| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Decyzja o pozwoleniu na budowę: czy sąsiad może się sprzeciwić budowie domu?
Problemy związane z pozwoleniem na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę: czy sąsiad może się sprzeciwić budowie domu?

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna, jeśli w ciągu 14 dni nikt się od niej nie odwoła. Nikt, tzn. ani inwestor, ani właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiedniej nieruchomości. Sprawdź, jak się odwołać od decyzji o pozwoleniu na budowę i ile jest ona ważna.

Kto może się odwołać od decyzji o pozwoleniu na budowę?

Od decyzji o pozwoleniu na budowę mogą się odwołać tak zwane strony postępowania. Prawo budowlane stanowi, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele (lub użytkownicy wieczyści) sąsiednich nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Urząd wyznacza go na podstawie przepisów odrębnych, w tym technicznych, które określają warunki usytuowania obiektu, naświetlenia, odległości od granic nieruchomości oraz istniejących obiektów budowlanych.

Jeśli budowa domu nie narusza interesów sąsiednich działek, czyli nie pogarsza nasłonecznienia sąsiednich domów i zachowuje wymagane prawem odległości zabudowy od granic, sąsiedzi nie powinni być uznani za strony postępowania. W przeciwnym razie mogą oprotestować budowę i wydłużyć czas oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Gdzie się odwołać od decyzji?

Odwołanie wnosi się do wojewody, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę – w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Z kolei na decyzję wojewody można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

WARTO WIEDZIEĆ

Ile się czeka na pozwolenie na budowę?

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie do 65 dni od złożenia wniosku. Do tego okresu nie wlicza się jednak czasu przewidzianego w przepisach na dokonanie określonych czynności przez urząd (uzgodnień z innymi organami) oraz opóźnień spowodowanych winą inwestora (braki w dokumentacji). Jeśli nikt się nie odwoła od decyzji w ciągu 14 dni od doręczenia, staje się ona ostateczna.

Jak długo jest ważne pozowlenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest ważne bezterminowo, co oznacza, że budowa domu może trwać wiele lat. Jednak trzeba ją rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna, bo w przeciwnym razie straci ważność.

Czy, aby uzyskać pozowlenie, trzeba coś zapłacić?

Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłaty skarbowej. Za pozwolenie na budowę innych obiektów należy zapłacić: 1 zł za 1 mkw. powierzchni budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (ale nie więcej niż 539 zł), 48 zł za garaż lub budynek gospodarczy, 155 zł za inną budowlę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się jego powierzchni mieszkalnej.

Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

12 najpopularniejszych filmów murator.tv w 2016...

Telewizja Budowlana Muratora - murator.tv to ponad 100 godzin filmów poradnikowych. Zobacz i obejrzyj...

Ile kosztuje budowa domu? Projekty małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego i być może ostatniego domu w życiu, zastanawiasz się ile to będzie...

Gala wręczenia nagród w konkursie Remont Roku 2016

9 lutego na targach budowlanych BUDMA odbył się finał konkursu Remont Roku 2016. W trakcie gali wręczyliśmy...

Budowa domu do 2021r. UE wprowadza nowe warunki...

Konieczność dostosowania się do nowych warunków technicznych dotyczących domów jednorodzinnych....

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....