Spis źródeł ciepła - zgłoszenie do CEEB - 14 dnia na złożenie deklaracji, czym ogrzewasz dom

2022-08-16 15:08
Spis źródła ciepła
Autor: Piotr Mastalerz Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu musi zgłosić do centralnej ewidencji, w jaki sposób ogrzewa dom

Montując kocioł czy pompę ciepła, trzeba to zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na złożenie deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła mamy 14 dni. Za brak zgłoszenia do CEEB grozi kara do 5000 zł! Zgłoszenie do CEEB dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa!

Montując źródło ciepła w nowym lub remontowanym domu trzeba wysłać zgłoszenie czym ogrzewasz dom do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do końca czerwca musieli dopełnić formalności wszyscy właściciele domów, za brak deklaracji grożą kary 5000 zł!, i nie będzie można kupić taniej węgla na zimę (przeczytaj o nowym rządowym programie dopłat do węgla oraz dodatku węglowym w wysokości 3000 zł).

Spis treści

 1. Kto składa deklarację CEEB?
 2. Ile złożono deklaracji do CEEB
 3. Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB
 4. Jak zgłosić źródło ciepła deklaracja CEEB
 5. Deklaracja CEEB formularz A i B - jak wypełnić
 6. WNIOSEK deklaracja CEEB wzór do pobrania
 7. Jak sprawdzić czy jest wpis do CEEB?
 8. Deklaracja do CEEB termin zgłoszenia źródła ciepła
 9. Kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB
 10. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków co to jest?

Kto składa deklarację CEEB?

Właściciele domów mają obowiązek zgłosić, czym ogrzewają dom do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ci, którzy uruchomili swoje urządzenia grzewcze przed 1 lipca 2021 r. mieli czas na zgłoszenie do końca czerwca 2022 r. Jeśli tego nie zrobiliśmy, jak najszybciej trzeba złożyć deklarację CEEB. Ewidencja kotłów, pieców, kuchenek itp. jest tworzona od 1 lipca 2021 r., kiedy ruszył termin składania deklaracji. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych. Obowiązek ten wprowadzono nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Ile złożono deklaracji do CEEB

Wg danych GUS na koniec 2020 r. w Polsce było ponad 15 mln mieszkań. Liczbę budynków jednorodzinnych szacuje się na ponad 6 mln, a w 2021 r. oddano do użytku prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań. Zatem należy oczekiwać złożenia ponad 20 mln deklaracji do CEEB.

W 2021 r. liczba składanych deklaracji do CEEB była nieduża, wynosiła około 700 tys. Zaczęła szybko rosnąć od początku 2022 r. Urzędnicy w gminach na wprowadzenie deklaracji papierowych do CEEB mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia przez właścicieli domów. Dlatego niektóre deklaracje złożone papierowo mogą nie być jeszcze widoczne w systemie CEEB. Wśród dotychczas złożonych deklaracji do CEEB dominują te od właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nie mniej jest jeszcze bardzo wielu właścicieli (współwłaścicieli) domów jednorodzinnych, którzy powinni złożyć swoje deklaracje o wykorzystywanych urządzeniach grzewczych.

Przeczytaj też: Deklarację CEEB możesz złożyć także po terminie. Pośpiesz się, potem będą kary!

GUNB ogłosił komunikat dla zapominalskich, w którym informuje: „Mija ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej i złóż szybko deklarację do CEEB”.

Spis źródeł ciepła
Autor: E-piecyki Kuchnia węglowa do gotowania też powinna być zgłoszona do CEEB

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB

Co trzeba zgłosić do CEEB, jakie źródło ogrzewania? Krótko mówiąc: wszystko! Mimo że w mediach można natknąć się na sformułowanie “spis kopciuchów”, tworzona ewidencja dotyczy każdego sposobu zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze, także z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W formularzu są wymienione wszystkie możliwe źródła ciepła. Trzeba zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz podać ich liczbę. W formularzu deklaracji do CEEB jest również rubryka dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/lub produkcji ciepłej wody użytkowej.

NIE PRZEGAP: Dopłaty do węgla 2022 - rząd ogłosił program!

Do CEEB należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane w danym domu. Na przykład w sytuacji, gdy w budynku jest wykorzystywanych kilka, np. kominek oraz pompa ciepła zasilana z instalacji fotowoltaicznej, trzeba zaznaczyć odpowiednie pozycje. Mogą to być:

 • piec,
 • kominek,
 • koza,
 • kuchnia węglowa,
 • kocioł grzewczy,
 • pompa ciepła,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • sieć ciepłownicza.
Jak dobrać pompę ciepła?
Spis kopciuchów
Autor: Andrzej T. Papliński Do ewidencji należy zgłosić każde źródło ciepła stosowane w domu

Jak zgłosić źródło ciepła deklaracja CEEB

Deklarację CEEB składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędach gmin lub miast bądź ze strony zone.gunb.gov.pl). Właściciel (lub zarządca) budynku wypełnioną deklarację składa do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie - czyli przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);
 • na papierze - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w miejscowym urzędzie gminy lub miasta. Deklaracje, które zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników. Mają oni na to 30 dni (nowe źródła) lub 6 miesięcy (stare źródła).

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Osoby niekorzystające z internetu do załatwiania spraw urzędowych mogą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć osobiście do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik za nich wprowadzi dane do systemu.

Deklaracja CEEB formularz A i B - jak wypełnić

Właściciele (zarządcy) domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych wybierają formularz „ A”. W pierwszej części podajemy dane adresowe budynku i jego rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny lub zbiorowego zamieszkania, liczba lokali). Druga część jest przeznaczona na wskazanie rodzaju i liczby wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku, z podaniem ich funkcji (c.o. i c.w.u.). Należy tu wskazać również te urządzenia, które nie są używane. Do wyboru mamy: sieć ciepłowniczą (miejską bądź lokalną), kocioł na paliwo stałe (z ręcznym albo automatycznym podawaniem paliwa), kominek, kozę, ogrzewacz powietrza lub piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny, pieco-kuchnię, kuchnię węglową, kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kocioł olejowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny, podgrzewacz elektryczny przepływowy, instalację klimatyzacyjną oraz kolektory słoneczne do c.w.u. lub z funkcją wspomagania ogrzewania. Jeśli mamy w domu kocioł na paliwo stałe, musimy dodatkowo określić jego klasę (na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej z boku kotła lub instrukcji jego obsługi; jest też możliwość zaznaczenia opcji „brak informacji”) oraz rodzaj stosowanego w nim paliwa (węgiel, pellet drzewny, drewno kawałkowe czy inny rodzaj biomasy). Na końcu podajemy dane kontaktowe i adresowe osoby wypełniającej formularz (właściciela domu). Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, wystarczy, że deklarację złoży jeden z nich.

Jeśli w budynku mieszkalnym znajduje się lokal niemieszkalny (np. usługowy) wyposażony w odrębne źródło ciepła, należy dodatkowo wypełnić formularz „B” (zawiera podobne pozycje co formularz „A”). To samo dotyczy sytuacji, gdy oprócz domu mamy na posesji inny budynek niemieszkalny (na przykład gospodarczy lub garaż) z odrębnym ogrzewaniem.

WNIOSEK deklaracja CEEB wzór do pobrania

Źródło: więcej informacji o deklaracjach do CEEB

Jak sprawdzić czy jest wpis do CEEB?

Można sprawdzić status swojej deklaracji złożonej do CEEB bezpośrednio po wejściu na stronę CEEB.gov.pl, gdzie należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie:

 • podstawowych informacji o złożonej przez nas deklaracji
 • dowiemy się też, czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB.

Aby uzyskać informacje o wpisie do CEEB należy podać następujące dane:

 • dane adresowe budynku (punkt adresowy)
 • kto złożył deklarację - właściciel czy zarządca budynku
 • dane osobowe (imię i nazwisko)

Deklaracja do CEEB termin zgłoszenia źródła ciepła

Termin złożenia deklaracji do CEEB wynosi:

 • dla właścicieli budynków ze źródłem ciepła uruchomionym przed 1 lipca 2021 r.  – 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 r., czyli do 30 czerwca 2022 r.
 • dla właścicieli nowo powstających budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 • w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Przeczytaj też:

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego: jak wypełnić wniosek >>>

Kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB

Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do CEEB może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł. Można jednak uniknąć mandatu mimo upływu terminu na złożenie deklaracji CEEB - przesyłając wymagane informacje w ramach czynnego żalu (czyli zanim władze gminy zauważą uchybienie).

Przeczytaj też: Dodatek osłonowy 2022: komu się należy i ile wynosi

Za błędne informacje nie przewidziano żadnej sankcji. Ale pamiętajmy, że deklaracje są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Prawidłowość wprowadzonych danych będzie weryfikowana. W przyszłym roku urzędnicy, kominiarze będą sprawdzać nasze domy i system ogrzewania. Mają potwierdzić, czy to co zostało wskazane w deklaracji do CEEB jest prawdą. Dowiedz się więcej na ten tam: Urzędnicy sprawdzą stan twojego domu. Ruszą kontrole deklaracji CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków co to jest?

Za powstanie systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisjisubstancji powodujących smog z instalacji grzewczych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest elementem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Co to znaczy? Opracowując informacje o źródłach ciepła używanych na obszarze naszego kraju, można będzie wskazać rejony wciąż zagrożone dużym zanieczyszczeniem powietrza. Przestarzałe technologiczne urządzenia grzewcze emitują do atmosfery duże ilości zanieczyszczeń. Jest to tak zwana niska emisja - bardzo groźna dla naszego zdrowia. Dlatego należy ją zdecydowanie ograniczyć.

Przeczytaj też: Termomodernizacja domu - dlaczego warto i JAK to zrobić? >>>

Nowe domy muszą spełniać coraz wyższe wymogi co do energooszczędności i oczyszczania spalin emitowanych przez urządzenia grzewcze. Wielu mieszkańców skorzystało ze wsparcia finansowego, żeby poddać swoje domy termomodernizacji. Są jednak właściciele domów, którzy nie dysponują dochodami pozwalającymi na duży wydatek związany z wymianą kopciucha na np. nowoczesny kocioł. W ramach programu “Stop smog” można skorzystać w tym zakresie z pomocy samorządu. Ale urząd musi wiedzieć, gdzie skierować środki. Ma w tym pomóc Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

W ewidencji CEEB docelowo będą gromadzone między innymi:

 • dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:

– źródła ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, źródła energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej, źródłach spalania paliw,– przeprowadzonych kontroli (dotyczących np. gospodarowania odpadami komunalnymi i odprowadzania nieczystości ciekłych, stanu technicznego systemu ogrzewania i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),– przekazanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej, ulgi podatkowej na termomodernizację albo innego udzielonego ze środków publicznych dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, niskoemisyjnych lub remontowych, montażu odnawialnych źródeł energii bądź innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;

 • dane właścicieli lub zarządców budynków (lokali), w tym ich imiona i nazwiska albo nazwy, adresy zamieszkania lub siedziby, adresy nieruchomości, w obrębie których eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Szacuje się, że w ewidencji CEEB znajdzie się około 5 milionów budynków. W przyszłości mają zostać uruchomione takie usługi dla właścicieli budynków, jak zamówienie przeglądu kominiarskiego lub inwentaryzacji budynku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. DzU z 2021 r., poz. 554)
 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustaw y o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 2127)
 • Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (DzU z 2021 r., poz. 583)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE