Jak dostać dopłatę do oleju opałowego? Ile wynosi dodatek do oleju opałowego i jak go dostać?

2022-08-30 13:21
Jaki palnik do pieca na olej?
Autor: Andrzej T. Papliński Kocioł olejowy

Dodatek do oleju opałowego 2022 - jak otrzymać dopłatę? Nie tylko posiadacze kotłów na węgiel otrzymają wsparcie finansowe. Dodatek w wysokości 2000 zł będzie przysługiwał tym gospodarstwom, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na olej opałowy. Jak skorzystać z dopłaty do oleju? Wszystko, co trzeba wiedzieć.

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania. 17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 19 września br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym 20 września, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast wnioski można składać dopiero od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty.

15 września br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Co oznacza, że będą dopłaty do gazu LPG, pelletu i drewna i oleju opałowego. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po podpisaniu i wtedy ruszy przyjmowanie wniosków o dopłaty do ogrzewania. 

Przeczytaj też: Będą dopłaty do ogrzewania 2022. Kiedy ruszą dodatki do drewna, pelletu, LPG i oleju opałowego?

Przypomnijmy, że 2 września odbyło się pilne posiedzenie Sejmu, na którym rząd przyjął ustawę, wprowadzającą dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. 7 września Senat przyjął ustawę z poprawkami. Przeczytaj więcej: Senat chce 3000 zł dopłaty dla wszystkich źródeł ciepła

Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy. Posłowie odrzucili senackie poprawki, m.in. wykreślającą z ustawy przepisy znoszące normy jakości dla paliw, czy rozszerzającą wsparcie na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz na małe i średnie firmy

Dopłaty do ogrzewania dla wszystkich źródeł ciepła

Dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych wyniosą od 500 zł do 3000 zł, w zależności od rodzaju paliwa, które jest wykorzystywane do ogrzewania domu. Ci, którzy korzystają z pelletu otrzymają - 3 tys. zł; oleju opałowego - 2 tys. zł; drewna kawałkowego - 1 tys. zł, a LPG - 500 zł.

Dowiedz się więcej o:

Jak dostać dopłatę do oleju opałowego

Dodatek równy 2000 zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na olej opałowy. MKiŚ szacuje liczbę tych gospodarstw na 122 tys.

Wsparcie przyznawane będzie jednorazowe. Dodatek do oleju nie wprowadza kryterium dochodowego. Wnioskowanie o dopłaty do oleju będzie wyglądało tak jak w przypadku dodatku węglowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jeśli jeszcze nie złożyłeś deklaracji, zrób to jak najszybciej, aby uniknąć kary.

Dodatek do oleju opałowego w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Minister Moskwa podkreśliła, że można zgłosić tylko jedno źródło ciepła. Jeśli ktoś wybrać węgiel, to nie może wybrać np. pelletu jako źródła podstawowego. Składając deklarację należy zadeklarować, co jest głównym źródłem ciepła.

Przeczytaj też o innych formach dopłat, z których możesz skorzystać:

Dodatek do oleju opałowego - od kiedy wnioski

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku do oleju opałowego należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie do 30 listopada 2022 roku, która na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej przez e-PUAP. Tu dowiesz się więcej na ten temat: Dodatek do ogrzewania 2022 - wniosek online. Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny przez internet?

Jak złożyć wniosek o dodatek do oleju opałowego

Wzór wniosku jest ujednolicony i obowiązkowy dla wszystkich. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota.

Przeczytaj koniecznie: Wniosek o dodatek energetyczny. Jest rządowy wzór wniosku! Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład tego gospodarstwa. Ważne podczas jego wypełnia jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania. Dlatego jeśli składamy wniosek o dodatek do oleju opałowego w wysokości 2000 zł to zaznaczamy w formularzu - olej opałowy.

Deklaracja CEEB - warunek otrzymania dodatku do oleju opałowego

Tu nastąpiła ważna zmiana! Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB. We wniosku o dodatek do ogrzewania zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym 

Obok gazu, węgla, a także innych paliw stałych, jak ekogroszek czy pellet, mamy do dyspozycji również ogrzewanie olejowe. Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych oddalonych od sieci gazu ziemnego. Rozwiązanie to, choć równie wygodne jak ogrzewanie gazem ziemnym, jest od niego droższe i inwestycyjnie, i eksploatacyjnie. 

Przeczytaj też: Jaki jest koszt ogrzewania domu - porównujemy ceny gazu, węgla, pelletu i prądu

Komfort takiego rozwiązania polega również na tym, że kocioł olejowy działa praktycznie bezobsługowo. W odróżnieniu od kotłów na paliwa stałe, olejowe są w pełni zautomatyzowane. Są też tańsze w eksploatacji od urządzeń na gaz płynny, ponieważ koszty wytworzenia w nich tej samej ilości ciepła są niższe. Zapas oleju opałowego w zbiorniku zapewnia długą bezawaryjną pracę ogrzewania. W prawidłowo działających kotłach olejowych spalanie jest całkowite, więc emitowane przez nie spaliny są stosunkowo czyste, niegroźne dla środowiska.

Ile kosztuje olej opałowy

W ostatnim czasie olej opałowy, pellet i gaz płynny LPG znacznie podrożały - ceny tych paliw podskoczyły kilkakrotnie. Wobec czego koszty ogrzewania domów podczas zbliżającej się zimy mogą być dla osób, które z nich korzystają, bardzo wysokie. Olej opałowy kosztuje obecnie mniej więcej 7 zł/l (rok temu było to mniej więcej 2 zł).

Przeczytaj też:

Jakie stawki VAT na olej opałowy i inne paliwa grzewcze?

Olej opałowy, który wykorzystywany jest jako paliwo grzewcze, pozostał ze stawką VAT w wysokości 23%.

Na początku sierpnia Senat zaproponował wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, mającej na celu objęcie zerową stawką podatku VAT oleju opałowego, gazu płynnego wykorzystywanego do celów grzewczych oraz pelletu, czyli paliwa nieuwzględnione w tarczy antyinflacyjnej, której przedłużenie do końca roku zapowiedział premier. Obniżka miała by obowiązywać w okresie 1 października–31 grudnia 2022 r. Obecnie paliwa te objęte są stawką 23%. Zmiana ta miała zahamować wzrost cen tych surowców. 

Przypomnijmy, że wśród rozwiązań wprowadzonych przez rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 była zerowa stawka VAT na gaz ziemny.