Nowe dopłaty do ogrzewania dla wszystkich! Ile wyniosą dopłaty do pelletu, drewna, oleju i gazu

2022-08-07 10:34
Dopłaty do ogrzewania
Autor: GettyImages Rząd szykuje dopłaty dla tych gospodarstw, które ogrzewają domy innym źródłem niż węgiel

Rząd szykuje dopłaty do ogrzewania domu pelletem, drewnem, olejem opałowym i gazem LPG. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że przygotowano kompleksowe rozwiązania dla odbiorców ciepła. Rząd przewiduje różne wysokości dofinansowania, w zależności od źródła ogrzewania. Ile wyniesie wsparcie? Znamy kwoty dopłat.

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, odrzucając poprawki Senatu. Rozwiązanie czeka teraz na podpis prezydenta. Ustawa zakłada, że o dodatek będą mogły wnioskować wyłącznie osoby, które ogrzewają się węglem.

Jednocześnie rząd przygotował pakiet osłonowy dla osób, które ogrzewają domy przy pomocy innych paliw. Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jak zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, celem tej regulacji jest zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 sierpnia minister Moskwa przekazała: "Proponowana pomoc finansowa wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Przygotowaliśmy kompleksowe, adekwatne rozwiązanie, które będzie wspierało tych wszystkich, którzy tego wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują, tych wszystkich, którzy mogliby doświadczyć podwyżek w wyniku wzrostu cen surowca - gazu i węgla i pozostałych surowców. Każdy, kto nie jest w taryfie, otrzyma wsparcie w zależności od źródła ciepła w gminie."

Dopłaty do ogrzewania 2022 - do pelletu, drewna, oleju opałowego

Proponowane jest wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku do ogrzewania dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła. Ma być to pomoc finansowa dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest:

  • pelletem drzewnym,
  • drewnem kawałkowym,
  • innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż,
  • skroplonym gazem LPG,
  • olejem opałowym.

Jaka wysokość dopłat do pelletu, drewna, oleju i gazu 

Dodatek do ogrzewania przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio:

  • 3 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
  • 1 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy.

Przeczytaj też:

Kto otrzyma dopłaty do ogrzewania

Dopłaty do ogrzewania to wsparcie finansowe jednorazowe. Dopłaty do pelletu, drewna, oleju i gazu mają funkcjonować analogicznie jak w przypadku dodatku węglowego: odbiorcy indywidualni dostaną wsparcie w gotówce. Dodatek do ogrzewania będzie wypłacany przez gminy. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, a gminy otrzymają środki na wypłatę.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy: Wzór wniosku o dodatek węglowy - jak wypełnić, gdzie złożyć i do kiedy?

Przy wypłacie dodatku do ogrzewania nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dwa źródła ogrzewania w budynku

Co w sytuacji, gdy do CEEB zgłoszono dwa źródła ciepła? Minister Moskwa podkreśliła, że można zgłosić tylko jedno źródło ciepła. — Jeśli ktoś wybrał węgiel, to nie może wybrać np. pelletu jako źródła podstawowego — wyjaśniła. Dodała, że w oświadczeniu należy zadeklarować źródło podstawowe. — Takie źródło, jakie mamy zadeklarowane, taka dopłata będzie wypłacona — powiedziała.

Kiedy ruszą dopłaty do ogrzewania 

Minister Moskwa zapowiedziała, że projekt ustawy z różnymi mechanizmami wsparcia dla ogrzewających się gazem, olejem opałowym, pelletem, drewnem jest gotowy i można prognozować, że będzie rozpatrywany na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

Dotychczasowe działania osłonowe

Minister podkreśliła, że obecne ceny surowców to efekt wojny, która toczy się za naszymi granicami. Przypomniała, ze w ramach wsparcia rząd obniżył akcyzę na gaz czy paliwo w ramach tarczy antyinflacyjnej. Wprowadzono także dodatek osłonowy.

Sprawdź, o jakie dopłaty możesz się starać: