Program Czyste Powietrze Plus - ile wynosi dofinansowanie? Gdzie złożyć wniosek?

2022-08-12 13:35

15 lipca 2022 r. ruszył program Czyste powietrze plus - będą wypłaty przed rozpoczęciem remontu. Dotacja z prefinansowaniem może wynosić do 47 tys. zł dla podwyższonego poziomu i 79 tys. zł dla najwyższego. Celem programu Czyste powietrze jest likwidacja kopciuchów i docieplenie domów. W tym roku jest najwyższy poziom finansowania dla osób o bardzo niskich dochodach - dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Program "Czyste powietrze" promuje odnawialne źródła energii, tak żeby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Projekt M256a - Polecany - wariant I, arch. Ewa Dziewiątkowska

Od 15 lipca 2022 r. można składać wnioski w programie Czyste Powietrze Plus na prefinansowanie inwestycji  polegających na wymianie starych kotłów na paliwo stałe i ociepleniu domów.

To bardzo ważna zmiana w programie Czyste powietrze, ponieważ do tej pory program działał na takiej zasadzie, że inwestor najpierw musi wyłożyć własne środki, żeby unowocześnić pod względem energetycznym swój dom, a następnie może ubiegać się o dofinansowanie. Dla wielu właścicieli domów było to wielką przeszkodą, zwłaszcza dla osób ubogich energetycznie. Z myślą o nich wcześniej uruchomiono trzeci, najwyższy poziom finansowania. Żeby ten element programu Czyste powietrze mógł być skuteczny, potrzebne jest przejęcie przez państwo obowiązku zapewnienia środków na inwestycje.

Czyste Powietrze plus ma sprawić, że skorzystanie z dofinansowania na wymianę starego pieca czy ocieplenie budynku będzie łatwiejsze i bardziej dostępne.

Zdecydowano, że o przedpłatę będą mogli występować inwestorzy, którzy ze względu na dochody mogą ubiegać się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania.

Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi:

 • do 1564 zł (gospodarstwa wieloosobowe),
 • do 2189 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w dalszych przepisach.

Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby o najniższych dochodach. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie

 • do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe)
 • do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód nie przekracza dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w dalszych przepisach.

Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności jest ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W programie Czyste powietrze+ podwyższono o 10 tys. zł maksymalną wielkość dotacji do odpowiednio:

do 47 tys. zł - podwyższony poziom finansowania,

do 79 tys. zł - najwyższy poziom dofinansowania

Spis treści

 1. Czyste powietrze+ nowe wnioski i wypłata przed remontem
 2. Program Czyste powietrze 2022 - najwyższy poziom finansowania
 3. Maksymalna kwota dotacji Czyste powietrze 2022
 4. Zmiany w programie Czyste powietrze
 5. Kredyt na inwestycje w programie Czyste powietrze
 6. Założenia programu Czyste powietrze
 7. Lista zielonych urządzeń i materiałów
 8. Kredyt na inwestycje w programie Czyste powietrze
 9. Generalne zmiany w programie Czyste powietrze od 2020 r.
 10. Wnioski Czyste powietrze przez internet
 11. Wnioski Czyste powietrze przez Portal Beneficjenta
 12. Kto może skorzystać z programu Czyste powietrze
 13. Podwyższony poziom dofinansowania program Czyste powietrze
 14. Podstawowy poziom dofinansowania program Czyste powietrze 2.0.
 15. Integracja z programem Mój prąd

Czyste powietrze+ nowe wnioski i wypłata przed remontem

Od 15 lipca 2022 r. będzie możliwe uzyskanie dopłaty przed rozpoczęciem inwestycji. Inwestor może złożyć nowy wniosek w programie Czyste powietrze+ o dofinansowanie wymiany kopciucha, instalację nowego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. W ramach tego programu można uzyskać 50% przewidywanej dotacji na inwestycję przed jej rozpoczęciem.

We wniosku Czyste powietrze+ musi być opisany:

 • rodzaj przedsięwzięcia,
 • jego wycena,
 • dane wykonawcy,
 • umowa z nim.

50% wartości maksymalnej przewidywanej dla danego inwestora dotacji zostanie przelane na konto wykonawcy, tak żeby mógł kupić materiały i rozpocząć prace. W wniosku można przedstawić umowy zawarte z maksymalnie 3 wykonawcami.  Program ma działać szybko. Pieniądze mają zostać przelane wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Po zakończeniu inwestycji pozostałe 50% wartości dotacji ma zostać jak najszybciej przelane na konto inwestora. Intencją odsłony programu Czyste powietrze+ jest przejęcie przez państwo obowiązku finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

- W wielu przypadkach może się zdarzyć, że uda się jeszcze przed tym sezonem albo w trakcie sezonu jesienno-zimowego, zakończyć program i zmienić źródło ciepła na przykład na pompę ciepła - mówiła minister Anna Moskwa.

Przeczytaj też: Wymiana kopciuchów - do kiedy w jakim województwie

Na dotacje tego rodzaju rząd przeznacza dwa miliardy złotych z możliwością powiększenia tej puli. Rząd chciałby, żeby samorządy włączyły się w finansowanie wsparcia dla mieszkańców w programie Czyste powietrze plus.

Program Czyste powietrze 2022 - najwyższy poziom finansowania

Trzecia edycja programu Czyste powietrze wystartowała 25 stycznia 2022 r. W tym dniu uruchomiono nabór wniosków o najwyższy limit dofinansowania - do 69 tys. zł dla osób o bardzo niskich dochodach. Dotyczy to:

 • osób, których dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi: do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe), do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe),
 • osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W tej grupie beneficjentów w programie Czyste powietrze możliwe będzie dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na termomodernizację domu. Nie przewiduje się w tym wypadku skorzystania z kredytu oferowanego w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu (dla osób o wyższych dochodach). 

Jak widać, program "Czyste powietrze" ma umożliwić termomodernizację domów również osobom, które nie dysponują dużymi środkami. Dlatego finanse z Funduszu Termomodernizacyjnego - w znacznie większym wymiarze - zostaną skierowane do tej grupy odbiorców. To właśnie w ich domach mogą znajdować się przestarzałe urządzenia grzewcze, m.in. tak zwane kopciuchy, których należy się jak najszybciej pozbyć. 

Maksymalna kwota dotacji Czyste powietrze 2022

Osoby o najniższych dochodach, spełniające warunki tego naboru mogą otrzymać dotację w wysokości:

 • 69 000 zł - wymiana nieefektywnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 60 000 zł - wymiana nieefektywnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe.

Dodatkowo w ramach tej kwoty może być wykonany również (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 • 30 000 zł - przedsięwzięcie termomodernizacyjne nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła;

W ramach tej kwoty może być przeprowadzony (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Dotacja w programie Czyste powietrze 2022 na poszczególne urządzenia nie może przekroczyć limitu wskazanego w regulaminie programu. Przykładowo może sięgać:

 • 3000 zł (30% kosztów) w podstawowym, 6000 zł (60%) w podwyższonym i 9000 zł (90%) w najwyższym poziomie dofinansowania – na powietrzną pompę ciepła;
 • odpowiednio 20 250 zł (45%), 27 000 zł (60%) i 40 500 zł (90%) – na gruntową pompę ciepła;
 • odpowiednio 9000 zł (45%), 12 000 zł (60%) lub 18 000 zł (90%) – na kocioł na pellety drzewne o podwyższonym standardzie;
 • 5000 zł (50%) przy podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania i 9000 zł (90%) przy
 • najwyższym – na mikroinstalację fotowoltaiczną

Zmiany w programie Czyste powietrze

Drugim etapem zmian przygotowanych na najbliższy rok jest opracowanie ułatwień, żeby osoby ubogie energetycznie, niekorzystające z internetu i innych nowoczesnych technologii mogły skorzystać z programu „Czyste powietrze”.

Zdając sobie sprawę, że wiele osób może nie dysponować żadnymi środkami, żeby termomodernizować dom, jest opracowywany program prefinansowania wydatków. Dotychczas obowiązywała zasada, że trzeba wyłożyć najpierw własne pieniądze (albo uzyskać kredyt), a potem ubiegać się o dotację. To ma być zmienione.

Druga część prac ma na celu opracowanie sposobów pomocy wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Przypomnijmy, że dotacja w programie „Czyste powietrze” może zostać udzielona po zainstalowaniu:

 • urządzeń grzewczych o najwyższych klasach efektywności energetycznej (co najmniej A lub A+),
 • ociepleniu przegród,
 • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • instalacji solarnej,
 • wentylacji mechanicznej itp.

Program "Czyste powietrze" i jego działanie są nieustannie monitorowane. Z różnych źródeł zgłaszane są wnioski mające na celu jego lepsze funkcjonowanie. Przygotowane są następujące modyfikacje dotyczące całości programu „Czyste powietrze” w 2022 r.:

 • możliwość uzyskania dofinansowania z „Czystego powietrza” w połączeniu z gminnymi programami parasolowymi,
 • wydłużenie czasu realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
 • dopuszczenie nowej kategorii kotłów kwalifikowanych do dodatki - dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet,
 • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe ze względów bezpieczeństwa.
 • Koniec dotacji na kotły węglowe

Od 2022 r. już nie będzie można uzyskać dotacji na kotły węglowe. Jest to możliwe tylko do 31 grudnia 2021 r. W tym terminie należy złożyć wniosek o dofinansowanie  kotła na węgiel, kupić go i zamontować. Potrzebna jest również faktura wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.

 • Podwyższenie progów dochodowych

Ma na celu ujednolicenie progów dochodowych w programach „Czyste powietrze” i „Stop smog”. Dzięki temu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym powietrzu” - otrzyma dotację do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. progi dochodowe kształtują się następująco:

- dla gospodarstw jednoosobowych wzrasta o 229 zł, czyli do kwoty 2189 zł

- dla gospodarstw wieloosobowych wzrasta o 164 zł, czyli do kwoty 1564 zł na osobę.

 • Wyższa dotacja na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Ta zmiana dotyczy kotłów na pellet drzewny z automatycznym podawaniem paliwa, którego emisja cząstek stałych jest obniżona do ≤20 mg/m3 (wg normy obowiązuje ≤40 mg/m3). W przypadku zakupu i montażu kotła na pellet o podwyższonym standardzie można uzyskać dotację do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Poprzednia duża zmiana w programie "Czyste powietrze" nastąpiła od 15 maja 2020 r. Była ona efektem przeanalizowania działania programu w pierwszym okresie. Program został zorganizowanych niemal na nowo, żeby go uprościć, ułatwić składanie dokumentów. Wprowadzono też nowe wielkości dotacji.

Wkrótce mają ruszyć kredyty na cele zgodne z programem „Czyste powietrze” i dotacje na częściową jego spłatę.

Kredyt na inwestycje w programie Czyste powietrze

Alior Banki i Bank Ochrony Środowiska to pierwsze dwa banki, które 6 lipca 2021 r. uruchomiły akcję kredytową dla inwestorów chcących wziąć udział w programie "Czyste powietrze".

Osoby ubiegające się o kredyt muszą spełnić następujące wymagania:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przypadku banków: od daty złożenia wniosku),
 • okres realizacji (WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),
 • rozliczenie wniosku (WFOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia),
 • korekta wniosku (WFOŚiGW: tak, bank: nie - możliwość ponownego złożenia wniosku).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Co zrobić, żeby uzyskać kredyt na inwestycje w programie Czyste powietrze

 • W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste powietrze”, należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste powietrze”.
 • Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej bank złoży w  imieniu inwestora wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
 • Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt inwestorowi. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.

WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować do 1,5 mld zł środków, w ramach których przekazywać będą do WFOŚiGW wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Założenia programu Czyste powietrze

Program Czyste powietrze, który ruszył jesienią 2018 r., ma na celu zdecydowaną poprawę jakości powietrza w naszym kraju dzięki likwidacji przestarzałych urządzeń grzewczych, zwłaszcza tak zwanych kopciuchów, termomodernizacji budynków, żeby obniżyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, oraz wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia grzewcze. Dotychczas w ramach programu złożono ponad 222 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 4 mld zł.

Program Czyste powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Żeby zdecydowanie obniżyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, państwo oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy. Program przewiduje również wsparcie finansowe termomodernizacji budynków: ich ocieplenia oraz wymiany okien, drzwi wejściowych, bramy garażowej.

Na podstawie doświadczeń z pierwszego okresu działania programu zdecydowano się na wprowadzenie zdecydowanych zmian mających na celu uproszczenie procedur i skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Zmieniono wysokość dotacji i sposób ich przyznawania. Zmiany te weszły w życie w maju 2020 r. i wciąż obowiązują. 

Lista zielonych urządzeń i materiałów

Od 30 września 2020 r. wprowadzono listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), czyli wykaz urządzeń grzewczych, paneli fotowoltaicznych, materiałów termoizolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych, które można wykorzystać, ubiegając się o dotację. Urządzenie i materiały tam wymienione spełniają wymogi programu Czyste powietrze. Lista jest dostępna pod adresem: lista-zum.ios.edu.pl.

Kredyt na inwestycje w programie Czyste powietrze

Od 2021 r. można zacząć składać wnioski o kredyt na cele zgodne z programem Czyste powietrze i dotację na częściową jego spłatę. W pierwszej połowie kwietnia br. mają być podpisywane umowy o współpracy między NFOŚiGW, WFOŚiGW a 8 bankami, które zgłosiły swój akces do programu. W ich ramach będzie można uzyskać kredyt na sfinansowanie wymiany starych urządzeń grzewczych i termomodernizację domu. W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do WFOŚiGW wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste powietrze. Kredyty mają być objęte gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji.

Banki, które jako pierwsze przystąpiły do programu to:

 • Alior Bank,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank,
 • Banki Spółdzielcze SGB.

Program Czyste powietrze obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski (papierowe lub online) składa się do wojewódzkich oddziałów NFOŚiGW właściwych ze względu na lokalizację budynku objętego dotacją.

Dlaczego warto mieć pompę ciepła? Jaką wybrać?
Czyste powietrze 2.0
Autor: Andrzej Szandomirski Domy budujemy dla siebie i dzieci. Warto zadbać też o środowisko, żeby kolejne pokolenia miały czyste powietrze i przyjazny świat dokoła

Generalne zmiany w programie Czyste powietrze od 2020 r.

 • Uproszczenie wniosku o dotację. WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy, od których zależała wielkość dotacji. Dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów mogą być zbierane w formie oświadczeń. Poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi.
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni.
 • Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 • Dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach już istniejących, tj. oddanych do użytku.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku. Jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.
 • Projekt należy skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła. Beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
 • Okres trwałości inwestycji wydłużono z 3 do 5 lat od daty zakończenia inwestycji. W tym czasie NFOŚiGW lub jego oddział wojewódzki może dokonać kontroli przedsięwzięcia i prawidłowości eksploatacji budynku.
 • Zrezygnowano ze skomplikowanego podziału pomocy finansowej na dotacje i pożyczki, których wysokość była uzależniona od stopniowanego poziomu dochodów. W tej chwili program pomocy ma formę dotacji lub dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. W tym celu włączono do programu sektor bankowy, w którego placówkach będzie możliwa dystrybucja dotacji.
 • Minimalna kwota dotacji wynosi 3000 zł. Nie będzie wypłacana dotacja mniejsza od tej kwoty, chyba że dotyczy ona źródła ciepła.
Warto wiedzieć

Wnioski Czyste powietrze przez internet

Została uruchomiona internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w programie Czyste powietrze. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.  Ścieżka dostępu jest następująca: zakłądka "Nieruchomości i środowisko", a następnie  - "Skorzystaj z programu Czyste powietrze". Żeby złożyć wniosek o dofinansowanie przez internet należy po jego wypełnieniu dołączyć załączniki oraz podpisać go, wykorzystując  podpis zaufany lub kwalifikowany, które potwierdzą tożsamość wnioskodawcy. 

Wnioski Czyste powietrze przez Portal Beneficjenta

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, jest przeznaczona dotychczasowa ścieżka przez Portal Beneficjenta na stronie odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można stamtąd pobrać wniosek oraz uzyskać wskazówki, jak należy go wypełnić i jakie dokumenty do niego dołączyć. Wypełniony i podpisany wniosek należy  dostarczyć w wersji papierowej (wraz z załącznikami) do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału. Niektóre gminy zawarły porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji programu. W takim wypadku wniosek można złożyć w gminie.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Jawar Program ma na celu dofinansowanie montażu nowoczesnych, efektywnych energetycznie urządzeń grzewczych, żeby ograniczyć emisję zanieczyszczeń

Kto może skorzystać z programu Czyste powietrze

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

1. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez organ samorządu nie przekracza kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Wysokość dotacji i zakres inwestycji jest różny dla każdej z grup.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Warto zainwestować w nowoczesne urządzenia do ogrzewania domu. Projekt M176 - Nowe możliwości, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt >>>

Podwyższony poziom dofinansowania program Czyste powietrze

Przedsięwzięcia modernizacyjne podzielono na 2 grupy i wskazano maksymalną wysokość dotacji oraz zakres prac dla każdej z nich.

A. Maksymalnie 32 000 zł można uzyskać za wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie dowolne źródło do celów ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u lub zakup i montaż kotłowni gazowej (przyłącze, instalacja, kocioł kondensacyjny, dokumentacja). W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

B. Maksymalnie 15 000 zł można uzyskać, jeśli przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Taka dotacja może być przyznana za montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Przeczytaj też:

Wybieramy kocioł gazowy. Kiedy warto mieć jednofunkcyjny, a kiedy dwufunkcyjny >>>

Podstawowy poziom dofinansowania program Czyste powietrze 2.0.

Przedsięwzięcia modernizacyjne podzielono na 3 grupy i wskazano maksymalną wysokość dotacji oraz zakres prac dla każdej z nich.

A. Maksymalnie 25 000 zł można uzyskać za wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u. W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

B. Maksymalnie 20 000 zł, jeśli stare źródło ciepła zostało wymienione na inne niż wymienione w punkcie A lub zostanie zainstalowana kotłownia gazowa. Dodatkowo można wykonać działania wymienione w punkcie A, z tym że do produkcji c.w.u. można zainstalować również pompę ciepła.

C. Maksymalnie 10 000 zł, jeśli przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Taka dotacja może być przyznana, podobnie jak w grupie podwyższonej, za montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Warto wiedzieć
Czyste powietrze 2.0

Autor: Solsum

Jeśli chcemy również skorzystać z programu Mój prąd i zainstalować panele fotowoltaiczne, można złożyć jeden wspólny wniosek

Integracja z programem Mój prąd

Jeśli beneficjent programu Czyste powietrze w ramach przedsięwzięcia określonego w punktach A lub B (podwyższona dotacja) lub punktu A (dotacja podstawowa) wykona również mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWp, wysokość dotacji zostanie zwiększona o kwotę do 5000 zł, czyli tyle, ile można uzyskać w programie Mój prąd. Nie jest konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną.

Warunkiem jest wymiana nieefektywnego urządzenia grzewczego na nowoczesne oraz instalacja fotowoltaiczna zgłoszone w jednym wniosku.

Wobec szybkiego wyczerpania środków w programie Mój prąd w 2020 r. i ogłoszenia przerwy w naborze (który ma ruszyć prawdopodobnie 1 lipca 2021 r.) wielu inwestorów skorzystało z możliwości uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną w programie Czyste powietrze.

Czujesz, że Twój dom jest zagracony, ale nie umiesz rozstać się z "przydasiami"?

Posłuchaj czym jest decluttering i jak nauczyć się pozbywać niepotrzebnych rzeczy.

Listen to "Decluttering czy odgracanie" on Spreaker.