Spis źródeł ciepła - deklaracja do CEEB - musisz zgłosić, jak ogrzewasz swój dom

2022-05-11 10:59
Spis źródła ciepła
Autor: Piotr Mastalerz Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu musi zgłosić do centralnej ewidencji, w jaki sposób ogrzewa dom

Do 30 czerwca 2022 r. trzeba złożyć deklarację do CEEB z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw. Dotyczy to urządzeń grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. w już istniejących budynkach. Spis kopciuchów, bo tak jest popularnie nazywany, to tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.

Spis treści

 1. Tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB
 2. Podsumowanie liczby złożonych deklaracji na 23.03.2022 r.
 3. Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić w deklaracji do CEEB
 4. Jak zgłosić źródło ciepła deklaracja CEEB
 5. Deklaracja CEEB formularz - jak wypełnić
 6. WNIOSEK deklaracja CEEB wzór do pobrania
 7. Deklaracja do CEEB termin zgłoszenia źródła ciepła
 8. Kary za niezgłoszenie źródła ciepła
 9. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków co to jest?

Tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB

Już tylko 3 miesiące mają właściciele domów, którzy uruchomili swoje urządzenia grzewcze przed 1 lipca 2021 r., na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja kotłów, pieców, kuchenek itp. jest tworzona właśnie od 1 lipca 2021 r., kiedy ruszył termin składania deklaracji. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.

Podsumowanie liczby złożonych deklaracji na 23.03.2022 r.

Niestety, liczba zgłoszonych urządzeń grzewczych nie zadowala twórców systemu.

Na dzień 23 marca 2022 r. liczba deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wynosi 2 634 008. To bardzo mało w stosunku do liczby mieszkań i domów w naszym kraju.

Wg danych GUS na koniec 2020 r. w Polsce było ponad 15 mln mieszkań. Liczbę budynków jednorodzinnych szacuje się na ponad 6 mln, a w 2021 r. oddano do użytku prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań. Zatem należy oczekiwać złożenia ponad 20 mln deklaracji.

W 2021 r. liczba składanych deklaracji była nieduża, wynosiła około 700 tys. Zaczęła szybko rosnąć od początku 2022 r. Ale żeby w ciągu trzech miesięcy spłynęły do systemu wszystkie deklaracje, które powinny się tam znaleźć, konieczne jest jeszcze szybsze tempo nadsyłania deklaracji. Ponieważ można robić to nie tylko listownie, na papierze, lecz także drogą elektroniczną, być może uda się zrealizować plany. Z tym że nie wiadomo, czy system wytrzyma nagłe zalanie deklaracjami, które może nastąpić, jeśli zdyscyplinujemy się, żeby spełnić ten obowiązek.

Wśród dotychczas złożonych deklaracji dominują te od właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Od zarządców nieruchomości wpłynęło około 200 tys. deklaracji. Jeśli zarządcy domów komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaczną realizować to zadanie, liczba deklaracji powinna szybko wzrosnąć. Nie mniej jest jeszcze bardzo wielu właścicieli (współwłaścicieli) domów jednorodzinnych, którzy powinni złożyć swoje deklaracje o wykorzystywanych urządzeniach grzewczych.

Spis źródeł ciepła
Autor: E-piecyki Kuchnia węglowa do gotowania też powinna być zgłoszona do CEEB

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić w deklaracji do CEEB

Krótko mówiąc: wszystkie. Mimo że w mediach można natknąć się na sformułowanie “spis kopciuchów”, tworzona ewidencja dotyczy każdego sposobu zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze, także z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W formularzu są wymienione wszystkie możliwe źródła ciepła. Trzeba zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz podać ich liczbę. W formularzu deklaracji jest również rubryka dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/lub produkcji ciepłej wody użytkowej.

Należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane w danym domu. Na przykład w sytuacji, gdy w budynku jest wykorzystywanych kilka, np. kominek oraz pompa ciepła zasilana z instalacji fotowoltaicznej, trzeba zaznaczyć odpowiednie pozycje. Mogą to być:

 • piec,
 • kominek,
 • koza,
 • kuchnia węglowa,
 • kocioł grzewczy,
 • pompa ciepła,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • sieć ciepłownicza.
Budowa domu - szybko i sprawnie
Spis kopciuchów
Autor: Andrzej T. Papliński Do ewidencji należy zgłosić każde źródło ciepła stosowane w domu

Jak zgłosić źródło ciepła deklaracja CEEB

Deklarację CEEB składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędach gmin lub miast bądź ze strony zone.gunb.gov.pl). Właściciel (lub zarządca) budynku wypełnioną deklarację składa do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie - czyli przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);
 • na papierze - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w miejscowym urzędzie gminy lub miasta. Deklaracje, które zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników. Mają oni na to 30 dni (nowe źródła) lub 6 miesięcy (stare źródła).

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Osoby niekorzystające z internetu do załatwiania spraw urzędowych mogą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć osobiście do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik za nich wprowadzi dane do systemu.

Deklaracja CEEB formularz - jak wypełnić

Właściciele (zarządcy) domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych wybierają formularz „ A”. W pierwszej części podajemy dane adresowe budynku i jego rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny lub zbiorowego zamieszkania, liczba lokali). Druga część jest przeznaczona na wskazanie rodzaju i liczby wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku, z podaniem ich funkcji (c.o. i c.w.u.). Należy tu wskazać również te urządzenia, które nie są używane. Do wyboru mamy: sieć ciepłowniczą (miejską bądź lokalną), kocioł na paliwo stałe (z ręcznym albo automatycznym podawaniem paliwa), kominek, kozę, ogrzewacz powietrza lub piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny, pieco-kuchnię, kuchnię węglową, kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kocioł olejowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny, podgrzewacz elektryczny przepływowy, instalację klimatyzacyjną oraz kolektory słoneczne do c.w.u. lub z funkcją wspomagania ogrzewania. Jeśli mamy w domu kocioł na paliwo stałe, musimy dodatkowo określić jego klasę (na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej z boku kotła lub instrukcji jego obsługi; jest też możliwość zaznaczenia opcji „brak informacji”) oraz rodzaj stosowanego w nim paliwa (węgiel, pellet drzewny, drewno kawałkowe czy inny rodzaj biomasy). Na końcu podajemy dane kontaktowe i adresowe osoby wypełniającej formularz (właściciela domu). Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, wystarczy, że deklarację złoży jeden z nich.

Jeśli w budynku mieszkalnym znajduje się lokal niemieszkalny (np. usługowy) wyposażony w odrębne źródło ciepła, należy dodatkowo wypełnić formularz „B” (zawiera podobne pozycje co formularz „A”). To samo dotyczy sytuacji, gdy oprócz domu mamy na posesji inny budynek niemieszkalny (na przykład gospodarczy lub garaż) z odrębnym ogrzewaniem.

WNIOSEK deklaracja CEEB wzór do pobrania

Źródło: więcej informacji o deklaracjach do CEEB

Deklaracja do CEEB termin zgłoszenia źródła ciepła

Termin złożenia deklaracji do CEEB wynosi:

 • dla właścicieli budynków ze źródłem ciepła uruchomionym przed 1 lipca 2021 r.  – 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 r., czyli do 30 czerwca 2022 r.
 • dla właścicieli nowo powstających budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 • w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Przeczytaj też:

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego: jak wypełnić wniosek >>>

Kary za niezgłoszenie źródła ciepła

Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Przeczytaj też: Dodatek osłonowy 2022: komu się należy i ile wynosi

Za błędne informacje nie przewidziano żadnej sankcji. Przewiduje się, że prawidłowość wprowadzonych danych będzie weryfikowana, na przykład przez kominiarza przeprowadzającego przegląd przewodów, który potwierdzi to, co zostało wskazane w deklaracji do CEEB, albo ewentualnie dokona pewnych modyfikacji.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków co to jest?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest elementem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Co to znaczy? Opracowując informacje o źródłach ciepła używanych na obszarze naszego kraju, można będzie wskazać rejony wciąż zagrożone dużym zanieczyszczeniem powietrza. Przestarzałe technologiczne urządzenia grzewcze emitują do atmosfery duże ilości zanieczyszczeń. Jest to tak zwana niska emisja - bardzo groźna dla naszego zdrowia. Dlatego należy ją zdecydowanie ograniczyć.

Przeczytaj też:

Termomodernizacja domu - dlaczego warto i JAK to zrobić? >>>

Nowe domy muszą spełniać coraz wyższe wymogi co do energooszczędności i oczyszczania spalin emitowanych przez urządzenia grzewcze. Wielu mieszkańców skorzystało ze wsparcia finansowego, żeby poddać swoje domy termomodernizacji. Są jednak właściciele domów, którzy nie dysponują dochodami pozwalającymi na duży wydatek związany z wymianą kopciucha na np. nowoczesny kocioł. W ramach programu “Stop smog” można skorzystać w tym zakresie z pomocy samorządu. Ale urząd musi wiedzieć, gdzie skierować środki. Ma w tym pomóc Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. DzU z 2021 r., poz. 554)
 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustaw y o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 2127)
 • Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (DzU z 2021 r., poz. 583)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE