Dodatek do ogrzewania 2022. Jak dostać dofinansowanie do ogrzewania? Gminy przyjmują wnioski na dodatki do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel

2022-09-19 20:42
Dopłaty do ogrzewania
Autor: GettyImages Rząd szykuje dopłaty dla tych gospodarstw, które ogrzewają domy innym źródłem niż węgiel

Dodatek do ogrzewania 2022. Od 21 września ruszyło przyjmowanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel, jak drewno, pellet, skroplony gaz LPG czy olej opałowy. Jak dostać dodatek do ogrzewania? Gdzie złożyć wniosek o dodatek i jak go wypełnić? Do kiedy można składać wnioski?

Dopłaty do ogrzewania (popularnie nazwane dodatkiem energetycznym) to jednorazowe wsparcie dla gospodarstw domowych. Składanie wniosku o wypłatę dodatku do ogrzewania jest już możliwe. Wysłanie wniosku o dofinansowanie przez internet jest dużo bardziej skomplikowane niż przyniesienie go osobiście do urzędu. Dodatek przysługuje osobom, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowanym, skroplonym gazem LPG i olejem opałowym. W zależności od paliwa przewidziano różne kwoty dopłaty.

I tak możemy otrzymać:

 • 3000 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, ale z wyłączeniem drewna kawałkowego.
 • 2000 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 • 1000 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym.
 • 500 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Kto nie dostanie dopłaty do ogrzewania

Dodatek do ogrzewania nie przysługuje osobom podłączonym do sieci dystrybuującej gaz ziemny. Warto również pamiętać, że na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek, więc jeśli pod wskazanym adresem mieszkają dwie lub więcej rodzin, to pieniądze otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Dopłaty do ogrzewania 2022 - jak dostać?

17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 19 września ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania. Jest kompleksowe rozwiązania dla odbiorców ciepła. Rząd dopłaci do wszystkich źródeł ogrzewania.

Już na początku sierpnia prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym. O dodatek będą mogły wnioskować wyłącznie osoby, które ogrzewają się węglem. Jednocześnie rząd przygotowywał pakiet osłonowy dla osób, które ogrzewają domy przy pomocy innych paliw. Ustawa przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy pelletem, drewnem, olejem opałowym i gazem LPG. Jak zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, celem tej regulacji jest zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii.

Arsenał narzędzi wsparcia został rozszerzony tak, żeby wszyscy obywatele mogli z niego skorzystać. Także gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego, czyli przede wszystkim mieszkańcy domów wielorodzinnych z centralnym ogrzewaniem. Mają oni zaoszczędzić od 1000 do nawet 4000 zł dzięki temu, że stawki opłat w nowych taryfach zgłoszonych do URE przez ciepłownie, będą odpowiednio niższe dla odbiorców indywidualnych. Ciepłownie otrzymają dopłaty, które będą mogły im to zrekompensować. Ciepło systemowe ma być względnie tanie także dla podmiotów wrażliwych, jakimi są szpitale i szkoły.

Przypomnijmy, że 2 września odbyło się pilne posiedzenie Sejmu i rząd przyjął ustawę, wprowadzającą dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. 7 września Senat przyjął ustawę z poprawkami. Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Posłowie odrzucili senackie poprawki, m.in. wykreślającą z ustawy przepisy znoszące normy jakości dla paliw, czy rozszerzającą wsparcie na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz na małe i średnie firmy. Przeczytaj więcej: Dodatek do ogrzewania 2022. Senat przyjął ustawę o wsparciu odbiorców ciepła z poprawkami

19 września ustawa o wsparciu odbiorców ciepła została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie we wtorek 20 września 2022 r. Tak, jak obiecała minister Anna Moskwa - Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po podpisaniu jej przez prezydenta i automatycznie ruszą wtedy wypłaty.

Na dodatki do ciepła dla samorządów rząd zaproponował kwotę 13,7 mld złotych.

Dofinansowanie do prądu i gazu. Jak dostać dodatek osłonowy? Wzór wniosku

Rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej wprowadził dodatek osłonowy, który jest uzależniony od dochodu oraz liczby członków w gospodarstwie domowym. Dodatek osłonowy działa tylko w tym roku. W jego ramach można dostać dopłaty do prądu oraz dopłaty do gazu. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Osoby o najniższych dochodach mogą dostać dopłatę do ogrzewania w wysokości 1437,50 zł. Przeczytaj jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy 2022

Miliardy z budżetu na dopłaty rządu do ogrzewania

Dopłaty do ogrzewania pelletem, drewnem, olejem opałowym i gazem LPG są już przesądzone, podobnie jak obniżki akcyzy na nośniki energii. To gigantyczny wydatek, który według wyliczeń analityków City Handlowego pochłonie nawet 3 procent PKB! To oznacza zawrotną kwotę nawet 70 mld złotych - co oznacza, że program dopłat do ogrzewania może być kosztować dwukrotnie więcej, niż program 500 plus! W jakiej wysokości będą dopłaty? Poniżej sprawdzisz, jaką dopłatę możesz dostać w zależności od źródeł ogrzewania.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

20 września ruszają dopłaty do ogrzewania nie tylko węglem. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła ma ograniczyć wzrost cen ciepła i ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Ponadto osoby ogrzewające swoje domy paliwami innymi niż węgiel otrzymają jednorazowe dodatki.

Nowe rozwiązanie zaproponowane w ustawie wprowadza mechanizm, który polega na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na:

 • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
 • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. 

Dodatek dla tzw. podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. To rozwiązanie ma na celu ograniczyć wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

To finansowe wsparcie będzie obowiązywało przez cały sezon grzewczy - od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Dopłaty do ogrzewania do pelletu, drewna, oleju opałowego i gazu

Podczas konferencji prasowej minister Moskwa przekazała: "Proponowana pomoc finansowa wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Przygotowaliśmy kompleksowe, adekwatne rozwiązanie, które będzie wspierało tych wszystkich, którzy tego wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują, tych wszystkich, którzy mogliby doświadczyć podwyżek w wyniku wzrostu cen surowca - gazu, węgla i pozostałych surowców."

Zgodnie z projektem przyjętej przez rząd ustawy osoby ogrzewające swoje domy paliwami innymi niż węgiel otrzymają jednorazowe dodatki. Proponowane jest wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku do ogrzewania dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła. Wsparcie finansowe do ogrzewania będzie też dla szpitali, noclegowni, szkół, żłobków czy instytucji kultury.

Po przyjęciu projektu w dniu 23.08.2022 r. wsparcie zostało rozszerzone także na mieszkańców domów wielorodzinnych bez indywidualnych źródeł ciepła, którzy korzystają z ciepła systemowego.

Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych ma dotyczyć tych właścicieli domów, których główne źródło ciepła zasilane jest:

 • pelletem drzewnym,
 • drewnem kawałkowym,
 • innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż,
 • skroplonym gazem LPG,
 • olejem opałowym.

Wsparcie dla mieszkańców domów wielorodzinnych ma polegać na zablokowaniu podwyżek cen ciepła systemowego i wypłacie rekompensat jego wytwórcom.

Jak taniej ogrzać dom. Wymiana okien dachowych

Jaka wysokość dopłat do ogrzewania

Dodatek do ogrzewania przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio:

 • 3 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
 • 1 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy.

Przeczytaj też:

Dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych

Dopłaty do ogrzewania to wsparcie finansowe jednorazowe. Dopłaty do pelletu, drewna, oleju i gazu mają funkcjonować analogicznie jak w przypadku dodatku węglowego: odbiorcy indywidualni dostaną wsparcie w gotówce. Dodatek do ogrzewania będzie wypłacany przez gminy. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, a gminy otrzymają środki na wypłatę.

Przy wypłacie dodatku do ogrzewania nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przeczytaj koniecznie: Deklarację CEEB możesz złożyć także po terminie. Pośpiesz się, potem będą kary

Wniosek o dodatek do ogrzewania

Jest już rządowy oficjalny wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Obowiązuje do wszystkich rodzajów źródeł ciepła. We wniosku wskazujemy opał i urządzenie grzewcze, na które chcemy dostać dopłatę. Wniosek o dodatek energetyczny od 20 września możemy składać do właściwego urzędu gminy. Formularz jest dość prosty. Bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Konieczne jest podanie danych osobowych oraz członków gospodarstwa domowego.

Zobacz: Jak wypełnić wniosek o dodatek do ogrzewania - instrukcja i druk wniosku do pobrania

Dwa źródła ogrzewania w budynku

Co w sytuacji, gdy do CEEB zgłoszono dwa źródła ciepła? Minister Moskwa podkreśliła, że można zgłosić tylko jedno źródło ciepła. — Jeśli ktoś wybrał węgiel, to nie może wybrać np. pelletu jako źródła podstawowego — wyjaśniła. Dodała, że w oświadczeniu należy zadeklarować źródło podstawowe. — Takie źródło, jakie mamy zadeklarowane, taka dopłata będzie wypłacona - powiedziała.

Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB

We wniosku o dodatek do ogrzewania zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Kiedy ruszą dodatki do ogrzewania 

Prezydent podpisał ustawę 17 września br. 19 września ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Od 21 września br. można składać wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania.

Wnioski o dodatek do ogrzewania będą składane do samorządu - wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do CEEB. Wniosek o zasiłek do ogrzewania będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r., a właściwy organ gminy na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miał maksymalnie miesiąc.

Węgiel, gaz, ceny energii - co najbardziej dotknie przeciętnego Polaka?

Posłuchaj podcastu Express Biedrzyckiej.

Listen to "Zimą zabraknie opału? "Na zwiększenie krajowego wydobycia nie ma co liczyć" - Piotr Woźniak [Express Biedrzyckiej]" on Spreaker.