Elektroniczny Dziennik Budowy uprości procedury budowlane! Od 27 stycznia 2023 dziennik budowy w aplikacji na smartfonie

2023-01-26 7:03
Elektroniczny Dziennik Budowy
Autor: Gettyimages Elektroniczny Dziennik Budowy będzie do pobrania ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) to nowy system, który zostanie uruchomiony 27 stycznia 2023 r. Jest to kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego. Wyjaśniamy, jak będzie wyglądało prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej. EDB będzie można prowadzić i kontrolować za pomocą aplikacji w smartfonie. To Ci bardzo ułatwi życie!

Na początku 2023 roku weszła w życie kolejna duża nowelizacja prawa budowlanego. Dotyczy ona m.in. Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB). System został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w celu zwiększenia standardów bezpieczeństwa w budownictwie. To kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego, tak żeby wiele czynności można było wykonać z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych oraz internetu. Ma to uprościć procedury, przyspieszyć załatwianie formalności, wyeliminować papierowe dokumenty, słowem unowocześnić budowę domu od strony formalności. Od pewnego czasu można już złożyć w wersji cyfrowej wniosek o pozwolenie na budowę, także z projektem w wersji cyfrowej, albo na rozbiórkę domu oraz wiele innych.

Nie przegap: Prawo budowlane 2023. Czeka nas rewolucja w prawie budowlanym. Co się zmieni w 2023 r.?

Zalety elektronicznego dziennika budowy:

 • Można złożyć wniosek o wydanie dziennika online bez wychodzenia z domu.
 • Przy składaniu zgłoszenia zakończenia budowy (wystąpieniu o pozwolenie na użytkowanie domu) wystarczy podać numer elektronicznego dziennika budowy (nie trzeba go załączać, jak w wypadku wersji papierowej).
 • Dostęp do elektronicznego dziennika budowy będzie możliwy za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, a ponadto będzie można pobrać darmową wersję mobilną ze sklepów Apple Store i Google Play.
 • Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego otrzymają możliwość wglądu do wpisów dokonywanych w elektronicznym dzienniku budowy z dowolnego miejsca oraz wykonywania takich wpisów
Kierownik budowy - czy jest potrzebny?

Spis treści

 1. Elektroniczny dziennik budowy od kiedy
 2. Co to jest dziennik budowy?
 3. Kiedy nie można prowadzić elektronicznego dziennika budowy
 4. Na czym polega Elektroniczny Dziennik Budowy
 5. Gdzie będzie dostępny Elektroniczny Dziennik Budowy
 6. Jak założyć i prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy
 7. Kto będzie mógł dokonywać wpisów w elektronicznym dzienniku budowy?
 8. Dziennik budowy - papier czy aplikacja cyfrowa?
 9. Elektroniczny dziennik budowy - zamknięcie budowy i zakończenie robót
 10. System EDB
 11. Jak założyć konto w systemie EDB
 12. Jak udostępnić elektroniczny dziennik budowy?
 13. Pozwolenie na użytkowanie a elektroniczny dziennik budowy
 14. Co jeszcze w ramach cyfryzacji budownictwa od 2023 r.?
 15. SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Elektroniczny dziennik budowy od kiedy

Od 27 stycznia 2023 r. będziemy mieć możliwość korzystania z elektronicznego dziennika budowy. Od stycznia będzie też uruchomiona cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane. W znowelizowanym Prawie budowlanym regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy przeniesiono z art. 45 do nowego rozdziału 5a. Co ważne, papierowa, tradycyjna forma dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do końca 2029 r., po tym terminie nastąpi obowiązkowe przejście na elektroniczny dziennik budowy.

Co to jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to najważniejszy dokument na budowie. Musi być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest to dokument urzędowy. W dzienniku budowy rejestruje się przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót. Dziennik budowy to narzędzie pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. Są w nim zapisywane wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Nowa, elektroniczna formuła dziennika budowy ma umożliwić realizację wszystkich tych czynności online.

Elektroniczny Dziennik Budowy zalety:

 • występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie inwestorzy zrealizują 100% online w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy,
 • zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji,
 • wszyscy uczestnicy procesu budowlanego otrzymają możliwość wglądu wpisów dokonywanych w elektronicznym dzienniku budowy z dowolnego miejsca,
 • aplikacja elektronicznego dziennika budowy będzie działać także w trybie offline,
 • będzie dostępna wersja webowa elektronicznego dziennika budowy uruchamiana za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej i (w pełni darmowa) wersja mobilna do pobrania ze sklepów Apple Store i Google Play.

Ważne! Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po czym nastąpi przejście wyłącznie na elektroniczną formę dziennika budowy.

Dziennik budowy jest prowadzony odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Kiedy nie można prowadzić elektronicznego dziennika budowy

W formie elektronicznej nie może być prowadzony dziennik budowy w przypadku robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Na czym polega Elektroniczny Dziennik Budowy

System Elektronicznego Dziennika Budowy składa się z 2 elementów:

 • części webowej
 • części mobilnej.

Inaczej mówiąc, do użytku inwestorów zostanie oddana strona internetowa oraz aplikacja na smartfon lub komputer. Dzięki temu będzie można prowadzić elektroniczny dziennik budowy w wersji cyfrowej. Cały czas będzie można również prowadzić dziennik w formie papierowej, tak jak dotychczas. Elektroniczny Dziennik Budowy pozwoli zdalnie monitorować wpisy - z dowolnego miejsca na ziemi. Żeby prowadzić elektroniczny dziennik budowy albo przekazać informacje zawarte w dzienniku budowy do urzędu, nie trzeba będzie jeździć na budowę, do urzędu, wozić papierowego dokumentu albo kopiować czy skanować tradycyjny dziennik budowy. Inwestor będzie miał możliwość na bieżąco analizować wpisy dotyczące postępu prac za pomocą Elektronicznego Dziennika Budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy
Autor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Mapa drogowa procesu cyfryzacji procesu budowlanego

Gdzie będzie dostępny Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy będzie dostępny w systemie EDB na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Kluczem do poszukiwań będzie indywidualny numer dziennika budowy. 

System będzie można uruchomić bez specjalistycznego sprzętu i nawet bez stałego dostępu do internetu. Użytkownicy będą mogli korzystać z Elektronicznego Dziennika Budowy bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Z aplikacji będzie można korzystać po uruchomieniu standardowej przeglądarki internetowej. Obsługa systemu - prosta i intuicyjna - będzie także możliwa za pomocą smartfonu lub tabletu. Aplikacja mobilna Elektronicznego Dziennika Budowy jest przygotowana tak, żeby działała na większości urządzeń mobilnych, zarówno tych z systemem Android, jak i iOS.

Przeczytaj też: Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (system c-KOB). Dokumentacja budowy w wersji elektronicznej od 2023 r.!

Mając Elektroniczny Dziennik Budowy, w chwili zgłaszania oddania domu do użytkowania do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, trzeba będzie podać tylko indywidualny numer elektronicznego dziennika budowy.

Jak założyć i prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy

Żeby dodawać wpisy w Elektronicznym Dzienniku Budowy, trzeba będzie wejść na stronę internetową GUNB dotyczącą Elektronicznego Dziennika Budowy, zarejestrować się w systemie EDB i utworzyć konto uczestnika procesu inwestycyjnego. Każdy uczestnik otrzymuje hasło dostępowe. Po jego wprowadzeniu będzie można dodawać wpisy w EDB.

Przeczytaj też: Brak dziennika budowy. Jak zalegalizować budowę?

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

Ważne! Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy. Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:

 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
 • dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:

a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,

b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,

c) numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;

 • e-mail - w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Wydanie elektronicznego dziennika budowy następuje przez zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

Każdy wydawany dziennik budowy prowadzony w formie elektronicznej ma nadany w systemie EDB indywidualny numer. Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, w którym organ zatwierdza projekty architektoniczno-budowlane oraz pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - jeżeli roboty budowlane nie zostały zakończone,
 • praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

- organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewnia nowemu inwestorowi dostęp do tego dziennika w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy oraz pozbawia dotychczasowego inwestora tego dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.

Kto będzie mógł dokonywać wpisów w elektronicznym dzienniku budowy?

Ten kto zostanie uprawniony do tego przez inwestora. Kowalski na przykład doda swojego kierownika budowy albo wynajętego przez siebie inspektora nadzoru inwestorskiego (każdy z nich musi być zarejestrowany w systemie). Będą mogli dokonywać wpisów w Elektronicznym Dzienniku Budowy danego inwestora.

Elektroniczny Dziennik Budowy
Autor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Pole deklaracji roli, jaką będzie pełnić uczestnik procesu budowlanego
 • Dziennik budowy - papier czy aplikacja cyfrowa?

Czy inwestor będzie chciał prowadzić papierowy, czy elektroniczny dziennik budowy, zależy od jego decyzji. Są jednak pewne zastrzeżenia:

 • dziennik budowy w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej,

ale:

 • dziennik budowy, który zaczęto prowadzić w systemie EDB, trzeba będzie doprowadzić do końca wyłącznie w postaci elektronicznej.

Przeczytaj też: Jak prowadzić dziennik budowy

Jednym słowem, jeżeli osoba rozpoczynająca budowę domu zdecyduje się na elektroniczny dziennik budowy, nie może już z tego wyboru zrezygnować i prowadzić dziennika w wersji papierowej. Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po czym nastąpi przejście na formę wyłącznie elektroniczną.

Elektroniczny dziennik budowy - zamknięcie budowy i zakończenie robót

W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej, inwestor może w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.

W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień do dokonywania wpisów, przez inwestora w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy umożliwia właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli m.in. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W takim wypadku nie stosuje się przepisów art. 47l ust. 1,2 i 5 ustawy nowelizującej, czyli nie mają zastosowania następujące zasady:

 • w przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy,
 • zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”,
 • przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

System EDB

System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

System EDB jest systemem teleinformatycznym. Zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych i wpisów. Zapewnia też rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów oraz dostępność i integralność tych danych i wpisów. System EDB w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej spełnia warunki określone w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jak założyć konto w systemie EDB

Aby wystąpić o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów muszą posiadać konto w systemie EDB. Żeby je założyć należy wskazać:

 • imię
 • nazwisko
 • e-mail

Ważne! Osoba, która założyła konto w systemie EDB, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta. Konto jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Jak udostępnić elektroniczny dziennik budowy?

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:

 • inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,

Natomiast kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia elektroniczny dziennik budowy w systemie EDB:

 • geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
 • upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych – do dokonywania wpisów w tym dzienniku.

Inwestor może pozbawić uczestników procesu budowlanego dostępu do elektronicznego dziennika budowy. Warunkiem jest jednak, aby takie pozbawienie dostępu nie utrudniało ani nie uniemożliwiało uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.

Dostęp do systemu EDB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym systemie za pośrednictwem konta. Administratorem danych przetwarzanych w systemie EDB jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który odpowiada za jego utrzymanie i rozwój. W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:

 • użytkowników kont: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta, numer PESEL – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta lub w ramach uwierzytelnienia;
 • znajdujące się: we wpisach dokonanych w dziennikach budowy, w dokumentach załączonych do dzienników budowy, w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.

System EDB zapewnia dostęp do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych. Po upływie 25 lat od dnia nadania statusu:

 • „oddany do użytkowania” – w przypadku budowy,
 • „zamknięty” – w przypadku robót budowlanych innych niż budowa – dane zgromadzone w systemie EDB dotyczące indywidualnego dziennika budowy są usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Organom administracji architektoniczno-budowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy zapewnia się dostęp do systemu EDB o charakterze stałym lub czasowym - na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Ważne! Dostęp do systemu EDB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony.

Dostęp do systemu EDB o charakterze czasowym może przydzielić:

 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w zakresie wszystkich dzienników budowy lub niektórych dzienników budowy;
 • organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym - w zakresie wszystkich dzienników budowy, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych dzienników budowy;
 • inwestor lub kierownik budowy - w zakresie prowadzonego dziennika budowy. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do systemu EDB następuje na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej, organu nadzoru budowlanego lub innego organu uprawnionego do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Wniosek powinien wskazywać co najmniej:

 • czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;
 • zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;
 • cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający przydzielenie dostępu.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do systemu EDB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu. Przydzielenie dostępu czasowego kierownikowi budowy następuje na żądanie organu administracji architektoniczno-budowlanej, organu nadzoru budowlanego lub innego organu uprawnionego do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

 •  szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,
 • format dziennika budowy w postaci papierowej,
 • szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EDB

– mając na celu zapewnienie przejrzystości i chronologii prowadzenia wpisów w dziennikach budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych i możliwości dokonywania wpisów przez osoby do tego uprawnione.

Pozwolenie na użytkowanie a elektroniczny dziennik budowy

W przypadku budowy:

 • wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

- należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych i wydaje decyzję o:

 1. zatwierdzeniu tych projektów oraz
 2. pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – jeżeli roboty budowlane nie zostały zakończone.”

W decyzji takiej organ nakłada obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Jeżeli w ramach dokumentacji budowy dziennik budowy był prowadzony w postaci elektronicznej, przekazaniu podlega:

 1. wydruk tego dziennika z systemu EDB lub
 2. nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.

Co jeszcze w ramach cyfryzacji budownictwa od 2023 r.?

 • Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej

System c-KOB rusza 1 stycznia 2023 r. Cyfrowa książka obiektu budowlanego będzie miała formę aplikacji, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów dotyczących przeprowadzanych kontroli, ekspertyz i opinii technicznych, robót budowlanych prowadzonych po oddaniu budynku do użytkowania itp. Do końca 2023 r. będzie można jeszcze założyć książkę w starej papierowej postaci, lecz od 2027 r. dopuszczalna będzie jedynie forma elektroniczna. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie dotyczy domów jednorodzinnych.

 • Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

W systemie e-CRUB inwestor zatrudniający inżyniera lub projektanta może szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawnienia. Podobnie urzędnik – weryfikuje dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Inwestor nie musi więc załączać do projektu kopii uprawnień projektanta wpisanego do rejestru.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);
 • Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1557).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE