokrywa się w przybliżeniu z jego możliwościami finansowymi i kredytowymi.

Przy wyborze wykonawcy możemy porównać ich ofertę cenową tj. kosztorys ofertowy z naszym kosztorysem inwestorskim i wybrać spośród nich 2-3 firmy, które przygotowały ofertę o koszcie budowy zbliżonym do tego otrzymanego od kosztorysanta. Są to firmy, z którymi warto się spotkać, omówić ich oferty, porównać ze sobą ich zakresy oraz próbować negocjować cenę. Wiele z firm zamiast obniżania ceny woli w tej samej kwocie zwiększyć zakres prac lub zastosować materiał o lepszej jakości. Nie powinniśmy brać pod uwagę ofert z zaniżonym jak i zawyżonym kosztem wykonania domu. Dużo wyższy koszt wykonania może świadczyć o sporej prowizji wykonawcy, natomiast zaniżony koszt może sygnalizować, iż wykonawca korzysta z materiałów gorszej jakości lub zatrudnia niedoświadczone ekipy budowlane.

Dlaczego warto zamówić kosztorys inwestorski:

  • ocenisz swoje możliwości finansowe
  • bez problemu wypełnisz wniosek kredytowy
  • szczegółowo zaplanujesz budowę domu
  • porównasz oferty wykonawców i wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie
  • dopilnujesz harmonogramu i postępu prac
  • na bieżąco będziesz kontrolował wydatki na budowie

W szczegółowym kosztorysie inwestorskim znajdziemy zestawienie prac do wykonania w kolejności, w jakiej będą występowały po sobie wraz z ilością tych prac, roboczogodzin, ilości sprzętu i materiałów budowlanych potrzebnych do ich wykonania. Kosztorys inwestorski wykonuje się na podstawie zestawienia ilości prac oraz średnich cen jednostkowych za wykonanie tych prac. Kosztorys wykonywany jest w jednym z programów kosztorysowych jak np. Norma lub ZUZIA uwzględniając średnie ceny krajowe obliczane i wydawane przez np. SEKOCENBUD lub INTERCENBUD co kwartał.

Kosztorys inwestorski wzór

Zobacz - wzór kosztorysu inwestorskiego (POBIERZ) przygotowywanego przez dział Projektów Gotowych Muratora. W przedstawionym wzorze kosztorysu inwestorskiego wyliczono koszt wykonania poszczególnych etapów budowy domu np. 1.1 Roboty ziemne, 1.2 Fundamenty. W każdym etapie wyszczególniono prace konieczne do przeprowadzenia, obliczono czas i koszt całkowity wykonania pracy przez pracownika, ilość i koszt zakupu materiałów, a także czas i koszt pracy sprzętu. Do tych kosztów bezpośrednich dolicza się również koszty pośrednie związane z utrzymaniem firmy wykonawczej, zyskiem firmy oraz kosztem zakupu materiałów.

Szacunkowe wyceny nie zawierają kosztów działki, przyłączy, ogrodzenia oraz przygotowania placu budowy. Tymczasowe ogrodzenie działki i przygotowanie placu budowy przy nieskomplikowanych warunkach może być już wliczone w cenę budowy domu przez wykonawcę. Koszt wykonania przyłączy i instalacji ustala się na podstawie projektów branżowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Budując systemem gospodarczym można obniżyć koszty realizacji budowy o około 10–20% w porównaniu do ceny z kosztorysu inwestorskiego. Wiąże się to jednak z bardzo dużym zaangażowaniem czasowym i fizycznym ze strony inwestora. Część z prac możemy wykonać sami, jeżeli dysponujemy wystarczającą wiedzą budowlaną i odpowiednimi umiejętnościami, co przyniesie nam dodatkowe oszczędności, ale prawdopodobnie znacznie opóźni termin realizacji.

Budowa domu z kosztorysem inwestorskim
Autor: Andrzej Szandomirski Kosztorys inwestorski pomoże nam ocenić nasze możliwości finansowe jeszcze przed zakupem projektu

Czy kosztorys ślepy przyda się przy budowie domu?

Uproszczony ślepy kosztorys jest to przedmiar oraz zestawienie ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu potrzebnego przy budowie danego domu bez uwzględniania cen ich wykonania lub wypożyczenia. W zależności od biura projektowego może być dołączony do dokumentacji wraz z projektem wybranego przez nas domu.

Posiadanie uproszczonego kosztorysu ślepego ułatwia szczegółowe zaplanowanie kolejności prac na budowie, pozwala precyzyjnie opracować harmonogram budowy oraz ułatwia kontrolę nad przebiegiem prac i zużyciem materiałów. Kosztorys ślepy może nam posłużyć za wzór do wyceny prac przez wykonawców. Przekazując go wykonawcom, prosimy o wypełnienie cen za daną pracę, a później porównujemy oferty wielu wykonawców. Musimy jednak wiedzieć, że nie wszyscy wykonawcy się na to zgodzą, wielu z nich ma swoje systemy wyceny prac budowlanych, z których korzystają.

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.