Dodatek węglowy przyjęty przez Sejm. Na wsparcie w wysokości 3 tys. złotych będą mogli liczyć tylko ogrzewający węglem

2022-08-05 22:13
Dodatek węglowy
Autor: GettyImages Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Jednorazowa dopłata ma wynieść 3 tys. zł.

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Dopłata w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Sejm odrzucił poprawki Senatu, które zakładały objęcie dodatkiem wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od tego, czym są ogrzewane. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o dodatek do ogrzewania, żeby otrzymać dopłatę. Jak złożyć wniosek? Kiedy będzie wypłata?

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Wsparcie wynosić będzie 3 tysiące złotych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Na dodatek węglowy będą mogli liczyć tylko ogrzewający węglem.

Przypomnijmy, że 4 sierpnia br. Senat przyjął ustawę o dodatku węglowym. Za było 98 senatorów, 1 senator był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Senat zaproponował poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Zmiana miała polegać na rozszerzeniu dodatku w wysokości 3 tys. zł. Miały go też dostać osoby, które ogrzewają swój dom nie tylko węglem, ale pelletem, gazem, olejem opałowym.

Ponieważ jak zadecydował Sejm dodatek węglowy przysługuje tylko osobom ogrzewającym węglem, rząd szykuje nowe dopłaty do ogrzewania. Jak poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rząd przygotowuje dopłaty dla ogrzewających domy innymi surowcami niż węgiel tj. pelletem, drewnem, olejem opałowym czy gazem LPG. Znamy kwoty nowych dopłat do ogrzewania - sprawdź, kto i w jakie wysokości otrzyma dopłatę do ogrzewania

Sejm odrzucił poprawki Senatu - dodatek węglowy tylko do węgla

5 sierpnia Sejm odrzucił poprawki Senatu i przegłosował ustawę w pierwotnym kształcie, wprowadzającą tzw. dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe, które posiada piec na węgiel i jest zarejestrowane w ewidencji, będzie mogło otrzymać 3 tys. zł.

Na stronie Sejmu pojawił się już wzór wniosku o dodatek węglowy. Będzie można go składać zaraz po wejściu w życie ustawy, która teraz czeka na podpis prezydent.

Dlaczego wprowadzono dodatek węglowy

Wobec niepowodzenia projektu dopłat dla sprzedawców węgla podjęto prace nad przepisami o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo korzystające z węgla jako głównego paliwa ma otrzymać 3000 zł dodatku na jego zakup.

Przypomnijmy, że 11 lipca br. prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. Ustawa zakłada, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. Pomysł ten nie spotkał się z entuzjazmem ze strony przedsiębiorców. Stąd nowa propozycja rządu na walkę z wysokimi cenami węgla.

Przeczytaj też: Dopłaty do węgla 2022 - prezydent podpisał ustawę. Od kiedy tańszy węgiel

Rząd przyjął ustawę o dodatku węglowym

Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym. Każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest węgiel, brykiet lub pellet ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tysięcy złotych. Na 1 gospodarstwo domowe przysługuje 1 dodatek. Przy wypłacie dodatku węglowego nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym i jest związany z miejscem stałego zamieszkania. Wniosek o wypłatę dodatku będzie można złożyć w urzędzie tam, gdzie mieszkamy (a nie na przykład tam gdzie mamy działkę letniskową). 

Sprawdzamy:

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła: - Naszym zadaniem jest z jednej strony zabezpieczyć odpowiednią ilość węgla na zbliżający się sezon grzewczy, a z drugiej strony chronić polskie rodziny przed znaczącym wzrostem cen energii. Zależy nam, aby węgiel w Polsce był dostępny w wystarczającej ilości i po akceptowalnej cenie, zarówno ten wydobywany w naszych kopalniach, jak i ten, który importujemy.

Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Dodatek węglowy na dowolny cel?

Pojawiły się pytanie, czy dodatek węglowy będzie mógł być wykorzystany na dowolny cel. Rzecznik rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka przekazał: "Dodatek węglowy będzie funkcjonował na podobnych zasadach co funkcjonujący od początku 2022 r. dodatek osłonowy. Jedynym warunkiem jego otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek osłonowy został stworzony po to, aby zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W przypadku dodatku węglowego mechanizm jest podobny. To od beneficjenta będzie zależeć, w jakim stopniu środki te zostaną przeznaczone na zakup węgla".

Dla kogo dodatek węglowy 3000 zł?

Dodatek węglowy 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wszystkie te urządzenia muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, ale co ważne w składzie musi być co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przeczytaj też:

Warunek uzyskania dodatku węglowego - zgłoszenie do CEEB

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek o dodatek węglowy - wzór

Na stronie Sejmu pojawił się wzór wniosku o dodatek węglowy. Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Wzór wniosku o dodatek węglowy jest dostępny na stronie - sejm.gov.pl w ustawie o dodatku węglowym. Będzie jeden ujednolicony wzór wniosku dla wszystkich.

Wypełnienie wniosku jest dość proste. Jakie dane trzeba podać we wniosku o przyznanie tzw. dodatku węglowego:

 • Imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • PESEL
 • adres zamieszkania.

We wniosku podajemy także numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze z dodatku węglowego. Można będzie je wydać na dowolny cel, nie tylko na zakup węgla.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego do wniosku o dodatek węglowy należy też dołączyć oświadczenie, w którym trzeba podać dane dotyczące wielkości gospodarstwa domowego i jego członków oraz informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Przeczytaj też: PGG tworzy sieć składów - będzie tu można kupić taniej węgiel z transportem >>>

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy przez więcej niż jednego członka tego samego  gospodarstwa domowego, przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Do kiedy wnioski o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r.

Kiedy wypłata pieniędzy z dodatku węglowego?

Gmina ma maksymalnie miesiąc na to, by wypłacić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Warto wiedzieć, że o rekompensatę mogą starać się także Ci, którzy już zakupili węgiel w tym roku.

Sprawdź też: Czy będą dopłaty do pelletu?

dodatek węglowy
Autor: www.gov.pl Dodatek weglowy ma wynosić 3 tys. zł

Ile mamy kotłów na węgiel w Polsce

Ocenia się, że w Polsce około 50% gospodarstw domowych korzysta z węgla jako głównego paliwa. Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (stan na 8 lipca 2022 r.) 2,77 mln kotłów na paliwo stałe to kotły opalane węglem. Do tego trzeba doliczyć piece, kuchnie węglowe, trzony kuchenne i inne urządzenia na to paliwo. Dotychczas złożono 6,93 mln deklaracji o urządzeniach grzewczych stosowanych w domach i mieszkaniach. Ponad 30% z nich to urządzenia na węgiel!

Warto zdawać sobie sprawę, że węgiel jest paliwem energetycznym w gospodarstwach osób o niezbyt wysokich dochodach, a także ubogich energetycznie. Spośród 2,77 mln kotłów węglowych tylko 64 tys. spełnia obecnie obowiązujące wymogi. Reszta jest do wymiany. Wg badania agencji Kantar 9% respondentów odpowiedziało, że w sezonie grzewczym 2018/2019 wydatki na węgiel stanowiły 20% ich budżetu. To wskaźnik tak zwanego ubóstwa energetycznego. Osoby o tak niskich dochodach powinny dostać pomoc finansową, żeby wymienić stare kotły i piece. Przy szalonych cenach węgla w tym roku konieczność zapewnienia środków na węgiel z pewnością dotyczyć będzie większej liczby gospodarstw domowych.

W projekcie ustawy przewidziano, że dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom, w których węgiel stanowi główne paliwo. - To rozwiązanie sprawiedliwe i równe dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy węgiel kupili, jak i tych, którzy kupią – zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Tak więc, nawet ci, którzy już zaopatrzyli się w węgiel po wygórowanych cenach, będą mogli poczuć ulgę.

Jak skutecznie "odgracić" dom lub mieszkanie?

Posłuchaj podcastu i sprawdź czym jest decluttering!

Listen to "Decluttering czy odgracanie" on Spreaker.