Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 - jak kupić taniej pompę ciepła

2022-08-04 10:33

Sprawdzamy, dotacje na pompę ciepła w 2022 r. Jak skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła i zmniejszyć wydatki na jej zakup? Sprawdzamy, jak kupić taniej pompę ciepła korzystając z programów dopłat oferowanych przez państwo.

dofinansowanie pomp ciepła
Autor: materiały prasowe GREE Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie grzewcze o dużej wydajności. Jeśli chcesz kupić ją taniej, skorzytaj z dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, na które stawia Unia Europejska w swojej polityce klimatycznej. Dzięki ich upowszechnieniu ma zostać rozwiązany problem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jednocześnie państwa unii uniezależnią się od gazu z Rosji. Polska powinna podążać tym tropem.

W Polsce rośnie zainteresowanie pompami ciepła, choć ich popularność jest wciąż znacznie mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, Japonii lub Niemczech. Na przeszkodzie stoją nie tylko niska świadomość roli urządzeń grzewczych w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza, lecz przede wszystkim wysokie ceny pomp ciepła.

Dlatego od pewnego czasu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła w ramach programów pomocowych lub odliczyć jej koszt od podstawy do opodatkowania. Dotyczy to jednak wybranych grup inwestorów. Ulga termomodernizacyjna i program Czyste powietrze dotyczą osób, które mają dom już od jakiegoś czasu i wymieniają stare urządzenie grzewcze na paliwo stałe, tak zwanego kopciucha, na nowoczesne. Z kolei dofinansowanie do pomp ciepła w programie Moje ciepło dotyczy osób budujących nowy dom, na dodatek dom o podwyższonym standardzie energetycznym. To nie pokrywa wszystkich grup społecznych, których członkowie mogliby skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła. W tej chwili trwają prace nad nowym programem dofinansowania pomp ciepła, który ma pokryć tę lukę. Powinien on ruszyć jesienią bieżącego roku. Przyjrzyjmy się planowanym i już działającym formom dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła. Jaka dotacja na pompę ciepła 2022?

Jak dobrać pompę ciepła?

Spis treści

 1. Nowe dopłaty do pomp ciepła planowane na jesień
 2. Dofinansowanie do pomp ciepła w programie Czyste powietrze
 3. Dofinansowanie do pomp ciepła w programie Czyste powietrze plus
 4. Dopłaty do pompy ciepła w programie Moje ciepło
 5. Dla kogo dofinansowanie do pompy ciepła w programie Moje ciepło
 6. Dopłaty do pomp ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej
 7. Dopłaty do pomp ciepła Stop Smog i programy gminne

Nowe dopłaty do pomp ciepła planowane na jesień

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad nowym programem pomocowym zapewniającym dofinansowanie kupna i montażu pompy ciepła. Nowe dofinansowanie do pomp ciepła ma być przeznaczony dla tych, którzy nie mogą skorzystać z programów Czyste powietrze (właściciele starych domów z kopciuchami) oraz Moje ciepło (nowe domy o podwyższonym standardzie energetycznym).

Wielu właścicieli domów ogrzewa je kotłami gazowymi, olejowymi, na pellety itp. Te urządzenia mogą mieć już wiele lat i nie spełniać np. obecnie obowiązujących standardów emisyjnych. Warto, żeby mogli je wymienić na nowoczesne, zeroemisyjne pompy ciepła. Dokładne założenia nowych dopłat do pomp ciepła mamy poznać wkrótce, jesienią tego roku.

Dofinansowanie do pomp ciepła w programie Czyste powietrze

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Podstawowym zadaniem programu Czyste powietrze jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na takie, które jest nowoczesne, niskoemisyjne i energooszczędne. Jednym z takich urządzeń, na zakup o montaż którego można uzyskać dofinansowania jest pompa ciepła. Dofinansowanie na pompę ciepła przyznawane jest tylko na przedsięwzięcia rozpoczęte i zakończone, nie obejmuje budynków nowo budowanych. Przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, które ogrzewane są kotłami na paliwo stałe tzw. kopciuchami. W programie są 3 progi poziomu dofinansowania do pomp ciepła, które zależą od dochodów wnioskującego. Im większe dochody, tym mniejsze dofinansowanie. Kwota dopłaty do pompy ciepła może stanowić określony maksymalny procent kosztów kwalifikowanych jej zakupu.

Przeczytaj też: Ile prądu zużywa pompa ciepła

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju pompy ciepła i jej standardu energetycznego. Najmniejsze dopłaty są na pompy ciepła typu powietrze-powietrze, wynoszą one w poszczególnych poziomach:

 • 3 tys. zł,
 • 6 tys. zł,
 • 9 tys. zł.

Na pompę ciepła powietrze-woda dofinansowanie wynosi maksymalnie:

 • 9 tys. zł,
 • 18 tys. zł,
 • 27 tys. zł.

W przypadku pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonym standardzie energetycznym dotacja może sięgnąć:

 • 13,5 tys. zł,
 • 18 tys. zł,
 • 27 tys. zł.

Do gruntowej pompy ciepła o podwyższonym standardzie energetycznym można otrzymać dofinansowanie  w wysokości:

 • 20 250 zł,
 • 27 000 zł.
 • 40 500 zł.

Przypomnijmy, że całkowite dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w programie Czyste powietrze może wynosić w poszczególnych poziomach maksymalnie:

 • 30 tys. zł,
 • 37 tys. zł,
 • 69 tys. zł.

Dofinansowanie do pomp ciepła w programie Czyste powietrze plus

Od 15 lipca 2022 r. można składać wnioski o prefinansowanie, czyli otrzymanie zaliczki dotacji, żeby przeprowadzić przedsięwzięca termomodernizacyjne, w tym zainstalować pompę ciepła w miejscu przestarzałego kopciucha. Z tej wersji programu mogą skorzystać osoby o najniższych dochodach (II i III poziom finansowania), co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków.

Dokładnie o programie pisaliśmy w artykule: Program Czyste powietrze plus - są nowe wnioski o przedpłaty

Po złożeniu wniosku wraz z umową z wykonawcą (można zawrzeć do 3 takich umów) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie na konto wykonawcy zostanie przelane 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji przypadającej dla danego beneficjenta. Druga połowa dotacji zostanie przekazana inwestorowi w ciągu miesiąca od złożenia końcowego rozliczenia inwestycji.

W programie Czyste powietrze plus podwyższono też maksymalną wielkość dotacji. Całkowite dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w programie Czyste powietrze plus może wynosić w poszczególnych poziomach maksymalnie:

 • 47 tys. zł,
 • 79 tys. zł.

Podsumowując, Czyste Powietrze Plus, w praktyce jest tym samym programem, co Czyste Powietrze, a różni się tylko sposobem dofinansowania. Nowe zasady mają skrócić czas oczekiwania na dotację na wymianę źródła ciepła i zakup np. pomp ciepła. Część dotacji wypłacana będzie przed rozpoczęciem remontu. Przedpłata wyniesie do 50% maksymalnej kwoty dotacji. W programie podwyższona została wysokość dofinansowania, nawet do 90% kosztu inwestycji. Maksymalna kwota, którą można otrzymać w ramach programu została zwiększona do 79 000 zł. Przy czym kwotę w wysokości 47 000 zł będą mogli otrzymać wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego wynosi 1564 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2189 zł. Najwyższym poziomem dofinansowania, czyli 79 000 zł, objęte będą rodziny o niskich dochodach, gdzie średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wnioski o dofinansowanie do pomp ciepła w programie Czyste powietrze plus można składać od 15 lipca 2022 r., w ten sam sposób jak w przypadku programu Czyste Powietrze – przez internet za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW, w urzędzie lub w banku. Czyste Powietrze Plus jest przeznaczony wyłącznie dla nowych osób starających się o dofinansowanie, czyli takich, które wcześniej nie korzystały z programu Czyste Powietrze. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Dopłaty do pompy ciepła w programie Moje ciepło

Program Moje ciepła jest przeznaczony dla osób budujących nowe domy i instalujących jako źródło ogrzewania i produkcji ciepłej wody pompę ciepła. Czyli z dofinansowania do pomp ciepła w ramach tego programu mogą skorzystać właściciele nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Dofinansowanie można otrzymać na instalację powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej. Warto wiedzieć, że w programie Mój prąd można uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, która służy tylko do przygotowywania ciepłej wody użytkowej! Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Dofinansowanie do pompy ciepła z programu Moje ciepło może stanowić od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłaty zależy od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

Na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła można otrzymać:

 • do 7 tys. zł,

W przypadku gruntowej pompy ciepła jest to:

 • do 21 tys. zł,.

Dla kogo dofinansowanie do pompy ciepła w programie Moje ciepło

Beneficjantami programu mogą być osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych. Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW):

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy

albo

 • nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że:

 • nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. To znaczy, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie

 • 63 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w 2022 r.
 • 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Sprawdź jeszcze jedną możliwość dofinansowania do pompy ciepła - Dotacja od PGNiG na pompę ciepła >>>

Podsumowując, wsparcie z Moje ciepło będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji, stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła. Wnioski o dofinansowanie do pompy ciepła przyjmowane są od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Więcej informacji dotyczących programu znajdziesz na stronie: www.mojecieplo.gov.pl

pompy ciepła dofinasowanie
Autor: materiały prasowe Vaillant Coraz więcej instytucji dofinansowuje zakup i montaż urządzeń OZE, w tym pomp ciepła. marka Vaillant oferuje . Firma Vaillant oferuje powietrzne pompy ciepła o zróżnicowanej mocy – od 3 do 12 kW. Można je więc zastosować w budynkach zarówno o mniejszym, jak i większym zapotrzebowaniu na moc grzewczą

Dopłaty do pomp ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ta forma pomocy finansowej jest przeznaczona dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy podejmą działania mające na celu unowocześnienie od względem energetycznym swoich domów. Obejmuje między innymi zainstalowanie nowoczesnej pompy ciepła zamiast przestarzałego kopciucha. Ulga polega na możliwości odliczenia od kwoty do opodatkowania kosztów zakupu i montażu pompy ciepła - do 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna jest przypisana do podatnika, a nie do budynku. Jeśli dom ma 2 właścicieli, każdy z nich może odpisać od dochodu 53 tys. zł. Wraz z odpowiednim ze względu na sposób opodatkowania zeznaniem rocznym PIT należy złożyć PIT/O, część B “Wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne”.  Rozliczenia dokonuje właściwy dla danego podatnika Urząd Skarbowy.

Dowiedz się więcej o pompach ciepła:

Co ważne, można odliczyć koszty poniesione na pompę ciepła w ciągu 6 lat od końca roku, w którym wydano pierwsze środki związane z inwestycją w pompę ciepła.

Dopłaty do pomp ciepła Stop Smog i programy gminne

Warto śledzić, czy lokalna jednostka samorządu terytorialnego prowadzi programy wsparcia inicjatyw termomodernizacyjnych. Obok programu Czyste powietrze funkcjonuje program Stop Smog. Jego uczestnikiem może być gmina i to ona pozyskuje środki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które potem może rozdysponować wśród osób zainteresowanych. Program Stop smog jest przeznaczony dla najuboższych.

W programie Stop Smog  można uzyskać dofinansowanie na wymianę lub likwidację przestarzałych źródeł ciepła i zakup np. pompy ciepła. W programie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, których nieruchomości położone są na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Przewidziane jest do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Program został zainaugurowany w 2019 r. i ma potrwać do 2024 r. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

Innymi możliwościami pozyskania dofinansowania do pompy ciepła i zmniejszenia kosztów wymiany źródła ciepła są programy gminne oraz miejskie obowiązujące w danym regionie. O dostępność regionalnych programów dofinansowania do pomp ciepła w 2022 r. warto zapytać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska.

Istnieje wiele źródeł pozwalających zdobyć środki na montaż pompy ciepła, dlatego jeśli planujemy taka inwestycję, dobrze jest zorientować się, jakie są programy wsparcia, z których możemy skorzystać!

Jak skutecznie "odgracić" dom lub mieszkanie?

Posłuchaj podcastu i sprawdź czym jest decluttering!

Listen to "Decluttering czy odgracanie" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.