Wniosek o dodatek osłonowy tylko do 31 października! Jak dostać dofinansowanie do prądu i gazu. Ile wynosi?

2022-09-15 11:16
dodatek osłonowy 2022
Autor: Comitor Infalacja oraz wzrost cen energii, czy gazu to duże obciążenie w budżecie domowym. Skutki podwyżek ma złagodzić dodatek osłonowy. Wnioski można składać do końca października 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy tylko do końca października! Komu przysługuje dofinansowanie do prądu i gazu. Dodatek osłonowy wprowadzono z powodu wzrostu cen prądu, gazu i żywności. Ma ograniczyć negatywne skutki podwyżek. Ile wynosi dodatek osłonowy i kto może go otrzymać? Nie przegap terminu! Jak wypełnić i gdzie złożyć dodatek osłonowy?

Zbliża się ostateczny termin na złożenie wniosku o dodatek osłonowy 2022. Czas mamy do końca października br. W jego ramach są przyznawane dopłaty do gazu oraz dopłaty do prądu. Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym. Można dostać dopłatę do prądu lub gazu od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Jak zapewnia rząd, jest to rozwiązanie, które ma zapewnić wsparcie rodzin wielodzietnych, których najbardziej dotknął bardzo duży wzrost cen energii oraz gazu. Wyjaśniamy, kto może się starać o dodatek osłonowy i jakie są ważne terminy dotyczące obliczania wysokości dochodu i składania wniosków.

Co to jest dodatek osłonowy?

Ustawa o dodatku osłonowym to element tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W ustawie wprowadzono pojęcie ubóstwa energetycznego oraz wskazano rozwiązania mające na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych. Osoby o małych dochodach będą mogły ubiegać się o dodatek osłonowy. Szacuje się, że wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 4 mld zł.

Przeczytaj też: Tarcza Solidarnościowa - zamrożenie cen prądu. Jak uniknąć podwyżek w przyszłym roku i zmniejszyć rachunek za prąd nawet o 150 zł miesięcznie

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat dodatku osłonowego.

Spis treści

 1. Co to jest dodatek osłonowy?
 2. Dodatek osłonowy 2022 dla kogo?
 3. Dodatek osłonowy dochód
 4. Czy mieszkając w bloku przysługuje mi dodatek osłonowy?
 5. Czy dodatek osłonowy jest jednorazowy?
 6. Ile wynosi dodatek osłonowy 2022?
 7. Kto może dostać wyższy dodatek osłonowy
 8. Dodatek osłonowy dla osób o wyższych dochodach
 9. Dodatek osłonowy kiedy wypłaty
 10. Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy
 11. Wniosek o dodatek osłonowy - wzór
 12. Jak dowiemy się o przyznaniu dodatku osłonowego?
 13. Czy w przypadku odmowy, można złożyć wniosek ponownie uwzględniając dochód za 2021 rok?
 14. Jak rozliczyć dodatek osłonowy i dochód, jak posiada się np. kilka mieszkań?
 15. Czy osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach mogą otrzymać dodatek osłonowy?
 16. Czy dodatek osłonowy będzie obciążony podatkiem dochodowym?

Dodatek osłonowy 2022 dla kogo?

Dodatek osłonowy został przygotowany dla osób o najniższych dochodach. Przysługuje tym osobom, których dochód na osobę:

 • w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 2100 ,
 • w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 1500 zł.

Dodatek osłonowy dochód

W przepisach przyjęto, że wysokość dochodu powinna być określona w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 11 stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że to gmina ma ustalić opodatkowany dochód osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy.

 • W przypadku osób, które złożyły wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.) dochód będzie liczony za 2020 r.
 • W odniesieniu do osób, które złożą wniosek w terminie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r., dochód będzie liczony za 2021 r.

Ważne! Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu. Dodatek osłonowy zaś nie jest wliczany do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Czy mieszkając w bloku przysługuje mi dodatek osłonowy?

Tak. Przy wypłacie dodatku osłonowego nie ma znaczenia rodzaj budynku. Dodatek osłonowy mogą dostać zarówno osoby mieszkające w bloku, jak i w domu jednorodzinnym. Kryterium jego przyznania jest wysokość dochodu w gospodarstwie domowym.

Czy dodatek osłonowy jest jednorazowy?

Przyjęto, że dodatek osłonowy będzie wypłacany w gminie/mieście właściwych dla miejsca zamieszkania danej osoby. Ma to spowodować uniknięcie dublowania wniosków o dodatek osłonowy składanych w różnych urzędach, np. w miejscu zameldowania i zamieszkania albo zależnie od miejsca położenia wielu nieruchomości, które dana osoba posiada. W przypadku gospodarstw wieloosobowych wypłacony będzie jeden dodatek osłonowy – na wniosek osoby, która pierwsza go złożyła.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom mieszkającym we własnych domach lub mieszkaniach, a także w lokalach wynajmowanych. Kryterium własności nie ma tu znaczenia. Nie ma również znaczenia, czy w gospodarstwie domowym wspólnie żyje rodzina, osoby niespokrewnione, pozostające w związku lub nie.

Sprawdź, o jakie dopłaty możesz się starać:

Ile wynosi dodatek osłonowy 2022?

Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego. Im większa liczba osób, tym dodatek osłonowy będzie wyższy. Przyjęto następujące kwoty wypłat dodatku osłonowego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym - dodatek 400 zł,
 • w gospodarstwie 2-3 osobowym – dodatek 600 zł,
 • w gospodarstwie 4-5 osobowym – dodatek 850 zł,
 • w gospodarstwie 6- i więcej osobowym – dodatek 1150 zł.

Kto może dostać wyższy dodatek osłonowy

Wyższe kwoty dofinansowania w ramach dodatku osłonowego przysługują osobom, w których gospodarstwach domowych głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ale należy spełnić dodatkowy warunek - urządzenie to powinno być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie przegap: CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: Kto składa deklarację i do kiedy?

W takim wypadku wysokość dodatku osłonowego wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym – 500 zł,
 • w gospodarstwie 2-3 osobowym – 750 zł,
 • w gospodarstwie 4-5 osobowym – 1062,50 zł,
 • w gospodarstwie 6- i więcej osobowym – 1437,50 zł.
Dodatek osłonowy
Autor: gov.pl Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy dla osób o wyższych dochodach

Opracowując przepisy dotyczące dodatku osłonowego przyjęto, że obowiązuje w nim zasada „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że na dodatek osłonowy mogą otrzymać również osoby, które nieco przekroczyły kryterium dochodowe. W takiej sytuacji kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia, przy czym minimalna kwota dodatku osłonowego to 20 zł.

Dodatek osłonowy kiedy wypłaty

Wniosek o wypłacenie dodatku osłonowego można składać od 4 stycznia 2022 r., ale najpóźniej do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. Od terminu jego złożenia zależy sposób i termin wypłacenia pieniędzy. Jeżeli wniosek został złożony do 31 stycznia 2022 r., dodatek osłonowy zostanie wypłacony w 2 równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek później, dostaną dodatek osłony wypłacony w 1 racie – do 2 grudnia.

Przeczytaj też o innych format dopłat, z których możesz skorzystać:

Dodatek osłonowy
Autor: Kalbar Osoby, które ogrzewają dom paliwem stałym, mogą otrzymać wyższy dodatek osłonowy, pod warunkiem, że urządzenie grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski należy składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. W praktyce przyjmowaniem wniosków zajmują się gminne i miejskie jednostki organizacyjne zajmujące się pomocą społeczną, np. MOPS czy GOPS.

Wniosek można złożyć elektronicznie przez system epuap, wysłać pocztą lub zanieść osobiście do urzędu. Nie wymaga on wydania decyzji przez gminę, jeśli jest załatwiony pozytywnie. Decyzja administracyjna będzie wydawana tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia albo konieczności uzupełnienia wniosku.  

Wniosek o dodatek osłonowy - wzór

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można znaleźć TUTAJ ↓↓↓

Dodatek osłonowy wniosek online

POBIERZ wzór wniosku o dodatek osłonowy 2022

Jak dowiemy się o przyznaniu dodatku osłonowego?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Czy w przypadku odmowy, można złożyć wniosek ponownie uwzględniając dochód za 2021 rok?

Jeśli ktoś złoży wniosek o dodatek osłonowy do 31 lipca opierając się na dochodzie za 2020 rok i otrzyma odmowę, może złożyć ponownie wniosek po 1 sierpnia. Wtedy jest brany pod uwagę dochód za 2021 r. Przepisy nie zakazują ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku

Jak rozliczyć dodatek osłonowy i dochód, jak posiada się np. kilka mieszkań?

Składając wniosek o wypłatę dodatku osłonowego brane pod uwagę jest tylko kryterium dochodowe i definicję gospodarstwa domowego – ilość czy własność posiadanych mieszkań nie ma znaczenia. Jednocześnie należy pamiętać, że jedna osoba, może być członkiem tylko jednego gospodarstwa domowego. Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, wobec czego jedna osoba nie można kilkukrotnie składać wniosku, podając różne adresy zamieszkania.

Czy osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach mogą otrzymać dodatek osłonowy?

Prawo do dodatku osłonowego 2022 nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Każda osoba może ubiegać się od dodatek osłonowy prowadząc gospodarstwo jednoosobowe lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe.

Wnioskodawca będzie zobowiązany podać we wniosku swoje dane, w tym adres zamieszkania w przypadku gdy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe lub jeśli prowadzi  gospodarstwo wieloosobowe swoje dane, w tym adres zamieszkania i dane innych osób tworzących z nim gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Istotne jest, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto obowiązywać będzie zasada, ze jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czy dodatek osłonowy będzie obciążony podatkiem dochodowym?

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego, co więc za tym idzie nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE