Dodatek do ogrzewania pelletem drzewnym - sprawdź komu przysługuje i jak otrzymać 3000 zł dodatku

2022-11-20 19:46
pellet
Autor: Iwona Pellets Pellety drzewne

Dodatek do ogrzewania pelletem drzewnym wynosi 3000 zł. Termin składania wniosków mija 30 listopada 2022 r. Sprawdź, jak i gdzie złożyć wniosek o jednorazowy dodatek do pelletu?

Dodatek to pelletu 2022 będzie jednorazowym świadczeniem, które otrzymają gospodarstwa domowe używające tego źródła ciepła do ogrzewania. Wyjaśniamy, ile wyniesie i jakie będą warunki przyznania dodatku do pelletu.

Dodatek do ogrzewania

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do pelletu 2022. 17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym 20 września, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast wnioski można składać dopiero od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty.

Dowiedz się więcej o dopłatach do pelletu, gazu LPG i oleju opałowego:

Przypomnijmy, że 15 września br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających domy gazem LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym. Rząd w ustawie przewiduje różne wysokości dofinansowania, w zależności od źródła ogrzewania. Wcześniej Sejm przegłosował 2 września ustawę o dopłatach do ogrzewania. 7 września Senat przyjął ustawę z poprawkami. Ustawa wróciła ponownie do Sejmu. Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat. Posłowie odrzucili poprawkę rozszerzającą wsparcie na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz na małe i średnie firmy.  Przeczytaj więcej na ten temat: Senat chce 3000 zł dopłaty dla wszystkich źródeł ciepła

Dla kogo dopłaty do pelletu 2022

Jednorazowa dopłata do pelletu wyniesie 3 tys. zł. Przy wypłacie dodatku do pelletu nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Mogą ją otrzymać te gospodarstwa domowe, które w deklaracji do CEEB wskazały, że głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

Jest dość istotna zmiana związana ze wskazaniem we wniosku o dodatek do ogrzewania głównego źródła ciepła. Otóż możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. Informacja dotyczy istniejących domów, które trzeba było zgłosić do CEEB 30 czerwca br. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Pamiętajmy, że dodatek do pelletu nie przysługuje jeśli złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy. Nie można otrzymać dwóch dodatków, do dwóch różnych urządzeń grzewczych. Minister Anna Moskwa wyraźnie podkreśliła, że dopłatę do ogrzewania można dostać tylko na jedno główne źródło ciepła, którego używamy do ogrzewania domu.

Jeden dodatek do ogrzewania na jeden adres

Jeden dodatek do ogrzewania ma być wypłacany na jeden adres. Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. O takich praktykach w przypadku dodatku węglowego informowały samorządy. 

Przeczytaj też: Będzie jeden dodatek węglowy na jeden adres! Rząd wprowadza zmiany i uszczelnia system dopłat

Do kiedy wniosek o dodatek do pelletu

20 września ruszyło przyjmowanie wniosków o dodatek do pelletu. Wzór wniosku jest ujednolicony. Będziemy go składać do urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek o dodatek do pelletu będzie można złożyć w wersji papierowej osobiście w urzędzie gminy, przesłać pocztą na adres urzędu gminy, bądź złożyć przez internet - wysłać przez ePUAP.

Przeczytaj koniecznie: Wniosek o dodatek do pelletu 3000 zł. Jak go wypełnić, gdzie złożyć?

Wniosek o dodatek do pelletu można złożyć do 30 listopada 2022 r., a właściwy organ gminy na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miał maksymalnie miesiąc.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu

Wzór wniosku o dodatek do ogrzewania zamieszczony został na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wzór wniosku jest ujednolicony i obowiązkowy dla wszystkich. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota.

Nie przegap: Jest rządowy wzór wniosku o dodatek do ogrzewania! Pobierz wzór wniosku

We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład tego gospodarstwa. Ważne podczas jego wypełnia jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania. Dlatego jeśli składamy wniosek o dodatek do pelletu w wysokości 3000 zł to zaznaczamy w formularzu - pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

Czy warto palić pelletem?

Pellet drzewny to materiał ekologiczny i odnawialny, czyli OZE. Ogrzewanie domów pelletami jest od pewnego czasu promowane. Na instalację kotła na pellety można dostać dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze. Dofinansowanie może być nawet podwyższone, jeśli kocioł na pellet ma wysoką klasę energetyczną (nie mniejszą niż A+) oraz obniżoną w stosunku do wymogów Ekoprojektu emisję CO2 – 20 mg/m3, a nie 40 mg/m3. Bardzo wiele kotłów na pellety spełnia te wymogi.

Przeczytaj też: Polacy w opałach! Masowo wykupują drewno na opał. Czy zabraknie drewna na opał? Czy można zbierać samodzielnie chrust?

Producenci urządzeń grzewczych przyłożyli się do unowocześnienia i zautomatyzowania kotłów na pellety, tak żeby były one jak najwygodniejsze dla użytkowników. Przystępna cena pelletów – przez wiele lat na poziomie poniżej 1000 zł za tonę (niewiele więcej niż cena węgla) – powodowała, że wielu inwestorów wybierało ten sposób ogrzewania domu. Pozytywna atmosfera wokół pelletów sprawiła, że pojawiło się coraz więcej innych urządzeń grzewczych na pellety – wkłady kominkowe, piecyki, kuchnie itp.

Warto dodać, że w kotły na pellet zainwestowały głównie osoby wcześniej korzystające z węgla jako opału. Dlatego jest to trend ze wszech miar godny podtrzymania. A bardzo wysokie ceny pelletów mogą go zahamować.

Kocioł na pellety (Czym ogrzewać dom)

Podwyżka cen pelletu

W 2022 r. ceny pelletów gwałtownie zdrożały. W ciągu kilku miesięcy wiosny rosły do poziomu 1500 zł/t, potem 1700-1800 zł. W czerwcu ceny pelletu przekroczyły 2000 zł/t i nadal rosną. W internecie można znaleźć oferty sprzedaży pelletów po 2500 zł, a nawet 3000 zł/t. To są już astronomiczne kwoty.

Przeczytaj też: Pellet cena - jest coraz drożej

Nie wiadomo, czy już kupować zapasy pelletu na zimę, czy czekać? Może ceny spadną?

Galeria zdjęć: Ogrzewanie na pellet - to warto wiedzieć

Dopłaty do prądu i węgla

W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd podjął kroki mające na celu obniżenie cen energii elektrycznej i paliw płynnych, ale nie biomasy. Została wprowadzona ustawa, która wprowadza dopłaty do węgla i gwarantuje jego cenę. Tego samego węgla, od którego mieliśmy jak najszybciej odchodzić. Jednak węgla w składach prawie nie ma albo jest bardzo drogi. Więc ustawa o rekompensatach za węgiel trafiła do kosza. Zamiast nie wprowadzono dodatek węglowy - sprawdź jak złożyć wniosek.

Polska Rada Pelletu skupiająca producentów pelletu oraz producenci kotłów na to paliwo zwrócili się do władz z prośbą o pomoc dla osób, które zdecydowały się na ekologiczne ogrzewania domów pelletami i teraz za to zapłacą więcej.

Przeczytaj też:

Paweł Kostrzewa, współwłaściciel P.P.H. Kostrzewa, jednego z producentów urządzeń grzewczych, zwrócił się z apelem do Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego o “sprawiedliwe traktowanie obywateli i odrzucenie rzeczonej ustawy”. Dalej czytamy “Przyjęta przez Sejm RP ustawa jedynie wybiórczo wspiera osoby zagrożone ubóstwem energetycznym w związku z drastycznymi podwyżkami paliw stałych. Ponadto stosowanie dopłat do sortymentów węgla wprowadza nierówną konkurencję na rynku paliw stałych. W obecnej sytuacji konieczne jest objęcie wsparciem wszystkich, którzy doświadczają drożyzny na rynku opału, w tym również użytkowników kotłów na pellet drzewny.”

Niższy VAT na pellety

Branża producentów pelletów od lat walczy o zmniejszenie stawki VAT na to paliwo. Niestety, bezskutecznie. W Polsce wynosi ona 23%, podczas gdy w wielu krajach Europy Zachodniej – 10%. Paweł Kosztrzewa w swoim liście wspomina: “Pragnę przypomnieć, że biopaliwa stałe objęte są w kraju nad Wisłą stawką VAT najwyższą w Europie, a kraje wysoko rozwinięte tj. Dania oraz Niemcy, Włochy, Francja i Szwecja traktują pellet drzewny jako paliwo rekomendowane dla gospodarstw domowych w ramach polityki dekarbonizacyjnej”.

Przeczytaj też: Zakaz palenia w kominkach - gdzie obowiązuje

Polska Rada Pelletu w momencie wprowadzania tarczy antyinflacyjnej 2.0 kolejny raz apelowała do premiera o wsparcie dla producentów i użytkowników pelletów. Niestety, jej głos nie został wysłuchany.

Dodatek węglowy, a nie do pelletów

Niestety, w ustawie o dodatku węglowym, która była szybko procedowana i została już przyjęta przez sejm, nie zostali uwzględnieni użytkownicy kotłów na pellety. Opozycja zgłaszała objęcie dodatkiem również osób, które korzystają z innych paliw, np. pelletów lub oleju opałowego, ale ich propozycje zostały odrzucone. Senat przyjął zmiany. Jednak Sejm na posiedzeniu 5 sierpnia je odrzucił. Wprowadzono ustawę o dodatku węglowym tylko z dopłatami do węgla. W związku z tym rząd zapowiedział nowe dopłaty do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel.

Dodatek energetyczny - dla osób o niskich dochodach

Polski Alarm Smogowy, Instytut Badań Strukturalnych i Fundacja Frank Bold przedstawiły projekt dodatku energetycznego dla osób o niskich dochodach. Byłaby to pomoc dla osób, które rzeczywiście mogą nie mieć środków na kupno opału. Dodatek dotyczyłby także użytkowników kotłów na inne paliwa, np. pellety.

Wysokość dodatku energetycznego to:

3000 zł - dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych,

1000 zł - dla osób mieszkających w domach wielorodzinnych

Zakup pelletu w wielu gospodarstwach mocno nadwyręży w tym roku domowy budżet.

Posłuchaj podcastu i sprawdź, jak przygotować się na takie nieplanowane wydatki.

Listen to "Jak przygotować swój budżet na nieregularne wydatki?" on Spreaker.