Litera: R

| muratordom.pl » Słownik » Litera: R
 • Rekonstrukcja

  Budowa polegająca na odtworzeniu zniszczonego obiektu budowlanego, w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji. Rekonstrukcja może obejmować odtworzenie brakujących fragmentów budowli w ich pierwotnym...

 • Rekultywacja

  Przywracanie do dawnego stanu wyrobisk, wysypisk śmieci, zwałowisk oraz innych terenów zniszczonych robotami naruszającymi strukturę i warunki naturalne danego obszaru.

 • Relief

  Kompozycja rzeźbiarska, forma płaskorzeźby, o różnym stopniu wypukłości. Relief może być wykonany techniką rzeźbienia, kucia, odlewania, itp. 

 • Restauracja

  Z łacińskiego restaurare znaczy naprawiać, odnawiać, odbudowywać, przywracać do dawnego stanu. W pojęciu tym zawiera się szerszy zakres prac polegający także na niezbędnej wymianie niektórych...

 • Ryzalit

  Wysunięty fragment budynku na całej jego wysokości. Najczęściej projektowany na rzucie prostokąta, a także półkola lub trapezu. Układy ryzalitów mogą być różne, na przykład jeden w środku elewacji...