Pozwolenie na budowę przez internet. Jakie wnioski złożysz on-line

2022-01-13 14:36
Pozwolenie na budowę przez internet
Autor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Od lipca 2021 r. wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć przez internet (elektronicznie). Wchodzą w życie kolejne zmiany w cyfryzacji procesu budowlanego. Sprawdzamy, jakie jeszcze dokumenty można złożyć w wersji cyfrowej.

W 2021 r. ruszył zapowiadany już wcześniej proces cyfryzacji formalności związanych z procesem budowlanym. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur. Inwestorzy nie muszą jeździć do urzędów, żeby załatwić wiele spraw i otrzymać potrzebne dokumenty. Przy użyciu profilu zaufanego możemy załatwiać coraz więcej urzędowych spraw bez wychodzenia z domu.

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę przez internet, możemy skorzystać z serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl uruchomionego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) i za jego pośrednictwem złożyć dokumenty. Na stronie internetowej należy wypełnić elektroniczny wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki, a następnie zalogować się w serwisie ePUAP przez profil zaufany lub e-dowód i napisać pismo ogólne do odpowiedniego urzędu. Po podpisaniu się podpisem zaufanym korespondencja zostanie wysłana.

Serwis e-Budownictwo stał się popularnym narzędziem, z którego coraz chętniej korzystają inwestorzy i obywatele. „Rosnąca popularność serwisu będzie jeszcze większa, ponieważ już wkrótce czekają nas kolejne rewolucyjne zmiany w zakresie cyfryzacji i kolejne formularze online” – zapowiada p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Spis treści

 1. Pozwolenie na budowę przez internet: od 1 lipca 2021 r.
 2. Wnioski przez internet od 5 lipca 2021 r.
 3. Jakie wnioski można składać przez internet
 4. Czy do wniosku trzeba załączać oryginały
 5. Jak składają wnioski współwłaściciele
 6. Cyfryzacja procesu budowlanego
 7. Jak złożyć wniosek online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl
 8. SPRAWDŹ: jak wypełnić wzory i formularze

Pozwolenie na budowę przez internet: od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. można za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl złożyć wnioski o:

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • pozwolenie na budowę - wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 • wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • zmianę pozwolenia na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,

Przez internet możemy też zawiadomić o zakończeniu budowy.

W związku z możliwością wysłania wniosku o pozwolenie na budowę przez internet zmieniła się forma i zakres projektu budowlanego. Projektanci mogą sporządzać projekt w postaci pliku pdf, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisany projekt kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym bądź profilem osobistym (e-dowód) załączyć do elektronicznych wniosków.

Wnioski przez internet od 5 lipca 2021 r.

Od 5 lipca 2021 r. można elektronicznie zgłosić:

 • budowę lub roboty budowlane  z projektem zagospodarowania działki lub terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym.

Jakie wnioski można składać przez internet

Pierwsze wnioski w formie elektronicznej można składać od marca 2021 r.  Za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl można:

złożyć wniosek o

 • pozwolenie na rozbiórkę,
 • przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 • przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 • legalizację,
 • sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,

zgłosić:

zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, czy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czy do wniosku trzeba załączać oryginały

Znowelizowana Ustawa Prawo budowlane pozwala na załączanie do wniosków i zgłoszeń kopii pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów.

Kopie nie muszą być przez kogokolwiek potwierdzone za zgodność z oryginałem. Mogą mieć postać skanów lub zdjęć tych dokumentów, przy czym zdjęcie musi być dobrej jakości, z widocznymi danymi (data wydania dokumentu, adresat, treść, podpis). Na stronie GUNB podano, że kopia dokumentu, która nadaje się do odczytu (również po jej wydrukowaniu), powinna mieć rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 pikseli. W przypadku załączenia nieczytelnego zdjęcia/skanu organ ma podstawę do wezwania o uzupełnienie.

Uwaga! Poniższe dwa dokumenty będące załącznikami muszą być oryginalne:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • pełnomocnictwo.

Jak składają wnioski współwłaściciele

Jeśli inwestor jest jednym z współwłaścicieli nieruchomości, w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinien podać, że posiada zgodę pozostałych współwłaścicieli na prowadzenie inwestycji (należy wskazać w oświadczeniu dokument potwierdzający istnienie prawa, na przykład numer księgi wieczystej, oraz nazwiska współwłaścicieli, którzy wyrazili zgodę na wykonanie robót).

Jeżeli jest kilku inwestorów, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie. Jeden z inwestorów może złożyć elektroniczny podpis i przesłać e-mailem dokument do kolejnego inwestora do podpisu. Ostatni przesyła podpisany dokument na skrzynkę podawczą urzędu poprzez ePUAP.

Cyfryzacja procesu budowlanego

Cyfryzacja procesu budowlanego ma umożliwić załatwianie wszelkich formalności związanych online. Na 2021 r. są jeszcze przewidziane dalsze usprawnienia. Ma być wprowadzony:

Docelowo serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl ma integrować wszystkie placówki samorządowe i powstałe systemy informatyczne. W przyszłości urzędy powinny móc same uzyskiwać z innych instytucji informacje i dokumenty potrzebne do załatwienia wniosków inwestorów, tak żeby ci nie musieli dostarczać licznych załączników.

„Będziemy przekształcać e-Budownictwo w portal dostępu do wszystkich e-usług związanych z budownictwem, m.in. tych realizowanych w naszym urzędzie” – zapowiada p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska. Chodzi o Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego czy elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) i Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Aktualnie w GUNB tworzony jest także interfejs programistyczny celem zintegrowania aplikacji e-Budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi wykorzystywanymi w powiatowych wydziałach architektury i budownictwa. Dzięki temu rozwiązaniu już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają dane inwestorów, pełnomocników i nieruchomości w systemie. Nie będą musieli wprowadzać tych danych ręcznie”.

Jak złożyć wniosek online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl

Po wejściu na stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl można założyć sobie konto, podając adres e-mailowy i ustawiając własne hasło (wybieramy „Zarejestruj się”). Można też się zalogować w serwisie bez rejestracji, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, jeżeli mamy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (wybieramy wówczas „Zaloguj się Węzłem Krajowym”).

Na stronie głównej serwisu znajdziemy listę dostępnych wniosków elektronicznych, a po kliknięciu w nazwę wybranego wniosku zostaniemy przeniesieni do jego opisu (informacje o sposobie wypełnienia wniosku, podstawach prawnych oraz skutkach i procedurze złożenia wniosku).

Jak wysłać wniosek na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl krok po kroku:

 1. Po zalogowaniu do serwisu klikamy na pozycję „Utwórz wniosek” i wybieramy z listy ten, który chcemy złożyć.
 2. System poprowadzi nas przez wszystkie etapy wypełniania wniosku, czyli podanie danych inwestora i ewentualnego pełnomocnika, wyrażenie zgody na komunikację z urzędem drogą elektroniczną (musimy wówczas podać numer swojej skrzynki na platformie ePUAP), podanie danych nieruchomości (w tym numeru ewidencyjnego działki, który można pobrać z mapy podczas wypełniania formularza wniosku albo ze strony geoportal.gov.pl.), wskazanie właściwego urzędu do załatwienia sprawy, wpisanie pozostałych informacji wymaganych dla danego wniosku i wreszcie podanie nazw niezbędnych załączników (np. projekt albo pełnomocnictwo i dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo).
 3. Kiedy już wygenerujemy gotowy wniosek i zapiszemy go na dysku, przechodzimy na platformę ePUAP, z której wyślemy go do właściwego urzędu. Logujemy się na niej za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
 4. Po zalogowaniu wybieramy przycisk „Moja skrzynka” i „Wyślij pismo”. Wybieramy ten sam urząd, który wskazaliśmy, wypełniając wniosek, rodzaj pisma, tytuł pisma oraz wpisujemy krótką treść pisma przewodniego (warto w nim dodać, że pismo kierujemy do organu administracji architektoniczno-budowlanej albo do nadzoru budowlanego).
 5. Po dodaniu załączników (jednym z nich jest formularz wniosku) przechodzimy do podpisu podpisem zaufanym. Kiedy wniosek zostanie wysłany, na naszą skrzynkę zostanie przesłane UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).

Więcej informacji o cyfryzacji w budownictwie: www.gunb.gov.pl

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

SPRAWDŹ: jak wypełnić wzory i formularze

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE