Dotacja od PGNiG na kocioł gazowy lub pompę ciepła. Nowy program dopłat w 2022 r.

2022-05-10 14:06

PGNiG uruchomiło program dopłat do wymiany starych urządzeń grzewczych na paliwo stałe i montażu kotła gazowego lub pompy ciepła. Z dofinansowania PGNiG można skorzystać tylko w 2022 r.

PGNiG dotacja
Autor: Samsung Pompa ciepła powietrze-woda to jedno z najbardziej efektywnych energetycznie nowoczesnych urządzeń grzewczych

Ogrzewanie domów jednorodzinnych i produkcja ciepłej wody na potrzeby ich mieszkańców są jednym z głównych źródeł tak zwanej niskiej emisji, czyli krótko mówiąc, odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju. Powstają przepisy, których celem jest organizowanie programów dofinansowań wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne, nie tylko emitujące bardzo ograniczone ilości zanieczyszczeń do atmosfery, lecz także charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną. Takie wsparcie można otrzymać od agend rządowych lub jednostek samorządu terytorialnego. Teraz dołącza również przedsiębiorstwo energetyczne – PGNiG Obrót Detaliczny.

Co, jeśli nie gaz? Jakie ogrzewanie wybrać

Spis treści

 1. Dla kogo dotacja z PGNiG
 2. Na jakie nowe urządzenia grzewcze dofinansowanie z PGNiG
 3. Wysokość dofinansowania od PGNiG
 4. Dotacja z PGNiG tylko w 2022 r.
 5. Jak otrzymać dotację od PGNiG
 6. Program PGNiG nie łączy się z innymi programami dofinansowań

Dla kogo dotacja z PGNiG

PGNiG uruchomiło „Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2022” Z programu mogą skorzystać odbiorcy końcowi będący konsumentami, dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek, a nie w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Żeby uzyskać bezzwrotną dotację z programu PGNiG, należy zdemontować stare urządzenie służące do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Program dotyczy wymiany następujących urządzeń:

 • kotły węglowe,
 • kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną o mocy do 100kW,
 • kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kW,
 • kominki z zamkniętą komorą spalania,
 • piece kaflowe.

Na jakie nowe urządzenia grzewcze dofinansowanie z PGNiG

Dotacja z PGNiG jest wypłacana w przypadku demontażu starego urządzenia na paliwo stałe i zainstalowania następującego nowego urządzenia o minimalnej klasie efektywności energetycznej.

 • kotły kondensacyjne opalane gazem ziemnym,
  • minimalna klasa efektywności energetycznej A;
 • pompy ciepła typu powietrze-woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie,
  • minimalna klasa efektywności energetycznej A+.

Przeczytaj:

PGNiG wprowadza również pewne ograniczenia co do dostawcy pompy ciepła. Nowe urządzenie powinno zostać zakupione od jednego z partnerów handlowych tej firmy. Sa to:

 • HelioExpert,
 • OZE-Biomar,
 • Solgen.

W przypadku kotłów gazowych zakupu można można dokonać w dowolnej firmie. Ważne jest również, żeby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowanego uprawnionego montażystę.

Wysokość dofinansowania od PGNiG

Dofinansowanie od PGNiG do wymiany starych urządzeń grzewczych na paliwo stałe jest uzależnione od wieku budynku oraz rodzaju zainstalowanego nowego urządzenia – w przypadku pompy ciepła powietrze-woda jest wyższe.

W tabeli przedstawiamy wysokość dotacji od PGNiG w przypadku domów wybudowanych w różnych okresach z podziałem na kotły kondensacyjne i pompy ciepła.

Czas budowy domu Dopłata PGNiG do kotła gazowego Dopłata PGNiG do pompy ciepła
przed 1971 r 1129,51 zł 3941,79 zł
w latach 1971–1978 1051,02 zł 3664,20 zł
w latach 1979–1988 913,18 zł 3187,51 zł
w latach 1989–2002 848,09 zł 2959,69 zł
w latach 2003–2007 668,13 zł 2331,76 zł
w latach 2008–2011 541,78 zł, 1893,36 zł
po 2011 roku 503,49 zł 1757,44 zł

Dotacja z PGNiG tylko w 2022 r.

„Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2022” PGNiG obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (lub do momentu wyczerpania puli budżetu). Organizator może wcześniej zakończyć program w dowolnym momencie jego obowiązywania, z tym że nie może to naruszać praw nabytych konsumentów. Realizacja zgłoszeń, które wpłynęły przed zakończeniem programu, będzie kontynuowana.

Sprawdź też inne aktualne programy dofinansowań:

Informacja o zakończeniu programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Jak otrzymać dotację od PGNiG

Jeśli odpowiadają nam te warunki i chcemy skorzystać z programu dopłat PGNiG należy:

 1. Chęć akcesu do programu należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta PGNiG,
 2. Następnie przeprowadzić inwestycję, pamiętając o zachowaniu faktur i rachunków oraz jej udokumentowaniu fotograficznym.
 3. Po zakończeniu tego działania należy zgłosić realizację wymiany urządzenia grzewczego do BOK PGNiG wraz z dokumentami ją potwierdzającymi.
 4. Jeśli zostanie ona zaakceptowana, PGNiG wysyła umowę o dofinansowanie w celu jej podpisania.
 5. Gdy obie strony to potwierdzą, możliwe będzie przelanie dotacji z programu PGNiG na konto konsumenta.

Program PGNiG nie łączy się z innymi programami dofinansowań

W Programie PGNiG nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczą w innych programach bezzwrotnych dofinansowań, organizowanych w trybie określonym w art. 15a Ustawy, przez inne przedsiębiorstwa energetyczne lub którzy otrzymali bądź starają się o otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania tego samego przedsięwzięcia w ramach takich programów.

NIE PRZEGAP:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.