logo

 

Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!

Remont Roku 2017 - 16019

Dom Pomocy w Brzegu

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, remontu i kolorystyki elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ulicy Piastowskiej nr 29". Projekt wykonano na podstawie pomiarów elewacji budynku, badań stratygraficznych oraz programu prac konserwatorskich. Planowane roboty budowlane mają poprawić walory estetyczne całego budynku. Projekt w pierwszej kolejności ma na celu uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, następnie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych) ścian piwnic budynku. 2. Wymianę pokrycia dachu. 3. Remont elewacji budynku. 4. Renowację oraz odtworzenie detalu architektonicznego. 5. Renowacje stolarki okiennej i drzwiowej. 6. Wymianę elementów opierzenia i odwodnienia dachu, podokienników zewnętrznych, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. 7. Naprawę i uszczelnienie tarasów budynku.

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY