Wniosek o dodatek do pelletu 3000 zł - wzór wniosku do pobrania. Jak go wypełnić, gdzie złożyć?

2022-09-20 18:09
pellet
Autor: Kalbar Osoby ogrzewające dom kotłem czy piecem na pellet mogą składać wnioski o wypłatę dodatku w wysokości 3000 zł. Pellet mocno podrożał, więc warto skorzystać ze świadczenia. Na sezon grzewczy trzeba kupić średnio 5 ton pelletu.

Wniosek o dodatek do pelletu można już składać w urzędach gmin. Jak prawidłowo wypełnić wniosek, aby otrzymać dofinansowanie 3000 zł? Jakie dane w nim podać? Jak złożyć wniosek online? Wszystko, co musisz wiedzieć, by dostać dopłatę do pelletu. Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do ogrzewania 2022. Nowe przepisy wprowadzają m.in. dopłaty dla ogrzewania pelletem, drewnem, gazem LPG, czy olejem opałowym. Przypomnijmy, że 17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 19 września br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym 20 września, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Natomiast wnioski można składać dopiero od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty.

Przeczytaj więcej: Będą dopłaty do ogrzewania 2022. Od kiedy wniosek o dodatek do pelletu, drewna, gazu i oleju opałowego?

Dodatek do pelletu dla kogo

Dopłaty do pelletu 3000 zł otrzymają te gospodarstwa domowe, które w deklaracji do CEEB wskazały, że głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

Wsparcie przyznawane będzie jednorazowe. Dodatek do pelletu nie wprowadza kryterium dochodowego. Wnioskowanie o dopłaty do pelletu będzie wyglądało tak, jak w przypadku dodatku węglowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jeśli jeszcze nie złożyłeś deklaracji, zrób to jak najszybciej, aby uniknąć kary.

Dodatek do pelletu - kiedy wnioski

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do pelletu. Wniosek o dofinansowanie do ogrzewania należy złożyć we właściwej dla zamieszkania gminie do 30 listopada 2022 roku, która na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie weryfikował zgodność wniosku ze wpisem do CEEB.

Wniosek o dodatek do pelletu - wzór do pobrania

Jest oficjalny, rządowy wzór wniosku o dodatek do ogrzewania pelletem. Wniosek jest ujednolicony i obowiązkowy dla wszystkich. Jego wypełnienie jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

WZÓR wniosku o dodatek do pelletu do pobrania - TUTAJ

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu

Oficjalna nazwa wniosku to „Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”. Pamiętaj, że wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI

We wniosku o dodatek do pelletu trzeba podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota.

We wniosku podajemy stosowne dane, trzeba pamiętać o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ważny jest adres zamieszkania. Należy podać ten adres, gdzie zamontowano główne źródło ciepła, na które chcemy otrzymać dopłatę.

Ważne! Jeden dodatek do pelletu będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania! Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. O takich praktykach w przypadku dodatku węglowego informowały samorządy.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej uprawnionych osób, mieszkających pod jednym adresem. Wypłatę dodatku 3000 zł otrzyma ta osoba, która złoży wniosek o dodatek do pelletu jako pierwsza.

We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Wniosek o dodatek do pelletu - jakie zaznaczyć główne źródło ciepła

Ważne podczas wypełniania wniosku o dodatek do pelletu jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania. Dlatego jeśli składamy wniosek o dodatek do pelletu w wysokości 3000 zł to zaznaczamy w formularzu - pellet drzewny lub wskazujemy inny rodzaj biomasy.

Bez deklaracji CEEB nie otrzymasz dodatku do pelletu

Warunkiem otrzymania dodatku do pelletu jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Gospodarstwa, które mają więcej niż jedno źródło ciepła spośród objętych dodatkiem, same wskażą we wniosku, o który dodatek się starają. Przy tym dodatek do ogrzewania nie będzie przysługiwał tym gospodarstwom, które złożyły wniosek o dodatek węglowy przewidziany inna ustawą.

Tu nastąpiła ważna zmiana! Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB. We wniosku o dodatek do ogrzewania zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Ten zapis we wniosku o wypłatę dodatku do pelletu dla gospodarstw domowych ma zapobiec zmienianiu deklaracji CEEB. Pisaliśmy o tym w artykule: Kiedy wypłata dodatku energetycznego i węglowego? Kluczowy termin złożenia deklaracji CEEB. Zasady się zmieniły!

Dodatek do pelletu - wniosek online

Wniosek o dodatek do pelletu można składać również online. To alternatywna dla złożenia wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy. Wniosek online powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Wniosek o dodatek do pelletu online to załącznik do listu podpisanego profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek do pelletu trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć do pisma ogólnego.

Część urzędów domaga się, aby na wniosku o dodatek do ogrzewania również był odręczny podpis, pomimo że do urzędu wysyłane jest pismo ogólne podpisane podpisem elektronicznym. Wynika to z tego, że podpisany jest list, ale nie ma podpisu elektronicznego na załączniku, którym jest wniosek o dodatek do pelletu. W związku z tym konieczne może być wydrukowanie wypełnionego wniosku o dodatek do pelletu, podpisanie go odręczne, zeskanowanie i odesłanie. 

Poniżej wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku do pelletu online krok po kroku:

  • Zaloguj się do profilu zaufanego na stronie e-PUAP epuap.gov.pl
  • Wybierz opcję "Zobacz katalog spraw"
  • Wejdź w zakładkę "Sprawy ogólne", wybierz "Pisma do urzędu"
  • Kliknij w "Pokaż więcej", by wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
  • Następnie kliknij: "Załatw sprawę"
  • W kolejnym kroku wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo. Adresatem pisma jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednak sprawą może zajmować się inny organ niż urząd gminy czy miasta. Informację o tym, która instytucja przyjmuje wnioski, znajdziesz na stronie gminy, w której mieszkasz
  • Wybierz rodzaj pisma: "Wniosek"
  • W tytule pisma wpisz "Wniosek o dodatek do pelletu". Formułkę powtórz również w polu "Treść pisma"
  • W kolumnie "Dodaj załącznik" dodaj wypełniony wniosek.

Starsza kobieta rozebrała stodołę, żeby mieć drewno na opał.

Tak do zimy szykują się mieszańcy najbiedniejszej polskiej gminy. Posłuchaj!

Listen to "ZAMARZNIEMY i będzie spokój z nami! Polacy z NAJBIEDNIEJSZEJ GMINY szykują się do ZIMY." on Spreaker.