Zmiana deklaracji CEEB a dodatek do ogrzewania. Jak sprawdzić deklarację CEEB? Przez zmiany możesz nie dostać dodatku!

2022-09-16 19:33
Deklaracja CEEB
Autor: GettyImages Możesz uzyskać podstawowe informacje o deklaracji oraz czy i kiedy została ona wprowadzona do bazy CEEB

Deklaracja CEEB ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz dostać dodatek do ogrzewania. Możesz wnioskować o przyznanie dopłaty do źródeł ciepła tylko, jeśli zmiany w deklaracji CEEB złożyłeś nie później niż 11 sierpnia. Jeśli po tej dacie - dodatku nie otrzymasz. Gmina nie uzna zmiany źródła ogrzewania w istniejącym budynku, weryfikując wniosek o wypłatę dodatku. Kiedy spodziewać się wypłaty?

Jak uzyskać podstawowe informacje o deklaracji oraz czy i kiedy została wprowadzona do bazy CEEB? Czy można zmienić deklarację przed złożeniem dopłaty do ogrzewania, czy dodatku węglowego? Czy możliwe jest złożenie deklaracji CEEB po terminie? Sprawdzamy i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego  źródła ogrzewania korzysta. Celem spisu jest stworzenie systemu informacji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce.

Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione:

  • przed 1 lipca 2021 – deklarację należało złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • po 1 lipca 2021 – deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Bez deklaracji CEEB nie otrzymasz dodatku węglowego i dopłat do innych źródeł ciepła

Złożenie deklaracji do CEEB to konieczny warunek, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, a także dodatki do ogrzewania pelletem, dopłaty do drewna, gazu LPG i oleju opałowego.  

Przeczytaj koniecznie: Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa

Czy można zmienić dane w deklaracji CEEB przed złożeniem wniosku o dodatek do ogrzewania

Wprowadzanie zmian w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła jest możliwe. Można to zrobić zdalnie, edytując deklarację w systemie, lub też osobiście w urzędzie.

- Właściciele domów mają prawo do zmiany deklaracji składanej do CEEB, ale tylko gdy nastąpiła w niej pomyłka bądź niezrozumienie zawartych tam informacji. Deklaracja jest oświadczeniem woli, które wywołuje określony skutek prawny i jej prawdziwość może być weryfikowana - poinformowała rzecznik GUNB.

Wraz z wprowadzeniem dodatku węglowego, zaczęły zgłaszać się osoby, które chciały poprawić złożoną deklarację do CEEB i dopisać źródło węglowe, aby otrzymać od państwa 3 tys. zł wsparcia. Sytuacja może się powtórzyć, gdy w życie wejdą kolejne dopłaty do ogrzewania. Ukrócić ten proceder ma nowelizacja ustawy o dodatku węglowym oraz nowa ustawa o dodatkach do innych źródeł ciepła.

Przeczytaj też: Wniosek o dodatek do ogrzewania. Jest rządowy wzór wniosku! Jak go wypełnić i gdzie złożyć

Wpis do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Zainteresowani dodatkiem węglowym nie tylko mnożyli liczbę gospodarstw domowych pod jednym adresem. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Jeden dodatek węglowy na jeden adres! Jest rządowa instrukcja dla gmin, ale także korygowali wpisy w CEEB. Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym wpisy korygujące mają znaczenie prawne tylko do daty 11 sierpnia 2022 r. Po tej dacie gmina rozpatrując wniosek o dodatek węglowy czy o dodatek do ogrzewania, uzna nowy wpis do CEEB tylko dla nowo oddanych do użytku domów.

Wnioski o dodatek węglowy rozpatrywane na nowych zasadach

Oznacza to, że w przypadku wniosków o wypłatę dodatku węglowego, które zostały złożone w gminach i nie zostały do tej pory rozpatrzone, będą obowiązywały nowe zasady. 

Przeczytaj więcej na ten temat: Nowelizacja ustawy - co się zmieni i od kiedy w wypłatach dodatku węglowego?

Możliwa weryfikacja zadeklarowanego źródła ciepła w CEEB

Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał komunikat w sprawie "zjawiska zmiany/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków".

- Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa - nie z uwagi na popełnioną pomyłkę - lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. Prawidłowość deklaracji w CEEB mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Przeczytaj koniecznie: Od przyszłego roku urzędnicy ruszą z kontrolą domów

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec lub kocioł podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła w deklaracji do CEEB. 

Czy można zgłosić deklarację do CEEB po terminie?

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny. Zgodnie z przepisami, osoby, które w terminie nie złożyły deklaracji do CEEB muszą liczyć się z grzywną w wysokości 500 zł. Obecnie jednak nie są one egzekwowane, a samorządy, na wniosek Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wciąż przyjmują wnioski od mieszkańców. 

Aby uniknąć mandatu należy jak najszybciej uzupełnić brakującą dokumentację i powołać się na formułę tzw. czynnego żalu. Przeczyta: Deklarację CEEB możesz złożyć po terminie. Pośpiesz się!

Jak sprawdzić czy budynek został wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

To czy została złożona deklaracja CEEB można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na stronie ceeb.gov.pl, gdzie należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o deklaracji oraz czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB.

Aby uzyskać te dane należy:

  • w pierwszym kroku wprowadzić dane adresowe budynku (punkt adresowy),
  • w kolejnym wybrać, czy deklarację złożył właściciel, czy zarządca budynku,
  • a następnie wpisać swoje dane osobowe (imię, nazwisko).

To odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które złożyły deklarację CEEB w wersji papierowej, nie posiadają profilu zaufanego lub innego sposobu potwierdzenia swojej tożsamości w Internecie, a chcą sprawdzić status deklaracji w systemie. Deklarację CEEB może także w ten sposób sprawdzić osoba, która złożyła ją elektronicznie. To duże ułatwienie, gdyż bez logowania się poprzez login.gov.pl można uzyskać podstawowe informacje o swojej deklaracji.

Kto może sprawdzić źródło ciepła zgłoszone do CEEB?

To czy deklaracja dla wskazanego punktu adresowego została złożona do bazy CEEB, może sprawdzić każdy na stronie GUNB. Sprawdzić jej zawartość, zgłoszone źródła ciepła, bądź dokonać edycji może właściciel lub zarządca budynku bądź upoważniony pracownik gminy/ miasta.

Deklaracja CEEB jest też konieczna do zakupu węgla w PGG

Okazanie deklaracji CEEB jest warunkiem koniecznym do zakupu węgla. Należy przedstawić zaświadczenie lub kopię deklaracji. W celu usprawnienia procesu wydawania węgla dla zamówień złożonych w e-sklepie PGG od dnia 6 września nie ma już konieczności posiadania wydrukowanego dokumentu CEEB przy odbiorze osobistym z kopalni. Obecnie e-sklep PGG wprowadził uproszczenie dla kupujących węgiel. Można zamieścić deklarację CEEB w profilu swojego konta na stronie e-sklepu PGG. Przeczytaj też: Podwyżka cen węgla w PGG. Czy jeszcze się opłaca polować na węgiel w sklepie PGG?