Zakończenie budowy domu jednorodzinnego: jak wygląda odbiór budynku

2021-03-23 12:45
Prawo pierwokupu
Autor: archiwum muratordom Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość, a komuś przysługuje do niej prawo pierwokupu, masz obowiązek poinformowania uprawnionego o jej zawarciu i treści, w tym o cenie

Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny, jeżeli chcesz w nim legalnie zamieszkać. Zakończenie budowy wymaga zgromadzenia kilku dokumentów i złożenia ich w odpowiednich instytucjach. Przeczytaj, jakie dokumenty musisz złożyć po zakończeniu prac budowlanych i jakie koszty się z tym wiążą.

Odbiór domu wymaga dopełnienia kilku formalności. Procedura może przejść sprawnie, jeżeli odpowiednio wcześniej zadbasz o zgromadzenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty gromadzone w trakcie budowy a odbiór domu jednorodzinnego

Przebieg budowy opisywany jest w dzienniku budowy. Ponadto zgromadzona w trakcie budowy dokumentacja zawiera informacje, które potrzebne są do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 • częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych - ich przeprowadzenie powinno być potwierdzone wpisami do dziennika budowy,
 • umowy z dostawcami mediów,
 • protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowe

Umowy z dostawcami mediów są też niezbędne do zmiany taryfy poboru energii elektrycznej (z budowlanej na docelową) bądź rozpoczęcia poboru paliwa gazowego. Te formalności załatwiane są z reguły na początku prowadzenia prac budowlanych i często później nie przywiązujemy już do nich uwagi. Koszt danego protokołu może się różnić w zależności od rodzaju instalacji i regionu Polski. Waha się on od 150 do nawet 500 zł.

Odbiór domu – czy trzeba mieć świadectwo charakterystyki energetycznej

Nie, jeśli budujemy dom jednorodzinny dla siebie. Jeżeli jednak zamierzamy go sprzedać po wybudowaniu albo wynająć, taki dokument będzie nam potrzebny. W świadectwie charakterystyki energetycznej budynku określa się źródła energii, na co jest ona zużywana i w jakiej ilości (z informacji podanych w świadectwie można zatem wywnioskować, czy ogrzewanie budynku będzie kosztowne). Certyfikat może być sporządzony przez upoważnionych specjalistów z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej posiadających uprawnienia budowlane.

Ze względu na coraz bardziej ekologiczne i energooszczędne budowanie efektywność energetyczna jest coraz ważniejszym aspektem. Koszt sporządzenia takiego certyfikatu to przedział cenowy od 300 do 800 zł.

Jak etapować budowę domu. Uwaga na sezonowość! Harmonogram budowy
Warto wiedzieć

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego trzeba dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami. Musi ono zawierać również informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób zgodny z przepisami. Jeśli w trakcie budowy dokonano mało istotnych odstępstw od projektu, oświadczenie kierownika musi być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (gdy takiego ustanowiono);
 • kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby również uzupełniony opis – tylko wtedy, gdy pojawiły się wspomniane wyżej nieistotne odstępstwa od projektu;
 • oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez uprawnione osoby;
 • dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym odpowiednią mapę, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu – sporządzone przez uprawnionego geodetę;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy przez przedstawicieli przedsiębiorstw sieciowych.

Uwaga! Nowelizacja Prawa budowlanego skróciła listę wymaganych dokumentów, ale tylko w przypadku prowadzenia inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego na nowych zasadach obowiązujących od 19 września 2020 r. – czyli składającego się z 3 części: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. W takim wypadku do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego nie trzeba dołączać dziennika budowy ani protokołów badań, sprawdzeń i odbiorów instalacji i przyłączy, z wyjątkiem protokołu badania szczelności instalacji gazowej. Trzeba natomiast dostarczyć do nadzoru projekt techniczny (czyli nową wydzieloną część projektu budowlanego) z ewentualnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez projektanta.

Formalne zamknięcie budowy – niezbędny element odbioru domu

Do odbioru domu wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna i formalne zamknięcie budowy. Wykonane pomiary i wszystkie istniejące elementy na mapę zasadniczą nakłada geodeta. O geodecie warto pamiętać wcześniej, gdyż na sporządzone przez niego dokumenty czeka się około miesiąca. W trakcie oczekiwania na dokumenty bez problemu można wykonywać prace końcowe. Koszt wykonania inwentaryzacji to około 1000–1500 zł.

Aby zakończyć budowę domu, kierownik budowy zobowiązany jest do dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim musi on zamknąć dziennik budowy oraz złożyć oświadczenie, w którym stwierdza zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo kierownik budowy musi zadbać o porządek na terenie budowy. Zamknięty dziennik budowy i oświadczenie dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Odbiór domu - zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po dopełnieniu wszystkich formalności i zgromadzeniu wszystkich wymienionych wcześniej elementów musisz złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Składasz go w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Pamiętaj, aby skompletować wszystkie dokumenty. Brak któregoś z nich może spowodować odrzucenie zawiadomienia, kolejne procedury, a przede wszystkim oddali termin, w którym będziesz mógł zamieszkać w domu.

Organ ma 14 dni od daty złożenia dokumentów, aby złożyć sprzeciw lub uwagi do naszego zgłoszenia. Jeżeli takich protestów nie będzie, to można zacząć się wprowadzać. Urząd może wydać potwierdzenie, w którym stwierdzi brak zastrzeżeń co do użytkowania budynku. Może być ono przydatne przy zameldowaniu lub nadaniu numeru porządkowego budynku (obie sprawy załatwiamy w urzędzie gminy lub miasta).

Zobacz też:

Ciekawe realizacje projektów z Kolekcji Muratora >>>

Jeżeli zamierzamy zamieszkać w domu przed wykonaniem wszystkich prac objętych projektem (np. przed wykończeniem poddasza lub położeniem tynków zewnętrznych), konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Co ważne, złożenie takiego wniosku (wraz z takimi samymi dokumentami, jak w wypadku zawiadomienia) stanowi jednocześnie wezwanie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli obiektu. Nadzór budowlany ma na nią 21 dni od otrzymania wniosku (lub jego uzupełnienia o brakujące dokumenty), przy czym musi zawiadomić inwestora o jej terminie w ciągu siedmiu dni. Inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć. Uwaga! W przypadku stwierdzenia niezalegalizowanych istotnych odstępstw od projektu domu inwestor zostanie ukarany – będzie musiał zapłacić po 1 tys. zł za każde odstępstwo, a ponadto sporządzić projekt zamienny lub wykonać wskazane przez nadzór prace budowlane.

Zakończenie budowy - ostatnie formalności

Numer posesji otrzymamy w urzędzie gminy lub miasta. We wniosku podajemy adres i numer działki. Pozostaje jeszcze załatwić w urzędzie gminy lub miasta meldunek i złożyć formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w celu obliczenia podatku od nieruchomości. I gotowe – zbudowane, zatwierdzone, można mieszkać.

Przeczytaj też:

Jak uzyskać adres dla nowego domu. Nadanie numeru porządkowego >>>

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
ixkin
|

Chcemy przygotować strych do adaptacji, czego nie ma w projekcie ani w pozwoleniu na budowę. Będą problemy przy odbiorze domu?

luk
|

ja właśnie to zrobiłem i ceny takie mapa po wykonawcza 1350 , kominiarz 350 , wodociągi 18 zł kanalizacja 218 zł elektryka (ja akurat 200 zł po znajomości) i wyszło ponad 2 tys marzec kwiecień 2017

Kasssia
|

Ile mniej więcej wyniosą koszty całkowite odbioru domu jednorodzinnego w 2017 roku?

Tomek_1000@interia.pl
|

Witam. Czy do odbioru domu wystarczy dach pokryty papa czy musi byc blacha lub dachowka ??

Rameres
|

Nawet wiecej, po nowym roku nawet nie trzeba wybudowac domu, zeby go odebrac. Wystarczy oswiadczenie checi budowy zgodnie z dobrymi zasadami budowlanymi i mozna zrobic odbior na podstawie projektu.

michu
|

DATY!!!!, Ludzie!!, piszcie daty do artykułów- chociaż sam rok! Przecież na taki artykuł można trafić za kilka lat, kiedy będą wymagane zupełnie inne dokumenty! I Będziemy zachodzić w głowę czy to obowiązuje czy nie....

Hanys
|

Artykuł typu
Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć:
- Wszystkie wymagane prawem dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych

tadammmm

lightshow
|

Zgadzam sie z artukułem. Jest tyle rzeczy, których nie jest sie w stanie sprawdzić nie mając doświadczenia. Jestem po odbiorze domu, zaoszczedziłem na tym sporo biorąc pod uwagę ze dach nadawał sie do poprawki. dostałem kontakt z polecenia numer na stronie fmniżynieria Wroclaw

kamik
|

Od nowego roku prawdo podobnie nie trzeba odbierac domu ....

win_p
|

podobno niedawno zmieniły się przepisy prawa budowlanego w związku z tym odbiory też inaczej mają wyglądać. Czy to prawda że świadectwo energetyczne nie jest już wymagane? podobno to samo jest z pomiarami elektrycznymi - rzekomo wystarczy tylko oświadczenie uprawnionego montera o wykonaniu robót zgodnie z projektem. czy ktoś to może potwierdzić? budowa w okolicach Wrocławia