Deklarację CEEB możesz złożyć także po terminie. Pośpiesz się, potem będą kary!

2022-08-08 22:13

Możesz uniknąć kary za niezłożenie deklaracji do CEEB. Warto się jednak pośpieszyć. Termin złożenia deklaracji do CEEB minął 30 czerwca br. Co mają zrobić osoby, które nie złożyły jej w ustawowym czasie? Jak uniknąć kary za niedopełnienie tego obowiązku? Jeśli nie złożyłeś deklaracji do CEEB, nie otrzymasz dodatku węglowego ani dopłat do innych paliw.

Deklaracja CEEB
Autor: GettyImages Jak uniknąć kary za niezłożenie deklaracji do CEEB? Warto się pośpieszyć

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów. 

Jak uniknąć kary za brak deklaracji? Czy spóźnialscy wciąż mogą dokonać wpisu? Należy pamiętać, że termin 30 czerwca br. dotyczył źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 

Dowiedz się więcej: CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: kto składa deklarację i do kiedy?

Bez deklaracji CEEB nie otrzymasz dopłaty do węgla i innych paliw

Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym otrzymania dodatku węglowego oraz nowych dopłat do pelletu, oleju czy gazu jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" do 5 sierpnia wysłano ponad 7 mln deklaracji. Z tego w prawie 3 mln deklaracji wskazano kocioł na węgiel jako główne źródło ogrzewania, w 2,7 mln kocioł gazowy, w 340 tys. pellet, a 113 tys. deklaracji ma kocioł olejowy. Warto pamiętać, że deklaracje do CEEB są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto wiele osób chcąc dostać dodatek węglowy, zmienia i koryguje wysłane wcześniej deklaracje do CEEB. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że dokładnie sprawdza, co inwestorzy zmieniają w deklaracji i jakie nanoszą korekty. 

Czy można złożyć deklarację CEEB po 30 czerwca i uniknąć kary?

Termin składania deklaracji do CEEB upłynął z końcem czerwca. Co mają zrobić osoby, które nie złożyły jej w ustawowym czasie? Okazuje się, że brak wypełnienia tego obowiązku nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. GUNB opublikował w tej sprawie komunikat: 

"30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu  deklarację możesz złożyć w systemie albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej, złóż szybko deklarację do CEEB."

Również nie będzie kary za złe wypełnienie wniosku w deklaracji do CEEB. Od przyszłego roku urzędnicy ruszą w teren i skontrolują nasze domy. Będzie sprawdzany stan techniczny domów, a także weryfikowana informacja o zgłoszony źródle ciepła w CEEB.

W jaki sposób złożyć deklarację do CEEB?

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, bez potrzeby wychodzenia z domu. Wypełnienie deklaracji w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.
  • w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

Kary za brak deklaracji

Za brak deklaracji do CEEB na czas grozi grzywna do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, to może wynieść ona nawet do 5000 złotych. Zanim jednak odpowiedni organ samorządu przystąpi do wymierzenia kary, osoba, która nie złożyła deklaracji w ustawowym terminie może ją złożyć w ramach czynnego żalu. 

W jakich sytuacjach nadal trzeba składać deklarację CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji CEEB nadal obejmuje właścicieli budynków z nowymi źródłami ciepła i ze źródłami ciepła wymienianymi na nowe.

Należy pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji pozostaje dla:

  • nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia.