Dodatek osłonowy 2022 w związku z podwyżkami. Komu się należy i ile wynosi

2022-02-01 12:10
Dodatki osłonowe
Autor: Comitor Koszty życia znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Skutki podwyżek ma złagodzić dodatek osłonowy

Kto może otrzymać dodatek osłonowy i w jakiej wysokości? W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, gazu oraz żywności wprowadzono dodatek osłonowy, który ma ograniczyć negatywne skutki podwyżek. Komu należy się dodatek osłonowy i ile on wynosi.

27 grudnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Jest to element tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W ustawie wprowadzono pojęcie ubóstwa energetycznego oraz wskazano rozwiązania mające na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych. Osoby o małych dochodach będą mogły ubiegać się o dodatek osłonowy. Szacuje się, że wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 4 mld zł.

Modernizacja kotłowni – kocioł gazowy zamiast węglowego

Spis treści

 1. Komu przysługuje dodatek osłonowy
 2. Podstawa określenia wysokości dochodu
 3. Jeden dodatek na gospodarstwo domowe
 4. Wysokość dodatku osłonowego
 5. Kiedy przysługuje wyższy dodatek osłonowy
 6. Dodatek osłonowy dla osób o nieco wyższych dochodach
 7. Termin składania wniosków i wypłaty dodatku osłonowego
 8. Gdzie składa się wniosek o dodatek osłonowy

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy został przygotowany dla osób o najniższych dochodach. Przysługuje tym osobom, których dochód na osobę:

 • w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie przekracza 2100 zł,
 • w wieloosobowym gospodarstwie domowym dochód nie przekracza 1500 zł.

Podstawa określenia wysokości dochodu

W przepisach przyjęto, że wysokość dochodu powinna być określona w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 11 stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że to gmina ma ustalić opodatkowany dochód osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy. Ma do tego zostać wykorzystana platforma informatyczna CSIZS Emp@tia.

 • W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.) dochód będzie liczony za 2020 r.
 • W odniesieniu do osób, które złożą wniosek w terminie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r., dochód będzie liczony za 2021 r.

Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu. Dodatek osłonowy zaś nie jest wliczany do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeden dodatek na gospodarstwo domowe

Przyjęto, że dodatek osłonowy będzie wypłacany w gminie/mieście właściwych dla miejsca zamieszkania danej osoby. Ma to spowodować uniknięcie dublowania wniosków o dodatek osłonowy składanych w różnych urzędach, np. w miejscu zameldowania i zamieszkania albo zależnie od miejsca położenia wielu nieruchomości, które dana osoba posiada. W przypadku gospodarstw wieloosobowych wypłacony będzie 1 dodatek osłonowy – na wniosek osoby, która pierwsza go złożyła.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom mieszkającym we własnych domach lub mieszkaniach, a także w lokalach wynajmowanych. Kryterium własności nie ma tu znaczenia. Nie ma również znaczenia, czy w gospodarstwie domowym wspólnie żyje rodzina, osoby niespokrewnione, pozostające w związku lub nie.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia zależy od liczby osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego. Im większa liczba osób, tym dodatek będzie wyższy. Przyjęto następujące wielkości:

 • w gospodarstwie jednoosobowym - 400 zł,
 • w gospodarstwie 2-3 osobowym – 600 zł,
 • w gospodarstwie 4-5 osobowym – 850 zł,
 • w gospodarstwie 6- i więcej osobowym – 1150 zł.

Kiedy przysługuje wyższy dodatek osłonowy

Wyższe kwoty dofinansowania w ramach dodatku osłonowego przysługują osobom, w których gospodarstwach domowych głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ale należy spełnić dodatkowy warunek - urządzenie to powinno być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie przegap: Musisz zgłosić sposób ogrzewania do CEEB

W takim wypadku wysokość dodatku osłonowego wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym – 500 zł,
 • w gospodarstwie 2-3 osobowym – 750 zł,
 • w gospodarstwie 4-5 osobowym – 1062,50 zł,
 • w gospodarstwie 6- i więcej osobowym – 1437,50 zł.
Dodatek osłonowy
Autor: Kalbar Osoby, które ogrzewają dom paliwem stałym, mogą otrzymać wyższy dodatek osłonowy, pod warunkiem, że urządzenie grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dodatek osłonowy dla osób o nieco wyższych dochodach

Opracowując przepisy dotyczące dodatku osłonowego przyjęto, że obowiązuje w nim zasada „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że na dodatek osłonowy mogą otrzymać również osoby, które nieco przekroczyły kryterium dochodowe. W takiej sytuacji kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia, przy czym minimalna kwota dodatku osłonowego to 20 zł.

Termin składania wniosków i wypłaty dodatku osłonowego

Wniosek o wypłacenie dodatku osłonowego można składać od 4 stycznia 2022 r., ale najpóźniej do 31 października 2022 r. Od terminu jego złożenia zależy sposób i termin wypłacenia pieniędzy. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., dodatek zostanie wypłacony w 2 równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek później, dostaną świadczenie w 1 racie – do 2 grudnia.

Przeczytaj też o innych format dopłat, z których możesz skorzystać:

Gdzie składa się wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski należy składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. W praktyce przyjmowaniem wniosków zajmują się gminne i miejskie jednostki organizacyjne zajmujące się pomocą społeczną, np. MOPS czy GOPS. Wniosek można złożyć elektronicznie przez system epuap, wysłać pocztą lub zanieść osobiście do urzędu. Nie wymaga on wydania decyzji przez gminę, jeśli jest załatwiony pozytywnie. Decyzja administracyjna będzie wydawana tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia albo konieczności uzupełnienia wniosku.  

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE