Zrównoważony ogród, czyli jaki? Zasady zrównoważonego ogrodnictwa

dr inż. Małgorzata Mirgos

Podstawą zrównoważonego ogrodnictwa jest gospodarowanie zasobami naturalnym w taki sposób, by zapewnić możliwość korzystania z nich nie tylko obecnym, ale i przyszłym pokoleniom. Niezbędne jest chronienie zasobów ziemi, wód, roślin i zwierząt, a także naturalnego obiegu materii w przyrodzie, co pozwala na utrzymanie wszystkich elementów w równowadze.

Najnowsze artykuły