Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: jak ją uzyskać?

2021-01-29 16:40 Wiktor Kalinowski
Geodeta
Autor: Gettyimages Warto poświęcić trochę czasu, aby wybrać jak najlepszego geodetę, odgrywa on bowiem istotną rolę we wszystkich etapach procesu budowlanego.

Geodeta jest potrzebny na wszystkich etapach budowy – od momentu wyboru działki do zakończenia budowy. Sporządzona przez niego mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Nawet przy prostych inwestycjach, takich jak budowa domu jednorodzinnego, konieczne jest zatrudnienie geodety. Czym się zajmują geodeci? Przede wszystkim pomiarami działek i gruntów pod różnorodne przedsięwzięcia z zakresu budownictwa. Sporządzają wyrysy map do ksiąg wieczystych oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia określonego projektu, czyli mapę do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Gdy zaczniemy projektowanie naszego budynku, architekt poprosi nas o dostarczenie tak zwanej mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych i wskaże, jakie powinna zawierać informacje.

Warto przy okazji zapytać architekta, czy może nam polecić jakiegoś sprawdzonego geodetę. W praktyce bowiem specjaliści świadczący usługi związane z procesem budowlanym działający na lokalnym rynku dobrze się znają i wiedzą, kogo w danym wypadku zarekomendować.

Jest to tym bardziej sensowne rozwiązanie, że na tym etapie szczególnie ważna jest dobra współpraca pomiędzy architektem a geodetą. Sporządzając mapę do celów projektowych (w skali 1:500), geodeta musi zamieścić na niej wszystkie istotne dla architekta szczegóły. Na tej podstawie architekt będzie bowiem wykonywał projekt zagospodarowania działki, który z kolei będzie potrzebny nam do pozwolenia na budowę.

Uwaga! Mapa zasadnicza uzyskana w urzędzie nie jest dokumentem do celów projektowych, o czym informuje nawet umieszczona na niej pieczątka.

Geodeta zaznacza na mapie sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych:

 • granice działki,
 • otoczenie działki (gdy sąsiednie działki są zabudowane, na mapie powinna się również znaleźć informacja o położeniu budynków, a także o tym, jakie jest ich przeznaczenie),
 • obrysy istniejących i planowanych na działce obiektów,
 • elementy uzbrojenia terenu i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych zazwyczaj zajmuje geodecie około 2 tygodni. Będziemy jej potrzebować w 3 lub 4 egzemplarzach.

Kiedy wykonane i zaznaczone na mapie pomiary zostaną przyjęte przez wydział geodezyjny, mapa opatrzona zostaje klauzulą informującą o tym, że może ona służyć celom projektowym.

Zaakceptowaną mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych przekazujemy wraz z decyzją o warunkach zabudowy albo wypisem i wyrysem z planu miejscowego architektowi. Nanosząc na mapę projekt zagospodarowania działki, architekt powinien uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest podanie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów. Architekt zaprojektuje też przebieg niezbędnych przyłączy.

Mapę sytuacyjno-wysokościową wraz z naniesionym na nią projektem zagospodarowania działki dołącza się do dokumentacji projektowej składanej w starostwie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Działka budowlana. Co sprawdzic przed jej zakupem.

Inne zadania geodety na budowie domu

 • Sprawdzenie granic działki

Warto zlecić takie zadanie geodecie jeszcze na etapie kupowania działki, przed sfinalizowaniem transakcji. W ten sposób można się upewnić co do dokładnego przebiegu granic nieruchomości i uniknąć późniejszych problemów i kłótni pomiędzy właścicielami sąsiadujących działek, czyli tzw. sporów o miedzę. W praktyce bowiem wiele nieruchomości ma nieuregulowane granice bądź też ich właściciele mają błędne pojęcie co do ich lokalizacji. Zadaniem geodety jest w takim wypadku odnalezienie – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej. Tak odnalezioną granicę geodeta zaznacza na gruncie znakami granicznymi. Jeżeli to okaże się niemożliwe, będzie trzeba przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

 • Wytyczenie budynku

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (skutecznym zgłoszeniu budowy) zlecamy geodecie wytyczenie usytuowania budynku na działce zgodnie z projektem zagospodarowania działki, tak żeby ekipa wykonawców miała dokładną informację, w którym miejscu ma stawiać dom.

Przeczytaj też:

Tyczenie budynku. Me­tody wytyczania fundamentów domu >>>

Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowaniu w gruncie specjalnych znaków geodezyjnych (betonowych lub drewnianych słupków wkopanych w teren), które wyznaczają główne osie geometryczne budynku (naziemne i podziemne). Zaznacza się również charakterystyczne punkty domu oraz tzw. repery, czyli stałe punkty wysokościowe. Oznaczony zostaje także zarys przyszłych ław fundamentowych.

 • Wytyczenie przyłączy

Wytyczenie przyłączy (energetycznego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej lub ewentualnie przydomowej oczyszczalni, kanalizacji deszczowej i sieci wewnętrznych, czyli odcinków łączących przyłącza z budynkiem). Zaprojektowane przez architekta przyłącza - tak samo jak budynek - należy odpowiednio zlokalizować w obrębie działki. Obowiązek wytyczenia przyłączy przepisy prawa również pozostawiają geodecie i jeśli chcemy zaoszczędzić sobie problemów z zakończeniem inwestycji, warto go dopełnić.

 • Pomiar przyłączy

Zadaniem geodety jest pomiar powykonawczy przyłączy i opracowanie map powykonawczych, które będą potrzebne do odbioru budynku. Zanim jednak geodeta opracuje mapę powykonawczą przyłączy i sieci wewnętrznych, musi dokonać ich pomiaru w terenie. Powinniśmy zatem dopilnować, by pojawił się na naszej budowie przed zasypaniem poszczególnych przyłączy, pomierzył je i przedstawił na mapach.

 • Inwentaryzacja powykonawcza

Ostatnia usługa, jaką powinniśmy zlecić geodecie, to wykonanie pomiaru powykonawczego budynku i opracowanie tak zwanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (inaczej mapy powykonawczej), która potwierdzi zgodność wybudowanego budynku z wytyczeniem geodezyjnym, mającym miejsce przed rozpoczęciem budowy. Nowy budynek jest nanoszony na „mapy państwowe” prowadzone przez właściwe starostwo. Inwestor otrzymuje kopie tych map. Będą mu one potrzebne do dokonania odbioru budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia budowy).

Uwaga! Wiele osób błędnie utożsamia mapę do celów projektowych z mapą powykonawczą. Tymczasem są to zupełnie inne mapy, z których każda służy innym celom i obrazuje inny etap procesu budowlanego. Ta pierwsza obrazuje stan działki przed budową. Druga natomiast przedstawia właśnie to, co zostało przez nas wykonane.

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Ile kosztuje mapa do celów projektowych - koszt prac geodezyjnych

Rynek usług geodezyjnych kształtuje się inaczej w różnych częściach kraju i ceny poszczególnych czynności także mogą odbiegać od średniej w jedną lub drugą stronę. Pamiętajmy też, że zlecenie zleceniu nierówne - w konkretnym przypadku ta sama usługa może się okazać mniej lub bardziej skomplikowana, co również wpływa na jej cenę.

Przeciętna krajowa cena usługi geodezyjnej wynosi około:

 • 1000 zł za sprawdzenie i wyznaczenie granicy uregulowanej prawnie;
 • od 2000 do 4000 zł za sprawdzenie i wyznaczenie granicy nieuregulowanej prawnie (w skrajnych przypadkach nawet więcej);
 • 600 zł za sporządzenie mapy do celów projektowych;
 • 800 zł za wytyczenie budynku;
 • 300 zł za wykonanie wytyczenia, pomiaru i opracowania mapy powykonawczej, licząc za każde przyłącze (jeśli mamy przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe, to musimy przygotować się na wydatek rzędu 1200 zł);
 • 600 zł za wykonanie pomiaru powykonawczego budynku oraz sporządzenie mapy powykonawczej.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE