Prezydent podpisał ustawę o wsparciu odbiorców ciepła. Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat

2022-09-08 17:09
Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła
Autor: Gettyimages Rachunki za ciepło mogą wzrosnąć o 42 proc. Jeśli więcej - będą kary. Są poprawki senacie do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do innych źródeł ciepła niż węgiel. 15 września br. Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Wśród poprawek Senatu znalazły się m.in. wykreślenie zapisu znoszącego normy jakości paliw stałych. Senat chciał także rozszerzenia dodatku dla osób stosujących ogrzewanie elektryczne, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Senatorowie opozycji chcieli 3 tysiące złotych dodatku dla wszystkich, bez względu na źródło ogrzewania.

Dodatek energetyczny wchodzi w życie 20 września. 17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 19 września br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

Przypomnijmy, że 15 września br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przeczytaj więcej: Będą dopłaty do ogrzewania 2022! Kiedy ruszy składanie wniosków?

Projekt ustawy wrócił do Sejmu z 46 poprawkami od Senatu. Sejmowa komisja zarekomendowała, by przyjąć 21 z nich. Posłowie zagłosowali zgodnie z tą opinią. Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat. Posłowie odrzucili poprawkę rozszerzającą wsparcie na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz na małe i średnie firmy.

Dodatek do ogrzewania dla wszystkich?

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wróciła do Sejmu z senackimi poprawkami. Senatorowie opozycji chcieli m.in., by dodatek wynosił 3 tysiące złotych bez względu na źródło ogrzewania.

- Senat tradycyjnie w dużej mierze powrócił do poprawek, które proponował już na sierpniowe posiedzenie Sejmu. Wtedy zostały one odrzucone głosami partii rządzącej. W tej chwili wróciły po części jako inicjatywa rządowa, po części nowe poprawki zostały zgłoszone tu na posiedzeniu plenarnym i na komisjach. I wracają do Sejmu z ogromną nadzieją, w trosce o Polki i Polaków, którzy na prawdę zmagają się z dużymi cenami energii - powiedział Marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Senator PiS Marek Martynowski zwrócił uwagę na gigantyczny koszt proponowanych przez opozycję poprawek. Zapowiedział, że koszt ustawy jest szacowany na kilkanaście miliardów zł, a rozszerzenie pomocy mogłoby kosztował kilkadziesiąt mld zł.

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła z senackimi poprawkami

W Sejmie wprowadzono poprawkę mówiącą, że jeden dodatek energetyczny ma być wypłacany na jeden. Dodatek energetyczny bądź węglowy ma być wypłacany na jeden adres, a nie na każde gospodarstwo domowe. Ustawa wprowadza także rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o wypłatę dodatku.

Senat zgłosił poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przypominamy, że ustawa zapewnienia wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Ustawa przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych stosujących  jako opał - drewno, pellet, gaz płynny (LPG) i olej opałowy.

Rekompensata dla wytwórców ciepła. Ustalenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

Ustawa zakłada pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty. Ustawa przewiduje w ten sposób wsparcie dla mieszkańców bloków, którzy korzystają z ciepła sieciowego w takiej formie, że nie wzrosną rachunki za ogrzewanie w tym sezonie grzewczym o więcej niż 42 procent.

W celu zapewnienia takiego wsparcia do ogrzewania systemowego, ustawa przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Wynosi ona odpowiednio:

  • 50,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Odbiorcą ciepła, dla którego ustala się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą nie jest bezpośrednio gospodarstwo domowe, tylko wspólnoty mieszkaniowe albo spółdzielnie mieszkaniowe, w których gospodarstwa domowe się znajdują. Jeżeli okaże się, że realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła będzie przysługiwała rekompensata. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa. System rekompensat ma działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Senat wskazał, że wątpliwości budzą przepisy określające finansowanie przewidzianej w ustawie pomocy dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców ciepła, w szczególności co do terminów przewidzianych na dokonanie kolejnych czynności niezbędnych dla finalnego uzyskania takiej pomocy.

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Rekompensatą objęte mają też być podmioty wrażliwe, są to m.in. szkoły, przedszkola, szpitale, kościoły, czy ośrodki kultury, które samodzielnie kupują opał w celach grzewczych. Czyli ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Warunkiem otrzymania rekompensaty przed podmioty wrażliwe, jest warunek, że główne źródło ciepła musi być wpisane do CEEB. Dodatek do ogrzewania  dla podmiotów wrażliwych ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich 2 lat.

Dodatek do ogrzewania dla gospodarstw domowych

Ustawa ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych, które stosują do ogrzewania domów kotły lub piece na pallet, drewno, LPG lub olej opałowy. Warunkiem otrzymania dopłaty do ogrzewania jest wpisanie tego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przeczytaj też: Rząd zdecydował, ruszają dodatki do ogrzewania! Z jakiego programu dostaniesz dopłatę? PRZEWODNIK

Dodatek energetyczny jest różnej wysokości i zależy od rodzaju źródła ciepła. Najwyższy wynosi tyle samo co dodatek węglowy, czyli 3 tysiące złotych i otrzymają go osoby, które jako główne urządzenie ogrzewcze posiadają kocioł na pellet lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. Dopłata do pieców na drewna wynosi już mniej, w ustawie ustalono wysokość jednorazowej wypłaty na kwotę tysiąca złotych. Ponadto osoby ogrzewające dom kotłem olejowym mogą się ubiegać o dodatek do ogrzewania w wysokości 2 tysięcy złotych. Najniższy dodatek do ogrzewania przysługuje na gaz płynny LPG - 500 zł.

Sprawdź, jak dostać dodatki energetyczne na jeden adres zamieszkania:

Gdzie składać wnioski o dodatek do ogrzewania

Wnioski o dodatek do ogrzewania trzeba będzie składać do urzędów gmin. Senat uwzględnił poprawkę, że jeden dodatek do ogrzewania przysługuje na jeden adres zamieszkania. Urzędnicy przyjmujący wnioski mają obowiązek dokładnej ich weryfikacji i sprawdzania zgodności źródła ciepła z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku do ogrzewania ma nastąpić w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś deklaracji do CEEB, a będziesz starał się o dodatek do ogrzewania, pośpiesz się. Bo nie dostaniesz dodatku i będą kary

Jest oficjalny wzór wniosku o wypłatę dodatku do ogrzewania

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się oficjalny, rządowy wzór wniosku o dodatek do ogrzewania. Będzie on obowiązywał w całym kraju. Jego wypełnienie jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Ministerstwa Klimatu i Środowiska dało jasne wytyczne, co musi zawierać wniosek, by został przyjęty. Tu wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o dodatek energetyczny i gdzie go złożyć: Wniosek o dodatek energetyczny. Jest rządowy wzór wniosku! Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

Finansowanie rekompensat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wypłata dodatku do ogrzewania jest zadaniem zleconym gminie. Środki na wypłatę dodatków są przekazywane gminom przez wojewodów w ramach limitu określonego na wypłatę tych dodatków w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do kwoty 10 mld zł. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków na wypłatę dodatków do dnia 30 listopada 2022 r., a środki na realizację wypłaty dodatków są przekazywane w kwartalnych ratach.

Odstąpienie do norm jakości paliw

W ustawie znalazł się zapis zmieniający ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rząd chce wprowadzić  możliwość odstąpienia na okres dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Nie dotyczy to mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Kolejny przepis w ustawie pozwala ciepłowniom powyżej 1 MW, w warunkach określanych jako "zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ciepła", uzyskać na czas do 120 dni odstępstwo od norm emisji spalin.

Źródło informacji: PAP, x-news.pl