Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - 6 ważnych zasad, które musisz poznać przed budową

2020-06-30 11:33 Marek Nowicki
Osadnik wstępny
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Podczas wyboru miejsca na osadnik powinniśmy określić jego odległość od studni, granicy działki, rur z gazem i wodą oraz od kabli elektrycznych (rys. Agnieszka i Marek Sterniccy)

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest pod względem wygody doskonałą alternatywą dla szamba. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologicza i bezpieczna. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o jej budowie.

Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest pod względem wygody doskonałą alternatywą dla szamba. Korzyści ekonomiczne trzeba jednak rozpatrywać w dłuższym okresie. Wybudowanie szamba kosztuje mniej niż zamontowanie oczyszczalni, ale jego eksploatacja jest znacznie droższa niż utrzymanie indywidualnej oczyszczalni. Inwestycja zwróci się dopiero po kilku latach. Potem będzie już tylko lepiej. Oczyszczalnię można kupić w firmie świadczącej kompleksowe usługi (projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, montaż, konserwację) albo zajmującej się wyłącznie sprzedażą i resztę załatwić we własnym zakresie. Na elementy oczyszczalni (z wyjątkiem urządzeń elektromechanicznych) firmy udzielają zwykle dziesięcioletniej gwarancji. Oczyszczalnia ścieków powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

  • wygodna i tania w eksploatacji - pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych,
  • ekologiczna - zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska,
  • bezpieczna - gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.
Ważne

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Prawo wodne nie wskazuje wprost, czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Odpowiedź na to pytanie wymaga analizy kilku przepisów.

Przede wszystkim, zgodnie z art. 33 ust. 1 prawa wodnego, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do tzw. zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę (ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków stanowią ścieki bytowe (art. 33 ust. 4 pkt 2). Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi istnieje, gdy ilość odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m3 na dobę lub gdy ścieki są wprowadzane do ziemi bądź wód będących cudzą własnością (zob. też brzmienie art. 390 ust. 1 pkt 2).

Kolejne przepisy, które należy wziąć pod uwagę to art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. f prawa wodnego, zgodnie z którymi pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Są to urządzenia i budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Pod pojęciem urządzeń kanalizacyjnych należy rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków (art. 2 pkt 14 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Oznacza to, że w przypadku odprowadzania podczyszczonych ścieków do urządzeń wodnych (wylotów urządzeń kanalizacyjnych) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (bez względu na ilość odprowadzanych ścieków oraz rodzaj budynku).

W związku z powyższym, by wymagać pozwolenia wodnoprawnego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, konieczne jest ustalenie, czy będzie ona zawierała wylot służący do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych i czy ten wylot będzie służył kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystaniu z tych zasobów.

wyjaśnia ekspert - Martyna Sługocka

Ważne przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (jest obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim ją ułożono).

2. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

3. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie trzeba występować o pozwolenie. Wystarczy ją zgłosić w starostwie. Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 21 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu trzech lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

4. Prace związane z budową oczyszczalni przydomowej najlepiej prowadzić od wiosny do jesieni, kiedy nie ma problemu ze zrobieniem wykopów, i zgrać to z terminem zasiedlenia domu (oczyszczalnie z osadem czynnym nie mogą funkcjonować bez stałego dopływu ścieków, roślinne potrzebują dłuższego czasu do uzyskania pełnej efektywności).

5. Warto zrobić projekt oczyszczalni, w którym zostanie określony sposób oczyszczania ścieków odpowiedni do warunków na działce i wskazany odbiornik oczyszczonych ścieków oraz zostaną dobrane elementy oczyszczalni. Kompleksową usługę (projekt, dobór, wykonanie i serwisowanie) można często zlecić firmie sprzedającej oczyszczalnie.

6. Zawsze potrzebny jest osadnik wstępny - osadnik wstępny powinien być zakopany jak najbliżej domu i być dobrze odpowietrzany przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną (jeżeli nie będzie miał takiego odpowietrzenia, odległość od domu musi być większa niż 5 m). Ścieki powinny do niego docierać jeszcze ciepłe, bo wtedy proces rozkładu jest bardziej intensywny. W nowo budowanych domach dobrze jest tak poprowadzić instalację kanalizacyjną, aby rura odpływowa wychodziła z budynku na tę stronę działki, gdzie ma być oczyszczalnia.

Posłuchaj, co trzeba wiedzieć przed budową przydomowej oczyszczalni. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Mateusz Grzesiak
|

Czy ktoś spotkał się w jakiej odległości może być dren rozsączający od zbiornika wodnego zamkniętego na deszczówkę (program moja woda) czy jest już jakiś paragraf na to

Monika Garbacik
|

To było Dom i Woda, z tego, co pamiętam. Bardzo mili panowie tam pracują, także jestem zadowolona :)

Łukasz Domagała
|

A co to była za firma jeśli można spytać? Staram się rozeznać kto co poleca i później wybrać jakaś firmę, więc jakby to nie był problem, prosiłbym o nazwę :)

czeremchowa
|

A pamiętasz może co to była za firma? Też właśnie rozważam z mężem instalację takiej oczyszczalni i wolałabym jednak kupić coś sprawdzonego już przez kogoś, niż tak uderzać w ciemno.

Monika Garbacik
|

Moim zdaniem najłatwiej dowiedzieć się takie rzeczy od specjalistów. Jak u mnie była budowa i musieliśmy kupić oczyszczalnię ścieków, to jak poszłam do profesjonalnej firmy, to doradzili jaki do metrażu domu i ilości mieszkańców kupić i poradzili jak to montować.

Emilia G
|

Zgodnie z obecnymi przepisami na wykonanie przydomowej oczyszczalni potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Proszę o korektę artykułu.
Cytat ze strony Wód Polskich:
"Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie własnego gospodarstwa domowego. Taki sposób działania stanowi zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 ustawy Prawo wodne i które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ustępem 2 ww. przepisu prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (por. art. 16 pkt 65 ustawy). Zatem urządzenia służące do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni (np. drenaż, studnia chłonna, wylot), stanowiące de facto urządzenia wodne z uwagi na kształtowanie zasobów wodnych, będą wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 388 ust. 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jak również do zgłoszenia budowlanego – dokonywanych na podstawie ustawy Prawo budowlane."

Krystian Gesicki
|

Witam , co w przypadku jeżeli najbliższa rura jest 150 m od posesji czy w tym przypadku tez muszę się przyłączyć ? bo nie powiedział bym że jest to ,, siec kanalizacyjna ,, o którym mowa w punkcie 1

Konrad Kamiński
|

Niestety obawiam się, że przydomowe oczyszczalnie są tykająca bombą środowiskową. Tak jak różnymi autami jeżdżą ludzie bo różnie o nie dbają, podobnie może być z przydomowymi oczyszczalniami. Wykonywałem wiercenia w pobliżu rozsączalników po dwóch latach funkcjonowania grunt wykazywał zapach szamba, barwa piasków ciemnoszara z lekkim szlamem. Szczerze współczuję ludziom którzy mają w pobliżu studnię, która znajduje się na dopływie wód podziemnych.

gg
|

a co jak ktos chce miec studnie przy domu? czy te rozkladajace sie nasze odchody potem bedziemy pic?