Litera: O

| muratordom.pl » Słownik » Litera: O
 • Obiekt budowlany

  To budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

 • Obiekty małej architektury

  To niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności:  - obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  - posągi, wodotryski...

 • Oblina

  Wąska, obła powierzchnia na bokach tarcicy obrzynanej, stanowi niepożądaną pozostałość bocznej powierzchni kłody.

 • Odpady

  Oboczne produkty, nieprzydatne w danym czasie i miejscu w którym powstały. Przedmioty, substancje stałe i nie będące ściekami substancje ciekłe, które powstały w czasie bytowania człowieka i w...

 • Odpady komunalne

  Stałe i ciekłe odpady powstałe w: gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów...

 • Okap

  1) Dolna krawędź połaci dachowej wystająca poza ściany budynku. 2) Wyciąg, rodzaj daszka do chwytania spalin, gazów lub wyziewów i odprowadzania przez przewód poza pomieszczenie.

 • Okno dwuramowe

  Okno starego typu, zbudowane z dwóch oddzielnych ram, które rozkręca się do mycia.

 • Opór przewodzenia ciepła przegrody

  Opór cieplny wyrażony stosunkiem grubości przegrody do współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody; jest to odwrotność wielkości odpowiadającej ilości ciepła przewodzonego przez...

 • Osadzanie

  Zjawisko osiadania budynku posadowionego na gruntach wysadzinowych, występuje wiosną, w momencie rozmarzania gruntu.