Pellet i brykiet drzewny tylko z certyfikatem! Jest zapowiedź wymagań jakościowych dla biopaliw

2024-04-26 17:06

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić wymagania jakościowe dla paliw stałych z biomasy, czyli popularnego pelletu i brykietu drzewnego. Co to oznacza? W nowym sezonie grzewczym 2024/2025 ceny biomasy do ogrzewania domów najpewniej wzrosną.

pellet
Autor: Kalbar Paliwa z biomasy maja mieć obowiązkowe certyfikaty, a to ożnacz, że ich ceny pójdą w górę

Spis treści

  1. Wymagania jakościowe dla paliw
  2. Ekologiczny pellet
  3. Pellety i brykiety tylko z certyfikatem
Murator Remontuje: Ogrzewanie podłogowe
Materiał sponsorowany

Brakuje wymagań jakościowych dla paliw biomasowych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym – tym samym wskazanym jest określenie rodzajów oraz minimalnych wymagań jakościowych dla stałych paliw biomasowych - biomasy pozyskanej z drzew i krzewów – brykietu i peletu drzewnego - napisano w projekcie nowej ustawy.

Jak donosi portal Farmer.pl, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje projekt zmian przepisów dotyczących norm jakościowych dla biopaliw. Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od III kwartału 2024. Celem jest, aby pellety i brykiety drzewne używane do ogrzewania domów miały potwierdzoną jakość. Wymaga to zmian w prawie ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawach, na przykład ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

W tej chwili można znaleźć na rynku pellety i brykiety z certyfikatami jakości, ale obok nich jest olbrzymia oferta paliw z biomasy, o których parametrach jakościowych i użytkowych, a czasem i pochodzeniu nie wiemy nic. To znajduje odbicie w cenach. Za pellety z certyfikatem trzeba zapłacić 1500-1800 zł, takie bez potwierdzonej jakości kosztują 1200-1300 zł. Jeśli wszystkie pellety używane do ogrzewania będą miały być certyfikowane, ceny z pewnością pójdą w górę.

Wymagania jakościowe dla paliw

Dotychczas obowiązujące wymagania co do jakości paliw stałych dotyczą tylko paliw węglowych. W 2021 roku zespół międzyresortowy ds. przeglądu jakości paliw stałych rozpoczął prace dotyczące wymagań jakościowych dla wszystkich paliw stałych, w tym pelletów drzewnych. Jednak w związku z kryzysem energetycznym i kłopotami z zaopatrzeniem w węgiel doszło nawet do czasowego zawieszenia wymagań co do paliw węglowych.

Ekologiczny pellet

Zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej biomasa, w tym pellety drzewne, jest paliwem odnawialnym i ekologicznym. Potwierdza to nowelizacja dyrektywy budynkowej, która zapowiada zakaz ogrzewania domów paliwami stałymi kopalnymi, ale nie biomasą. W związku z tym kotły grzewcze na biomasę są urządzeniami, które mogą być dofinansowywane ze środków publicznych w programach wymiany kopciuchów. Warunkiem jest zastosowanie kotłów, które będą miały podwyższoną jakość, także w zakresie emisji zanieczyszczeń. Chodzi o wysoki poziom pyłów zawieszonych w powietrzu, do którego w pewnym stopniu przyczynia się spalanie biomasy. W związku z tym dofinansowywane mogą być tylko kotły, które mają o połowę obniżoną emisję pyłów i wynosi ona nie więcej niż 20 mg/m3.

Pellety i brykiety tylko z certyfikatem

Dlatego przyszedł czas, żeby wprowadzić pewne zasady obowiązujące wszystkich producentów pelletów.

To dobry moment, aby uporządkować rynek i zorganizować go w taki sposób, by jakość oferowanego pelletu nie budziła wątpliwości. Dopiero kiedy w kotłach na pellet będzie płonęło najwyższej jakości paliwo, będziemy mogli mówić o pełnej ekologii - czytamy w portalu Biomasa.

Obecnie dostępne na rynku pellety z certyfikatem jakości muszą spełniać kryteria określone w standardzie certyfikacji, którego podstawą jest międzynarodowa norma klasyfikacyjna wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN ISO 17225-2:2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Cześć́ 2: Klasy peletów drzewnych. Ocenie podlegają właściwości użytkowe i fizyko-chemiczne pelletów. Certyfikaty jakości pelletu wydają autoryzowane jednostki certyfikujące po spełnieniu wszystkich kryteriów oceny weryfikowanych podczas audytu niezależnej strony trzeciej.

Zobaczymy, jakie wymogi zostaną zapisane w projektowanej ustawie.

Pozostałe podkategorie