Duże zmiany w dodatku węglowym! Dłuższy czas oczekiwania na pieniądze i tylko jeden dodatek na piec

2022-09-12 10:51

Dodatek węglowy będą duże zmiany w wypłatach 3000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy? Czy zmiany obejmą już złożone wnioski? Główne zmiany to wypłata tylko jednego dodatku węglowego na jeden adres, nawet jak mieszka pod nim kilka gospodarstw. Wydłużenie czasu na wypłatę pieniędzy z 30 do 60 dni. Dokładana weryfikacja złożonych wniosków przez gminy oraz zakaz zmiany deklaracji CEEB. Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

zmiany w dodatku węglowym
Autor: Gettyimages Dodatek węglowy zmiany od września. Jeden dodatek energetyczny bądź weglowy ma być wypłacany na jeden adres zamieszkania

Będą poprawki w ustawie o dodatku węglowym. Ostateczny kształt zmian w przyznawaniu dodatku węglowego i wypłaty jednorazowego świadczenia przez gminy poznamy po posiedzeniu Sejmu w dniach 14-16 września. Senat przyjął projekt wraz z poprawkami, które obejmą też dodatek węglowy.

Czy zmiany w dodatku węglowym obejmą już złożone wnioski?

Zanim nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wejdzie w życie, obowiązują dotychczasowe warunki wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 zł. Zmiany przedstawione w projekcie nie mają jeszcze mocy prawnej. Jak podaje serwis Infor.pl - w kwestii wypłat dodatków węglowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, będą stosowane nowe przepisy. Zaproponowane zmiany w ustawie o dodatku węglowym mają dotyczyć też osób, które już złożyły wnioski o dodatek węglowych i czekają na wypłatę pieniędzy. Rząd zakłada, że nie będzie konieczne ponownego składanie wniosków.

Na posiedzeniu Sejmu 2 września podczas pracą na ustawą o dodatkach do ogrzewania do innych paliw niż węgiel, przedstawiono też zmiany, które mają uszczelnić wypłatę dodatków węglowych. Chodzi o pobieranie świadczenia w wysokości 3000 zł przez kilka gospodarstw, mieszkających w jednym lokalu.

Dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania. Nie będzie wyłudzania pieniędzy

Kluczowe w przyznawaniu dodatku węglowego jest miejsce zamieszkania. Rząd w związku ze skargami, które zgłaszały samorządy, postanowił wprowadzić zmianę w prawie do otrzymania świadczenia. Do tej pory dodatek węglowy był przyznawany na pojedyncze gospodarstwo domowe. Taki zapis w ustawie doprowadził do sytuacji, że w jednym domu z jednym piecem, nagle pojawiały się 2, 3 czy nawet 4 odrębne gospodarstwa domowe, które składały wnioski. To wzbudziło podejrzenia urzędników, którzy informowali o takim procederze ministerstwo klimatu i sygnalizowali, że nie mają prawa do weryfikacji danych podawanych we wnioskach. Ustawa o dodatku węglowym, była tak skonstruowana, że pieniądze mogły pobierać osoby, który nie były uprawnione do ich otrzymania. Z ustawy ma zniknąć zapis „dodatek węglowy dla każdego gospodarstwa domowego”.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wprowadza zasadę, że w sytuacji, kiedy pod jednym adresem miejsca zamieszkania mieszka więcej niż jedno gospodarstwo domowe, tylko jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Nie będzie możliwości otrzymania kilku dodatków węglowych na jeden adres! Czyli 3000 zł dodatku węglowego dostaniemy na jeden adres.

Ten sam adres zamieszkania a kilka wniosków, kto dostanie dodatek węglowy?

Co w sytuacji, kiedy z jednego adresu zamieszkania wpłynie kilka wniosków? Ma obowiązywać ta sama zasad, co w przypadku wniosków złożonych przez osoby należące do jednego gospodarstwa domowego. Czyli wypłatę dodatku węglowego 3000 zł otrzyma ta osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Ponadto obowiązuje przepis, że można dostać tylko jedno świadczenie związane z dopłatą do ogrzewania. Czyli dostaniemy dodatek tylko raz i tylko na jeden rodzaj paliwa. Taki, który wykorzystujemy jako główne źródło do ogrzewania domu.

Dłuższy czas na wypłatę dodatku węglowego

W związku z obowiązkiem dokładnego sprawdzania wniosków o dodatek węglowy, gminy mają mieć wydłużony czas na wypłatę świadczenia. Termin rozpatrywania wniosku i wypłaty pieniędzy będzie wydłużony do 60 dni, ale nie później niż do dnia 30 grudnia 2022 r. Obecnie gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego od dnia złożenia wniosku. Ta zmiana będzie dotyczyła wszystkich dodatków do ogrzewania, które są planowane przez rząd. Ustawa trafiła już do Senatu. Zmiany mogą już obowiązywać we wrześniu. Przeczytaj też: Dodatek węglowy terminy - o tych datach musisz pamiętać >>>

Weryfikacja wniosków o dodatek węglowych przez gminy i zawiadamianie o fałszywych oświadczeniach

Gminy w przypadku podejrzenia, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest zgodny z prawdą i zawiera fałszywe oświadczenie, mają obowiązek weryfikacji danych podanych w formularzu. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, wniosek o dodatek węglowy powinien być porównywany z innymi dokumentami i świadczeniami, o które ubiega się dane gospodarstwo domowe. Na przykład z deklaracją śmieciową, z wniosek o świadczenie rodzinne 500 plus, czy z dodatkiem osłonowym. Ma być też możliwa weryfikacja danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców. Jest też pomysł, by urzędnicy w gminach przeprowadzili wywiad środowiskowy. Domy mieliby sprawdzać np. kominiarze dokonując okresowej kontroli kominów i źródeł ogrzewania. Pisaliśmy o tym w artykule: Deklaracja CEEB warunkiem otrzymania dodatku węglowego! Od przyszłego roku urzędnicy ruszą z kontrolą domów

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o dodatek węglowy

Inna poprawka w ustawie przewiduje, że informacje zamieszczone we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeśli osoba wyłudzi pieniądze i otrzyma dodatek węglowy na podstawie fałszywego oświadczenia, grozi jej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (kara za fałszywe oświadczenie zgodnie z art. 233 § 6 k.k.). Ministerstwo Klimatu i Środowiska w poradniku dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego, wyraźnie informuje, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

Ponadto gmina, gdy ma podejrzenia dotyczące wniosku o dodatek węglowy, ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, np. deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Nie będzie poprawiania deklaracji do CEEB

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku węglowego, i innych dopłatach do ogrzewania, jest złożenie deklaracji dotyczącej czym ogrzewamy dom do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jednorazowy dodatek dostaniemy na to źródło, które wskazaliśmy w deklaracji do CEEB. Wiele osób zaczęła zmieniać i poprawiać już wysłane deklaracje, wskazując inny rodzaj opału, np. z oleju na węgiel, czy z pelletu na węgiel. Chociaż zmiana jest bezsensowna, bo akurat dodatek węglowy i do pelletu wynosi tyle samo, czyli 3000 zł. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, zmiana w ustawie o dodatku węglowym ustala, że jeśli główne źródło ciepła zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r. (był to termin na zgłoszenia źródeł ciepła w CEEB), przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy o dodatkach na inne paliwa niż węgiel. Ponadto w samym CEEB pojawi się informacja o przyznanym już dodatku węglowym.

Kiedy będą nowe przepisy o dodatku węglowym

7 września 2022 r. odbyło się 48. posiedzenie Senatu, który przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z poprawkami. Trafiła ona do Sejmu. Są tu też zapisy dotyczące zmian w ustawie o dodatku węglowym. Sejm nowa wersja ustawy zajmie się 14-16 września. Następnie prezydent musi podpisać ustawę i dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie ona w życie. Nowe przepisy o dodatku węglowym mogą obowiązywać od połowy września 2022 r. Na przełomie września i października będą mieć miejsce wypłaty dodatków węglowych.

Źródło informacji: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna, X-news, gov.pl