Mieszkanie bez wkładu własnego Polski Ład. Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

2022-05-05 13:20
mieszkanie bez wkłady własnego
Autor: www.gov.pl

26 maja br. rusza program Mieszkanie bez wkładu własnego - będzie można uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego oraz dopłaty do kredytu uzależnione od liczby dzieci w ramach Polskiego Ładu. Ma to poprawić sytuację mieszkaniową Polaków, zaciągnięcie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie znacznie prostsze.

Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodą jest wkład własny. W ramach Polskiego Ładu powstał program Mieszkanie bez wkładu własnego. W jego ramach będzie można skorzystać z tzw. gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z ustawą o kredyt gwarantowany będzie się można ubiegać do 31 grudnia 2030 r. Ci, którzy obecnie nie są w stanie uzbierać wymaganego wkładu własnego, w tym programie upatrują szansy na zakup wymarzonego mieszkania.

Pomimo zawirowań gospodarczych, na rynku nieruchomości wciąż jest gorąco. Zdolność kredytowa Polaków topnieje z tygodnia na tydzień. W kwietniowym raporcie przygotowanym przez Notus Finanse, analiza ponad 100 ofert bankowych wykazała, że zdolność kredytowa np. rodziny 2+1 spadła nawet o 42%. Wpływ na to mają inflacja, wzrost ceny materiałów budowlanych, a co za tym idzie, ostry wzrost cen za metr kwadratowych. Rząd poszukuje nowych rozwiązań wsparcia osób, które chcą kupić mieszkanie. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację WIBORu, a przed nami kolejna nowość - program Mieszkanie bez wkładu własnego. Czy to pomoże Polakom kupić mieszkanie?

Spis treści

 1. Wkład własny - co to jest?
 2. Dla kogo kredyt hipoteczny bez wkładu własnego
 3. Mieszkanie bez wkładu własnego - kredyt gwarantowany
 4. Mieszkanie bez wkładu własnego warunki
 5. Mieszkanie bez wkładu własnego od kiedy
 6. Limity ceny za m2 mieszkania w programie Mieszkanie bez wkładu własnego
 7. Mieszkanie bez wkładu własnego - zmiany w programie
 8. Mieszkanie bez wkładu własnego - spłata rodzinna

Wkład własny - co to jest?

Wkład własny to określenie dla środków, które musi posiadać potencjalny kredytobiorca, aby instytucja bankowa przyznała mu kredyt na budowę domu czy zakup mieszkania. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego mówią, że wnioskodawcy muszą posiadać wkład w wysokości 20% wartości kredytu bądź 10%, gdy druga połowa będzie zabezpieczona specjalnym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Z dopłat w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego w 2023 r. będą mogły także skorzystać osoby, które mają 25 proc. wkładu własnego i posiadają kredyt o stałej stopie procentowej.

NIE PRZEGAP:

Rosnące stopy? Oszacuj swoją zdolność kredytową – kalkulator

Instytucje bankowe wymagają opłacania wkładu własnego, ponieważ dzięki temu zabezpieczają swoje interesy na wypadek utraty pracy przez kredytobiorcę, co doprowadziłoby do jego niewypłacalności. 

Dla kogo kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Młode osoby, które marzą o zakupie własnego mieszkania, niejednokrotnie muszą odkładać na ten cel oszczędności przez wiele lat, ponieważ prawdziwym wyzwaniem jest zgromadzenie odpowiedniego wkładu własnego wymaganego przez bank.

Rząd znalazł receptę na ten problem. W pierwszym półroczu 2022 r. zacznie działać specjalny program Mieszkanie bez wkładu własnego, który jest jednym z elementów Polskiego Ładu. Dzięki niemu kredytobiorcy otrzymają specjalną gwarancję bankową polegającą na tym, że w razie problemów ze spłatą, obowiązek spłaty części długu będzie spoczywał na państwie. Zmiany przepisów w zakresie kredytów hipotecznych, zawarte w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (DzUz 2021 r., poz. 2133), zaczną obowiązywać od 26 maja 2022 r.

Kredyt gwarantowany będzie dla osób:

 • które planują kupić pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym,
 • które chciałyby wybudować własny dom,
 • które zamierzają kupić mieszkanie na rynku wtórnym.

NIE PRZEGAP: Murator FINANSE – bezpłatna obsługa Ekspertów

Kredytobiorcy będą mieli dostęp do finansowania zakupu nieruchomości bez wkładu własnego. Wymóg jego posiadania zastąpi gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Czyli wkład własny gwarantowany przez państwo będzie pochodził od BGK, czyli instytucji bankowej należącej do skarbu państwa.

Mieszkanie bez wkładu własnego - kredyt gwarantowany

Wysokość objętej gwarancją części kredytu mieszkaniowego nie może być niższa niż 10% wydatków, na których pokrycie udzielany jest kredyt, i nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Dodatkowo w ustawie wskazano, że łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy (jeśli dysponuje on jakimiś środkami) nie może przekroczyć 20% wydatków (np. ceny kupowanego mieszkania i kosztu jego wykończenia). Za udzielenie gwarancji trzeba będzie zapłacić prowizję w wysokości 1% objętej nią części kredytu.

Jeśli potencjalny kredytobiorca nie ma żadnych własnych środków, to – ze względu na górny limit gwarancji, wynoszący 100 tys. zł – nie może kupić nieruchomości droższej niż 500 tys. zł. W razie przyznania mu kredytu tej wysokości zapłaci 1 tys. zł prowizji dla BGK.

Jeżeli natomiast kredytobiorca przykładowo odłożył 40 tys. zł i zamierza kupić mieszkanie za 600 tys. zł, to do wymaganego wkładu własnego brakuje mu 80 tys. zł (600 000 x 20% – 40 000). W takiej sytuacji wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu w wysokości 560 tys. zł może wystąpić o objęcie gwarancją części kredytu wynoszącej 80 tys. zł (to więcej niż 10% wydatku na mieszkanie, więc warunek minimalnej gwarancji jest spełniony). Zapłaci za to 800 zł prowizji na rzecz BGK.

Uwaga! Uzyskanie kredytu z gwarancją w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" oznacza, że gdyby pojawiły się problemy ze spłatą kredytu, zabezpieczoną sumę spłaci bankowi kredytującemu BGK – ale tylko do czasu spłaty kapitału odpowiadającego wysokości gwarancji. Spłatę rat kapitałowych zalicza się bowiem w pierwszej kolejności na poczet spłaty tej części kredytu, która objęta jest gwarancją. Kwota gwarancji zmniejsza się więc z każdym miesiącem spłaty.

Mieszkanie bez wkładu własnego warunki

Aby wnioskodawca otrzymał gwarantowany kredyt mieszkaniowy w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego, będzie musiał spełnić określone warunki. Przede wszystkim potencjalny kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania.

NIE PRZEGAP:

Checklisty dokumentów wymaganych przy udzielaniu kredytu

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje lub więcej dzieci. Gdy dzieci jest dwoje, mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie o powierzchni nie większej niż 50 m2, zaś gdy dzieci jest troje - 75 m2. Przy czwórce limit wynosi 90 m2, zaś przy większej liczbie dzieci limitu metrażowego nie będzie.

Co ważne, także fakt posiadania mieszkania w przeszłości nie uniemożliwia skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Warunkiem jest, by nie mieć takiej nieruchomości w momencie starania się o kredyt z wkładem gwarantowanym. Jest jednak pewien haczyk: nie ma możliwości wzięcia udziału w programie, jeśli potencjalny beneficjent miał mieszkanie i pozbył się go w drodze darowizny w obrębie rodziny (a dokładnie I i II grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn) w okresie do 5 lat wstecz od momentu starania się o kredyt z gwarancją wkładu.

Przeczytaj też: Jakie warunki trzeba spełnić i ile zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny

Z programu Mieszkanie bez wkładu własnego będą mogły korzystać wyłącznie te osoby, które posiadają odpowiednie zarobki pozwalające na terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania, ale jednocześnie nie dysponują środkami na wymagany przez bank wkład własny. W ten sposób - według zapewnień rządu - zlikwidowana zostanie bariera braku środków na wkład własny, co skutecznie uniemożliwiało zakup własnego lokum. W programie Mieszkanie bez wkładu własnego nie funkcjonują żadne limity zarobków.

W programie Mieszkanie bez wkładu własnego nie wprowadzono też limitu wieku beneficjentów. O kredyt z gwarancją wkładu własnego od Banku Gospodarstwa Krajowego może ubiegać się każdy. Nie ma też znaczenia, jaka jest sytuacja rodzinna beneficjenta – może być on singlem, osobą w małżeństwie lub małżeństwie z dziećmi. Beneficjentami mogą być też rodziny, w których partnerzy żyją w związku nieformalnym, jeśli tylko wychowują wspólnie dziecko. Jest to warunek konieczny – gdy nie będzie spełniony, pary mogą zaciągnąć kredyt osobno, jako single.

Przeczytaj też: Podatek od nieruchomości - stawki 2022 r.

Mieszkanie bez wkładu własnego od kiedy

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu Mieszkanie bez wkładu własnego, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 26 maja 2022 r. Po tym okresie jest możliwość ubiegania się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy. Lista takich banków będzie udostępniona na stronie BGK w zakładce dotyczącej programu.

Limity ceny za m2 mieszkania w programie Mieszkanie bez wkładu własnego

Preferencyjnym kredytem hipotecznym bez wkładu własnego będzie można sfinansować zakup nieruchomości, której cena za m2 mieści się w określonym limicie. Rząd określił próg ceny metra kwadratowego dla danej lokalizacji. Zasady wyliczenia takich limitów określono w art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym:

 • cena lokalu mieszkalnego (albo wkład budowlany), w przeliczeniu na 1 m2 jego powierzchni użytkowej, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3 – gdy kredyt udzielany jest na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą, i które następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (albo na pokrycie wkładu budowlanego);
 • cena lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na 1 m2 jego powierzchni użytkowej, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytu udziela się na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą, lub gdy nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co ma się zmienić? Rząd poinformował, że wzrosnąć ma cena maksymalna za metr mieszkania, które może "wejść do programu". Na rynku pierwotnym wskaźnik wzrośnie z 1,3 do 1,4, a na rynku wtórnym — z 1,2 do 1,3. 

Limity cen za m2 jakie będą obowiązywały w ramach programu MBWW

miasto cena m2 rynek pierwotny cena m2 rynek wtórny
Gdańsk 8,813 zł 8,135 zł
Katowice 6,972 zł 6,436 zł
Kielce 6,381 zł 5,890 zł
Kraków 7,937 zł 7,326 zł
Lublin 6,617 zł 6,108 zł
Łódź 6,075 zł 5,608 zł
Poznań 7,617 zł 7,031 zł
Toruń 6,674 zł 6,160 zł
Warszawa 9,705 zł 8,958 zł
Wrocław 8,390 zł 7,744 zł

źródło danych: Expander

Mieszkanie bez wkładu własnego - zmiany w programie

Waldemar Buda - minister rozwoju i technologii - zapowiedział, że będą zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Co ma się zmienić? Rząd poinformował, że wzrosnąć ma cena maksymalna za metr mieszkania, które może "wejść do programu" i umożliwienie wniesienia większego niż 10 procent wkładu własnego. Na rynku pierwotnym wskaźnik wzrośnie z 1,3 do 1,4, a na rynku wtórnym — z 1,2 do 1,3.

W programie Mieszkanie bez wkładu własnego zaproponowano też zmianę polegającą na usunięciu minimalnej wysokości gwarancji (obecnie 10 proc. wartości nieruchomości). - Jeśli ktoś chce wnieść więcej niż 10 proc. wkładu własnego, będzie miał taką możliwość. Gdy dysponuje środkami na 17 proc. wkładu, to pozostałe 3 proc. będą gwarantowane przez BGK - powiedział minister.

Obecnie w programie Mieszkanie bez wkładu własnego obowiązuje maksymalna kwota gwarancji w wysokości 100 tys. zł. - Analizujemy możliwość podwyższenia tej kwoty - podkreślił minister.

Mieszkanie bez wkładu własnego - spłata rodzinna

Ustawodawca wprowadzając program Mieszkanie bez wkładu własnego chce też promować dzietność. W tym celu oferuje spłatę rodzinną, a więc zastrzyk kapitału przeznaczonego na spłatę części zobowiązania – gdy w trakcie umowy kredytu gwarantowanego rodzina beneficjenta powiększy się o drugie lub kolejne dziecko. Jeśli na świat przyjdzie drugie dziecko w rodzinie, jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu wyniesie 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego albo kolejnego dziecka – 60 tys. zł (wolne od podatku).

Warto też wiedzieć, że w wypadku otrzymania spłaty rodzinnej nie powinniśmy przez 5 lat sprzedawać ani wynajmować mieszkania lub domu nabytego za kredyt gwarantowany, ani też zmieniać sposobu jego użytkowania na niemieszkalny (nawet częściowo). W takiej sytuacji trzeba bowiem oddać część takiego bonusu (w odpowiedniej proporcji do czasu, jaki pozostał do upływu 5 lat). 

mieszkanie bez wkłady własnego
Autor: www.gov.pl
Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE