Wniosek o dodatek węglowy 3000 zł - wzór. Jak dostać dopłatę do węgla?

2022-08-21 7:40
Dodatek węglowy
Autor: GettyImages Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Jednorazowa dopłata ma wynieść 3 tys. zł.

Dodatek węglowy - jak dostać dopłatę? Dodatek 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym zgodnie ze złożoną deklaracją CEEB. Jak wypełnić i złożyć wniosek? Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy? Wyjaśniamy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym 2022. Wsparcie wynosić będzie 3 tysiące złotych. Na dodatek węglowy będą mogli liczyć tylko ogrzewający domy węglem. Na stronie gov.pl pojawił ujednolicony, rządowy wzór wniosku o dodatek węglowy. Rozporządzenie w jego sprawie zostało podpisane 16 sierpnia i od 17 sierpnia 2022 r. można go już składać w urzędach gmin.

Ponieważ jak zadecydował Sejm dodatek węglowy przysługuje tylko osobom ogrzewającym węglem, będą też nowe dopłaty do ogrzewania. Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu odbiorców innych źródeł ciepła. Będą dopłaty dla ogrzewających domy innymi surowcami niż węgiel tj. pelletem, drewnem, olejem opałowym czy gazem LPG. Znamy kwoty nowych dopłat do ogrzewania - sprawdź, kto i w jakie wysokości otrzyma dopłatę do ogrzewania

Spis treści

 1. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym
 2. Dlaczego wprowadzono dodatek węglowy
 3. Ustawa o dodatku węglowym
 4. Dodatek węglowy na dowolny cel?
 5. Dla kogo dodatek węglowy 3000 zł?
 6. Warunek otrzymania dodatku węglowego - zgłoszenie do CEEB
 7. Wniosek o dodatek węglowy wzór
 8. Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy
 9. Wniosek o dodatek węglowy wzór - część I dotyczącą danych osobowych
 10. Wniosek o dodatek węglowy wzór - część I dotyczącą źródeł ogrzewania
 11. Wzór wniosku o dodatek węglowy - część II oświadczenie
 12. Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy w wersji papierowej?
 13. Czy wniosek o dodatek węglowy można składać przez internet?
 14. Do kiedy składać wniosek o dodatek węglowy
 15. Kiedy wypłata pieniędzy z dodatku węglowego?
 16. Ile mamy kotłów na węgiel w Polsce

Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym

5 sierpnia Sejm odrzucił poprawki Senatu i przegłosował ustawę w pierwotnym kształcie, wprowadzającą tzw. dodatek węglowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest węgiel, brykiet lub pellet ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tysięcy złotych. Na 1 gospodarstwo domowe przysługuje 1 dodatek węglowy. Przy wypłacie dodatku węglowego nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania. Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada br.

Dlaczego wprowadzono dodatek węglowy

Wobec niepowodzenia projektu dopłat dla sprzedawców węgla podjęto prace nad przepisami o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo korzystające z węgla jako głównego paliwa ma otrzymać 3000 zł dodatku na jego zakup.

Przypomnijmy, że 11 lipca br. prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. Ustawa zakłada, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. Jednak ten projekt upadł, ze względu na brak węgla i jego wysokie ceny. Stąd nowa propozycja dodatku węglowego na walkę z wysokimi cenami węgla.

Ustawa o dodatku węglowym

Sprawdzamy:

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła: - Naszym zadaniem jest z jednej strony zabezpieczyć odpowiednią ilość węgla na zbliżający się sezon grzewczy, a z drugiej strony chronić polskie rodziny przed znaczącym wzrostem cen energii. Zależy nam, aby węgiel w Polsce był dostępny w wystarczającej ilości i po akceptowalnej cenie, zarówno ten wydobywany w naszych kopalniach, jak i ten, który importujemy.

Dodatek węglowy na dowolny cel?

Pojawiły się pytanie, czy dodatek węglowy będzie mógł być wykorzystany na dowolny cel. Rzecznik rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka przekazał: "Dodatek węglowy będzie funkcjonował na podobnych zasadach co funkcjonujący od początku 2022 r. dodatek osłonowy. Jedynym warunkiem jego otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek osłonowy został stworzony po to, aby zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W przypadku dodatku węglowego mechanizm jest podobny. To od beneficjenta będzie zależeć, w jakim stopniu środki te zostaną przeznaczone na zakup węgla".

Dla kogo dodatek węglowy 3000 zł?

Dodatek węglowy 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wszystkie te urządzenia muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, ale co ważne w składzie musi być co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunek otrzymania dodatku węglowego - zgłoszenie do CEEB

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek o dodatek węglowy wzór

Na stronie Sejmu pojawił się wzór wniosku o dodatek węglowy. Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Wzór wniosku o dodatek węglowy jest dostępny na stronie - sejm.gov.pl w ustawie o dodatku węglowym. Jest jeden ujednolicony wzór wniosku dla wszystkich. Ma to ułatwić sprawdzanie wniosków przez urzędników i wypłatę pieniędzy przez gminy.

Wniosek o dodatek węglowy - obowiązujący WZÓR ze strony gov.pl. Możesz go pobrać i wypełnić:

Kliknij tutaj, aby POBRAĆ wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Wypełnienie wniosku jest dość proste. Do wypełnienia wniosku potrzebną będą Ci następujące dane: twój dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek węglowy oraz - jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników.

Zwróćmy na to uwagę, by wniosek wypełnić czytelnie, wielkimi literami. A jeśli w formularzu wniosku jest pole do wyboru, to właściwe zaznaczamy literą „V” lub „X”.

 • Na samy początku wniosku, wpisujemy do kogo go składamy. Jest to pole w formularzu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego” i tu wpisujemy nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku węglowego - czyli może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wniosek o dodatek węglowy wzór - część I dotyczącą danych osobowych

I część wniosku - tu uzupełnimy informacje dotyczące nas jako wnioskodawcy i naszego gospodarstwa domowego.

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe - więc wypełniając formularz o dodatek węglowy wpisujesz swoje dane. Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, ich dane będzie trzeba uzupełnić w dalszej części wniosku.

Twoje dane osobowe, które podajesz we wniosku o dodatek węglowy to:

 • Imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • PESEL
 • Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość wpisz tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

Następnie we wniosku o dodatek węglowy podajesz:

 • aktualny adres zamieszkania

Członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. We wniosku wpisujesz adres, pod którym mieszkasz razem z pozostałymi członkami gospodarstwa domowego, jeśli prowadzisz gospodarstwo wieloosobowe.

Warto we wniosku podać też swój adres e-mail, otrzymasz na niego wiadomość z gminy z informacją o przyznaniu dodatku węglowego. Jeśli nie podasz adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku możesz otrzymać w swojej gminie.

 • numer konta bankowego

We wniosku podajemy także numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze z dodatku węglowego. Poniżej podaj imię i nazwisko właściciela rachunku. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz, aby został wypłacony dodatek węglowy 3000 zł.

 • W kolejnym kroku we wniosku jest miejsce na podanie danych członków twojego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego do wniosku o dodatek węglowy podajesz ich dane. Najpierw zaznaczasz, czy twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami.

Jeżeli Twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", wpisz we wniosku liczbę jego członków - uwaga wliczając również siebie!

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego, wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób.

Przeczytaj też: PGG tworzy sieć składów - będzie tu można kupić taniej węgiel z transportem

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego, przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek węglowy wzór - część I dotyczącą źródeł ogrzewania

To bardzo ważna części wniosku o dodatek węglowy. Trzeba w niej wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego (czyli czym ogrzewasz swój dom).

We wzorze wniosku podano następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, które jest zasilane paliwami stałymi.

Zaznaczasz tylko to, które jest głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem stałym!

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy przysługuje również tym, którzy ogrzewają się piecami na ekomiał i ekogroszek.

Przeczytaj też:

Ważne! Zaznaczone we wniosku o dodatek węglowy źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To jest warunek otrzymania dodatku węglowego! Gmina weryfikując twój wniosek sprawdzi to.

Wzór wniosku o dodatek węglowy - część II oświadczenie

Druga część wniosku o dodatek węglowy to twoje oświadczenia. W tym miejscu potwierdzasz, że wszystkie podane przez ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, czyli np. przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku, musisz załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pamiętaj, że za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o dodatek węglowy grozi ci odpowiedzialność karna.

Jeśli do wniosku o dodatek węglowy dołączasz dodatkowe dokumenty, wskaż je w tej części formularza.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy w wersji papierowej?

Wypełniony wniosek o dodatek węglowy w wersji papierowej należy złożyć w urzędzie gminy lub innym, wskazanym przez gminę podmiocie, w którego kompetencjach jest rozpatrzenie twojego wniosku.

Ponieważ dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym i jest związany z miejscem stałego zamieszkania, to wniosek o wypłatę dodatku składamy w urzędzie tam, gdzie mieszkamy (a nie na przykład tam gdzie mamy działkę letniskową).

Czy wniosek o dodatek węglowy można składać przez internet?

Wniosek o dodatek węglowy możesz też pobrać, wypełnić elektronicznie i przesłać do gminy drogą elektroniczną. Wówczas wniosek o dodatek węglowy powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Do kiedy składać wniosek o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy w wersji papierowej i elektronicznej można składać do 30 listopada 2022 r.

Kiedy wypłata pieniędzy z dodatku węglowego?

Gmina ma maksymalnie miesiąc na to, by wypłacić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Warto wiedzieć, że o rekompensatę mogą starać się także Ci, którzy już zakupili węgiel w tym roku.

Sprawdź też: Czy będą dopłaty do pelletu?

dodatek węglowy
Autor: www.gov.pl Dodatek weglowy ma wynosić 3 tys. zł

Ile mamy kotłów na węgiel w Polsce

Ocenia się, że w Polsce około 50% gospodarstw domowych korzysta z węgla jako głównego paliwa. Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (stan na 8 lipca 2022 r.) 2,77 mln kotłów na paliwo stałe to kotły opalane węglem. Do tego trzeba doliczyć piece, kuchnie węglowe, trzony kuchenne i inne urządzenia na to paliwo. Dotychczas złożono 6,93 mln deklaracji o urządzeniach grzewczych stosowanych w domach i mieszkaniach. Ponad 30% z nich to urządzenia na węgiel!

Przeczytaj też: Aktualna cena za tonę ekogroszku nie napawa optymizmem! Ile kosztuje?

Warto zdawać sobie sprawę, że węgiel jest paliwem energetycznym w gospodarstwach osób o niezbyt wysokich dochodach, a także ubogich energetycznie. Spośród 2,77 mln kotłów węglowych tylko 64 tys. spełnia obecnie obowiązujące wymogi. Reszta jest do wymiany. Wg badania agencji Kantar 9% respondentów odpowiedziało, że w sezonie grzewczym 2018/2019 wydatki na węgiel stanowiły 20% ich budżetu. To wskaźnik tak zwanego ubóstwa energetycznego. Osoby o tak niskich dochodach powinny dostać pomoc finansową, żeby wymienić stare kotły i piece. Przy szalonych cenach węgla w tym roku konieczność zapewnienia środków na węgiel z pewnością dotyczyć będzie większej liczby gospodarstw domowych.

W projekcie ustawy przewidziano, że dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom, w których węgiel stanowi główne paliwo. - To rozwiązanie sprawiedliwe i równe dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy węgiel kupili, jak i tych, którzy kupią – zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Tak więc, nawet ci, którzy już zaopatrzyli się w węgiel po wygórowanych cenach, będą mogli poczuć ulgę.

Jak ratować domowy budżet przy niskich zarobkach?

Włącz podcast i dowiedz się, co możesz robić lepiej!

Listen to "5 sposobów na oszczędzanie przy niskich zarobkach" on Spreaker.