Program „Stop smog”. Nabór wniosków gmin do programu „Stop smog”

2021-02-23 15:59
Stop smog
Autor: Piotr Mastalerz W programie "Stop smog " osoby ubogie energetycznie będą mogły uzyskać środki na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne

„Stop smog” to program, w ramach którego gminy mogą uzyskać środki na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w domach osób ubogich energetycznie.

Stop smog
Autor: KPRM

W programie „Stop smog” jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać środki na sfinansowanie inwestycji mających na celu walkę ze smogiem, ale w domach zamieszkanych przez osoby, których na to nie stać.

Rząd przyjął na siebie zobowiązanie zdecydowanego poprawienia jakości powietrza w naszym kraju. Jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń przez domowe piece starego rodzaju oraz lokalne kotłownie węglowe. Wykorzystuje się tam niskiej jakości opał, na dodatek spalany w sposób nieefektywny. W konsekwencji do atmosfery są emitowane duże ilości dwutlenku węgla, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a także pyłów zawieszonych.

Rząd uruchamia kolejne programy, np. „Czyste powietrze” albo „Mój prąd”, zachęcające właścicieli domów do termomodernizacji budynków i wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne, zwłaszcza wykorzystujące energię odnawialną. Jednak w tych programach trzeba najpierw wyłożyć własne pieniądze na inwestycję (lub zdobyć kredyt), a dopiero po jej zakończeniu można uzyskać dotację rekompensującą ułamek kosztów.

Przeczytaj też:

Ulga termomodernizacyjna: jak z niej skorzystać >>>

Nie każdego na to stać. Dla osób określanych mianem ubogich energetycznie, czyli nieposiadających środków na taką inwestycję, jest przeznaczony program „Stop smog”.

Co ważne, w jego ramach mieszkańcy mogą uzyskać bezzwrotną dotację nawet na całość inwestycji.

Z tym że o środki na sfinansowanie wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizację budynków występuje jednostka samorządu, która później ogłasza nabór wniosków mieszkańców ubogich energetycznie. Wkrótce więc można spodziewać się takich inicjatyw. Dlatego warto śledzić nowe ogłoszenia w lokalnym Biuletynie Informacji Publicznej lub na tablicy gminy.

Spis treści

 1. Na jakie działania można uzyskać dotację
 2. Jak działa program „Stop smog”
 3. Wysokość dofinansowania w programie „Stop smog”
 4. Podział środków na inwestycję
 5. Kto może skorzystać z program „Stop smog”
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia
Modernizacja kotłowni – kocioł gazowy zamiast węglowego

Na jakie działania można uzyskać dotację

Program „Stop smog” powstał jako odpowiedź na pytanie, jak osoby o najniższych dochodach mogą uzyskać środki na wymianę lub likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku.

Program „Stop smog” obejmuje następujące inwestycje:

 • wymiana lub likwidacja starych źródeł ciepła,
 • termomodernizacja budynku,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Jak działa program „Stop smog”

Program „Stop smog” jest obsługiwany przez wojewódzkie oddziały NFOŚiGW. To z nimi lokalne jednostki samorządu terytorialnego będą podpisywać porozumienie w sprawie finansowania inwestycji w domach osób, których nie stać na skorzystanie z programu „Czyste powietrze”.

Kto może wystąpić o dofinansowanie:

 • gmina lub powiat,
 • związek międzygminny,
 • związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania w programie „Stop smog”

Średni koszt przedsięwzięcia mającego na celu wymianę lub likwidację starych urządzeń grzewczych i termomodernizację budynku nie może przekraczać 53 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na 1 budynek lub w przypadku budynków dwulokalowych - 1 lokal.

Stop smog
Autor: Defro Dotację można wykorzystać na wymianę starego pieca na nowoczesny kocioł spełniający wymogi Ekoprojektu

Podział środków na inwestycję

Mieszkańcy ubodzy energetycznie mogą otrzymać do 100% środków potrzebnych na inwestycję w postaci bezzwrotnej dotacji.

 • 70% dotacji pochodzi z dofinansowania uzyskanego przez gminę w ramach programu “Stop smog”,
 • 30% wykłada jednostka samorządu terytorialnego.

Kto może skorzystać z program „Stop smog”

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zakwalifikować do programu „Stop smog”:

 • właścicieli oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • mieszkańców budynków jednorodzinnych wchodzących w skład zasobów gminy.

Okres realizacji przedsięwzięcia

W zależności od liczby inwestycji zgłoszonych do programu różny jest czas przeznaczony na ich zrealizowanie. Może on wynosić 3 lub 4 lata od daty zawarcia porozumienia. Jeśli w ramach programu „Stop smog” będą realizowane przedsięwzięcia w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy, czas jest krótszy. 4 lata będą mieć inwestorzy w gminach, w których ten odsetek będzie większy niż 2%.

Quiz o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje - i jak się przed tym chronić!

Pytanie 1 z 12
Jak powstała nazwa zjawiska smogu?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE